Logo
Logg inn

Utskriftsvennlig versjon

Om fylkeskommunens postjournal

Postjournalen gir en oversikt over fylkeskommunens korrespondanse. Dokumenttypene er beskrevet med kodene I for inngående post, U for utgående post og N for interne dokumenter. Postjournalen for de tre foregående månedene er tilgjengelig på vår nettside. Hver arbeidsdag innen kl. 13.00 legger vi ut postjournalen fra foregående dag. Dokumenter registrert fra og med fredag til og med søndag, legger vi ut påfølgende mandag innen kl. 13.00.

Opplysningene på postjournalen er kontrollert med hensyn til personvern og offentlighet. Dokumenter som er unntatt offentlighet er merket med hjemmel i offentlighetsloven. Det er gjort en vurdering som tilsier at dokumentet ikke er offentlig tilgjengelig, men dette er nødvendigvis ikke en endelig avgjørelse.

Søk i postjournalen
Du kan søke i postjournalen enten ved å velge dato i kalenderen eller ved å benytte søkefelt. Ved å klikke på Søk kan du angi flere søkekriterier. Søkeresultatet blir presentert i en tabell. Du kan sortere tabellen ved å trykke på kolonneoverskriftene.

Innsyn i saksbehandling
Dokumenter du ønsker innsyn i, må du bestille. Klikk på lenken ved det aktuelle dokumentet i postjournalen og fyll ut skjemaet med navn og e-postadresse. Spørsmål om innsyn i dokumenter besvarer vi innen fem virkedager. Innsyn i dokumentene gir vi normalt på e-post. Dersom du ønsker å få innsyn i andre relaterte saker og dokumenter, eller i et dokument som er unntatt offentlighet, send henvendelse til postmottak@hedmark.org.

Lovhjemmel:
Offentlighetsloven
Rettleder til offentlighetsloven

Offentlig postjournal for 22.02.2018
Saksnr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
12/001307-0106
I
Restaurering av gamlebygningen på Søndre Aaset - gnr/bnr 5/3 - anmodning om utbetaling - Åmot kommune Jo Petter Grindstad Magne Kvam Bestill Vedlegg(1)
18/000033-0002 22.02.2018
U
Svar - Anmodning om uttalelse - søknad om oppføring av balkong på låve på eiendommen gnr/bnr 72/1 - Vestbygdvegen 297 - Stange kommune Stange kommune, Bygg- og oppmålingsseksjonen Tore Lahn Bestill
18/000651-0002 20.02.2018
U
Svar - Detaljreguleringsplan for Hedmark fengsel avdeling Ilseng - utvidelse av planområde mot nordøst - Hamar kommune - begrenset høring Hamar Kommune Elise Bringslid Bestill Vedlegg(2)
17/002476-0006 19.02.2018
U
Svar - Enkeltvedtak med refusjon - spesialundervisning Ragnhild Eriksen Paragraph Ofl. §13
18/000133-0002 22.02.2018
U
Svar - Forelegging av tiltak - nedgraving av 22 kv høyspentkabel - Elverum transformatorstasjon - Grindalsmoen vest - Åkroken i Elverum kommune Eidsiva Nett AS Kjetil Skare Bestill
17/002719-0007 22.02.2018
U
Svar - Klage på ikke bestått fagprøve Caren-Verena Buksel - 100568 Harry Ottar Nilssen Paragraph Ofl. §13
18/000364-0002 19.02.2018
N
Svar - Klimaregnskap i Kongsvingerregionen Erlend Myking Bestill
16/016991-0007 12.01.2018
U
Svar - Rv 2 Roverud - Føttaskjæra - reguleringsplan til offentlig ettersyn - Kongsvinger kommune Statens vegvesen - Region øst Elise Bringslid Bestill
16/017768-0006 22.02.2018
U
Svar - Rv 2 Våler grense - Jømna - reguleringsplan til offentlig ettersyn Statens vegvesen - Region øst Hanne Thingstadberget Bestill Vedlegg(1)
18/001125-0002 22.02.2018
U
Svar - Søknad om inntak til videregående opplæring skoleåret 2018/2019 Sigurd Vabekk Hjelle Paragraph Ofl. §13
17/002600-0006 19.02.2018
U
Svar - Søknad om nettundervisning ved Trysil videregående skole Ragnhild Eriksen Paragraph Ofl. §13
17/000699-0037 19.02.2018
U
Svar - Søknad om plass som prioritert gjestelev Ragnhild Eriksen Paragraph Ofl. §13
16/001248-0032 16.02.2018
U
Svar - Søknad om utvidet opplæringsrett Ragnhild Eriksen Paragraph Ofl. §13
14/007098-0014 21.02.2018
U
Svar - Voksenopplæring Jorunn Fossen Paragraph Ofl. §13
15/002796-0011 16.02.2018
U
Svar angående varsel om oppstart av verneprosess for utvidelse av Eldåa naturreservat - Halvmilsåsen i Stor-Elvdal kommune Fylkesmannen i Hedmark Hanne Thingstadberget Bestill
18/001515-0001 20.02.2018
I
Søknad om bruksendring av låve - gnr/bnr 663/2 - Sulufjellvegen 264 - Ringsaker kommune - uttalelse - søker: Øystein Mathisen Ringsaker kommune Elise Bringslid Bestill Vedlegg(1)
17/007711-0010 21.02.2018
U
Søknad om dispensasjon fra kulturminneloven § 8, første ledd for automatisk fredete kulturminner - kullgroper og fangstanlegg - gnr/bnr 12/1 m.fl.- Åsnes kommune, Hedmark Riksantikvaren Tina Amundsen Bestill Vedlegg(6)
18/001203-0010 22.02.2018
I
Søknad om godkjenning av faglig leder - Jannicke S. Mykkestue - kontor- og administrasjonsfaget - Eskoleia Eskoleia AS Solveig Ljødal Bestill Vedlegg(1)
18/001203-0009 14.02.2018
I
Søknad om godkjenning av faglig leder - Jannicke S. Mykkestue - salgsfaget - Eskoleia Eskoleia AS Solveig Ljødal Bestill Vedlegg(1)
18/000077-0018 22.02.2018
I
Søknad om midler til ungdomsaktiviteter - Ballbinge Elevrådet v/Nord-Odal ungdomsskole Janne Vikerødegården Bestill
18/000077-0011 20.02.2018
I
Søknad om midler til ungdomsaktiviteter - Oppussing av Flisa ungdomshus Åsnes ungdomsråd Janne Vikerødegården Bestill
18/000077-0016 21.02.2018
I
Søknad om midler til ungdomsaktiviteter - Skarnes Futsal (Foreløpig Navn) Per Kristian Julsrud Janne Vikerødegården Bestill
18/000077-0015 21.02.2018
I
Søknad om midler til ungdomsaktiviteter - Snøhuletur Engerdal Ungdomsråd Janne Vikerødegården Bestill
18/000077-0014 21.02.2018
I
Søknad om midler til ungdomsaktiviteter - Sommarleiren 2018 Noregs Ungdomslag Janne Vikerødegården Bestill
18/000077-0012 20.02.2018
I
Søknad om midler til ungdomsaktiviteter - Trysiltur for Rett fram Ådalsbruk Framlag Janne Vikerødegården Bestill
Antall per side: