Logo
Logg inn

Utskriftsvennlig versjon

Om fylkeskommunens postjournal

Postjournalen gir en oversikt over fylkeskommunens korrespondanse. Dokumenttypene er beskrevet med kodene I for inngående post, U for utgående post og N for interne dokumenter. Postjournalen for de tre foregående månedene er tilgjengelig på vår nettside. Hver arbeidsdag innen kl. 13.00 legger vi ut postjournalen fra foregående dag. Dokumenter registrert fra og med fredag til og med søndag, legger vi ut påfølgende mandag innen kl. 13.00.

Opplysningene på postjournalen er kontrollert med hensyn til personvern og offentlighet. Dokumenter som er unntatt offentlighet er merket med hjemmel i offentlighetsloven. Det er gjort en vurdering som tilsier at dokumentet ikke er offentlig tilgjengelig, men dette er nødvendigvis ikke en endelig avgjørelse.

Søk i postjournalen
Du kan søke i postjournalen enten ved å velge dato i kalenderen eller ved å benytte søkefelt. Ved å klikke på Søk kan du angi flere søkekriterier. Søkeresultatet blir presentert i en tabell. Du kan sortere tabellen ved å trykke på kolonneoverskriftene.

Innsyn i saksbehandling
Dokumenter du ønsker innsyn i, må du bestille. Klikk på lenken ved det aktuelle dokumentet i postjournalen og fyll ut skjemaet med navn og e-postadresse. Spørsmål om innsyn i dokumenter besvarer vi innen fem virkedager. Innsyn i dokumentene gir vi normalt på e-post. Dersom du ønsker å få innsyn i andre relaterte saker og dokumenter, eller i et dokument som er unntatt offentlighet, send henvendelse til postmottak@hedmark.org.

Lovhjemmel:
Offentlighetsloven
Rettleder til offentlighetsloven

Offentlig postjournal for 15.01.2018
Saksnr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
17/007514-0009 12.01.2018
I
Kopi - Kommuneplanens arealdel for Hamar - Offentlig ettersyn Fylkesmannen i Hedmark Elise Bringslid Bestill Vedlegg(2)
17/006185-0005 12.01.2018
I
Kopi - Merknader til endring av reguleringsplan for områdene Pellerviken - Strand - Strandsagvegen - Granerudjordet - Globus i Ringsaker kommune Fylkesmannen i Hedmark Elise Bringslid Bestill Vedlegg(1)
17/007514-0010 12.01.2018
I
Kopi - Offentlig ettersyn av kommuneplan for Hamar - arealdel - Hamar kommune Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten Elise Bringslid Bestill Vedlegg(1)
16/013305-0030 27.12.2017
I
Kopi - Skjønn - 16-079080SKJ-SOST - Næringlivegen Tonje Humberset Lilleås Paragraph Ofl. §18
16/017994-0036 12.01.2018
U
Krav om betaling for opplæring til elev(er) bosatt i barneverninstitusjon i Hedmark Willy Kroken Paragraph Ofl. §13
16/017994-0034 11.01.2018
U
Krav om betaling for opplæring til elev(er) bosatt i barneverninstitusjon i Hedmark Willy Kroken Paragraph Ofl. §13
16/017994-0035 11.01.2018
U
Krav om betaling for opplæring til elev(er) bosatt i barneverninstitusjon i Hedmark Willy Kroken Paragraph Ofl. §13
16/017994-0033 11.01.2018
U
Krav om betaling for opplæring til elev(er) bosatt i barneverninstitusjon i Hedmark Willy Kroken Paragraph Ofl. §13
16/013637-0044 15.01.2018
I
Krav om innsyn i 16/013637-0043 - Løyve for reservedrosje D-65R i Rendalen - tildeling - Lidvin Marius Solberg Gro Janita Repstad Grethe Blystad Bestill
17/002892-0017 15.01.2018
I
Krav om innsyn i 17/002892-0016 - Krav om innsyn i 17/002892-0014 - Svar - Vedrørende Løyvesituasjonen Tynset Gro Janita Repseth Grethe Blystad Bestill
18/000031-0001 15.01.2018
U
Kunngjøring - 18/31 - Rammeavtale på grafisk design til Hedmark Trafikk og Hedmark fylkeskommune Mercell Norge AS Stein-Erik Rønningen Bestill Vedlegg(4)
17/004394-0006 08.01.2018
U
Letter of commitment - Oshikoto Regional Council Oshikoto Reginal County Council, Mostafa Pourbayat Bestill
18/000265-0001 02.01.2018
I
Lærekontrakt til godkjenning - elektrikerfaget Merethe Lillehovde Paragraph Ofl. §13
16/010072-0008 15.01.2018
I
Lærekontrakt til godkjenning - Trevare- og bygginnredningsfaget Merethe Lillehovde Paragraph Ofl. §13
14/003264-0016 10.01.2018
I
Lærekontrakt til godkjennning - frisørfaget Merethe Lillehovde Paragraph Ofl. §13
18/000246-0001 11.01.2018
I
Melding om tilsyn - Elverum videregående skole Ane Tonette Lognseth Paragraph Ofl. §13
16/001443-0010 09.01.2018
I
Melding til Oppfølgingstjenesten i Hedmark fra ungdom med ungdomsrett som ikke skal søke videregående opplæring 2018-2019 Therese Bråten Bakketun Paragraph Ofl. §13
16/001082-0021 08.01.2018
I
Melding til Oppfølgingstjenesten i Hedmark fra ungdom med ungdomsrett som ikke skal søke videregående opplæring 2018-2019 Sjur Alhaug Paragraph Ofl. §13
16/009444-0020 10.01.2018
I
Melding til Oppfølgingstjenesten i Hedmark fra ungdom med ungdomsrett som ikke skal søke videregående opplæring 2018-2019 Therese Bråten Bakketun Paragraph Ofl. §13
16/020705-0003 08.01.2018
I
Melding til Oppfølgingstjenesten i Hedmark fra ungdom med ungdomsrett som ikke skal søke videregående opplæring 2018-2019 Sjur Alhaug Paragraph Ofl. §13
16/003093-0011 08.01.2018
I
Melding til Oppfølgingstjenesten i Hedmark fra ungdom med ungdomsrett som ikke skal søke videregående opplæring 2018-2019 Sjur Alhaug Paragraph Ofl. §13
17/004671-0019 13.01.2018
I
Namn på det nye storfylket (noverande Oppland og Hedmark) Nord-Aurdal Mållag Randi Sletnes Bjørlo Bestill Vedlegg(1)
17/004671-0020 15.01.2018
I
Namnet til dei samanslegne fylka Vang Mållag Bestill Vedlegg(1)
16/019746-0004 02.01.2018
I
Ny dato - Innkalling til samarbeidsmøte Therese Bråten Bakketun Paragraph Ofl. §13
17/007658-0014 12.01.2018
I
Opplæring i kriminalomsorgen - årsrapport 2017 fra: Skarnes videregående skole - Hedmark fengsel Bruvoll avd. Skarnes videregående skole Willy Kroken Bestill
Antall per side: