Logo
Logg inn

Utskriftsvennlig versjon

Om fylkeskommunens postjournal

Postjournalen gir en oversikt over fylkeskommunens korrespondanse. Dokumenttypene er beskrevet med kodene I for inngående post, U for utgående post og N for interne dokumenter. Postjournalen for de tre foregående månedene er tilgjengelig på vår nettside. Hver arbeidsdag innen kl. 13.00 legger vi ut postjournalen fra foregående dag. Dokumenter registrert fra og med fredag til og med søndag, legger vi ut påfølgende mandag innen kl. 13.00.

Opplysningene på postjournalen er kontrollert med hensyn til personvern og offentlighet. Dokumenter som er unntatt offentlighet er merket med hjemmel i offentlighetsloven. Det er gjort en vurdering som tilsier at dokumentet ikke er offentlig tilgjengelig, men dette er nødvendigvis ikke en endelig avgjørelse.

Søk i postjournalen
Du kan søke i postjournalen enten ved å velge dato i kalenderen eller ved å benytte søkefelt. Ved å klikke på Søk kan du angi flere søkekriterier. Søkeresultatet blir presentert i en tabell. Du kan sortere tabellen ved å trykke på kolonneoverskriftene.

Innsyn i saksbehandling
Dokumenter du ønsker innsyn i, må du bestille. Klikk på lenken ved det aktuelle dokumentet i postjournalen og fyll ut skjemaet med navn og e-postadresse. Spørsmål om innsyn i dokumenter besvarer vi innen fem virkedager. Innsyn i dokumentene gir vi normalt på e-post. Dersom du ønsker å få innsyn i andre relaterte saker og dokumenter, eller i et dokument som er unntatt offentlighet, send henvendelse til postmottak@hedmark.org.

Lovhjemmel:
Offentlighetsloven
Rettleder til offentlighetsloven

Offentlig postjournal for 22.02.2018
Saksnr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
13/013899-0054 21.02.2018
I
Innkalling til styremøte i IKA Øst 1. mars 2018 Interkommunal Arkivordning Øst IKS Randi Langøigjelten Bestill Vedlegg(7)
14/000402-0107 22.02.2018
U
Kontroll og oppfølging av spesielt utsatte arbeidstakere - kutt-, sprut- og stikkskader - tannhelsetjenesten Karita Tøraasen Paragraph Ofl. §13
17/000489-0021 22.02.2018
U
Kontroll og oppfølging av spesielt utsatte arbeidstakere - Vaksinasjoner i tannhelsetjenesenten Karita Tøraasen Paragraph Ofl. §13
17/008180-0004 21.02.2018
I
Kopi - Høring - Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2018 - 2030 - Sør-Odal kommune Statens vegvesen - Region øst Lisa Moan Bestill Vedlegg(1)
17/005981-0009 21.02.2018
I
Kopi - Høring - Søknad om dispensasjon for midlertidig etablering av boligrigg på Ånestad i Løten kommune Statens vegvesen - Region øst Christer Danmo Bestill Vedlegg(1)
18/001004-0002 20.02.2018
I
Kopi - Merknader til oppstart av reguleringsplan for Badstuvegen / Tårnparken - Område B/F/N 8 i Brumunddal sentrum - Ringsaker kommune Fylkesmannen i Hedmark Elise Bringslid Bestill Vedlegg(1)
18/000387-0003 20.02.2018
I
Kopi - Merknader til søknad om bygging av adkomstveg til hytter - gnr/bnr 660/1 - Ringsaker kommune Fylkesmannen i Hedmark Elise Bringslid Bestill Vedlegg(1)
18/000303-0003 20.02.2018
I
Kopi - Merknader til søknad om dispensasjon - fradeling av eldre gårdstun til boligformål - gnr/bnr 123/41 - Os kommune Fylkesmannen i Hedmark Hanne Thingstadberget Bestill Vedlegg(1)
17/006456-0006 20.02.2018
I
Kopi - Søknad om tillatelse til inngrep i fredete kulturminner etter § 8,4 - Områdeplan for Terningmoen skyte- og øvingsfelt gnr 13/13 - Elverum kommune og gnr 273/210 - Løten kommune Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo Kjetil Skare Bestill Vedlegg(1)
18/001147-0002 21.02.2018
I
Kopi - Uttalelse til varsel om igangsetting av reguleringsarbeid for Ådalsfeltet vest i Løten kommune Statens vegvesen - Region øst Christer Danmo Bestill Vedlegg(1)
18/000565-0006 21.02.2018
I
Krav om innsyn i 18/000565-0005 - Søknad om drosjeløyve D-21 v/Hamar Taxisentral Gro Janita Repseth Grethe Blystad Bestill
15/010295-0011 16.05.2017
U
Krav om sluttrapportering til RFF Innlandet: Prosjekt 256910 Hege Taarud Paragraph Ofl. §26
18/001370-0001 22.02.2018
U
Kunngjøring - 18/1370 - Anskaffelser av nye Gravemaskiner til Landslinjene for anleggsteknikk og anleggsmaskinmekaniker, Solø Stein-Erik Rønningen Bestill Vedlegg(2)
18/001549-0001 14.02.2018
I
Løten kommune - regulering - Løkjavegen 124 - gnr/bnr 217/12 Ragnar Strand Christer Danmo Bestill Vedlegg(1)
18/000650-0004 22.02.2018
I
Melding fra leverandør - 18/650 – Anskaffelse av elbil Øystein Sætrang Paragraph Ofl. §23
18/000086-0012 22.02.2018
U
Melding til leverandør - 18/86 – Anskaffelse av analyse av muligheter innen bioøkonomi i Innlandet 2050 Øystein Sætrang Paragraph Ofl. §23
15/000857-0055 20.02.2018
I
Møteprotokoll styret i Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet - 16. februar 2018 Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet Bestill Vedlegg(3)
18/000064-0024 21.02.2018
I
Nabovarsel - som eier/fester av gnr/bnr 327/6 - tiltak på eiendommen gnr/bnr 197/9 - Løten kommune Stig Morten Kristoffersen Morten Lien Bestill Vedlegg(1)
16/018411-0018 16.02.2018
I
Opphør - manglende betaling av løyvegarantien - Vegard Andersen Taxi Matrix Insurance AS Grethe Blystad Bestill
18/001220-0002 20.02.2018
I
Oppmelding - praksiskandidat - rørleggerfaget Simon Rostgaard Paragraph Ofl. §13
18/001550-0001 22.02.2018
I
Oppsigelse av drosjeløyve D-20R fra 01.03.2018 M. Mazaev Grethe Blystad Bestill
18/001542-0001 15.02.2018
I
Oversendelse av vitnemål Unni Elisabeth Kronstad Paragraph Ofl. §13
18/001100-0002 21.02.2018
I
Plangrense for Detaljregulering for Dobbeltspor Sørli - Åkersvika - Stange kommune Kartverket Hamar Christer Danmo Bestill
12/004069-0042 21.02.2018
I
Referat fra styringsgruppemøte for RBU Hedmark og Oppland 2019-2022 - 8. februar 2018 Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Oppland Bestill Vedlegg(6)
18/001469-0001 22.02.2018
I
Rehabilitering av bygg utvending - eiendom gnr/bnr 685/9 - Gammelgata 24 - Ringsaker kommune - ønsket et møte Per Sigmund Heggelund Agnethe Jovall Bestill
Antall per side: