Logo
Logg inn

Utskriftsvennlig versjon

Om fylkeskommunens postjournal

Postjournalen gir en oversikt over fylkeskommunens korrespondanse. Dokumenttypene er beskrevet med kodene I for inngående post, U for utgående post og N for interne dokumenter. Postjournalen for de tre foregående månedene er tilgjengelig på vår nettside. Hver arbeidsdag innen kl. 13.00 legger vi ut postjournalen fra foregående dag. Dokumenter registrert fra og med fredag til og med søndag, legger vi ut påfølgende mandag innen kl. 13.00.

Opplysningene på postjournalen er kontrollert med hensyn til personvern og offentlighet. Dokumenter som er unntatt offentlighet er merket med hjemmel i offentlighetsloven. Det er gjort en vurdering som tilsier at dokumentet ikke er offentlig tilgjengelig, men dette er nødvendigvis ikke en endelig avgjørelse.

Søk i postjournalen
Du kan søke i postjournalen enten ved å velge dato i kalenderen eller ved å benytte søkefelt. Ved å klikke på Søk kan du angi flere søkekriterier. Søkeresultatet blir presentert i en tabell. Du kan sortere tabellen ved å trykke på kolonneoverskriftene.

Innsyn i saksbehandling
Dokumenter du ønsker innsyn i, må du bestille. Klikk på lenken ved det aktuelle dokumentet i postjournalen og fyll ut skjemaet med navn og e-postadresse. Spørsmål om innsyn i dokumenter besvarer vi innen fem virkedager. Innsyn i dokumentene gir vi normalt på e-post. Dersom du ønsker å få innsyn i andre relaterte saker og dokumenter, eller i et dokument som er unntatt offentlighet, send henvendelse til postmottak@hedmark.org.

Lovhjemmel:
Offentlighetsloven
Rettleder til offentlighetsloven

Offentlig postjournal for 15.03.2018
Saksnr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
18/004447-0001 15.03.2018
U
Bekymring i Jernbaneforum Dovrebanen Sør for InterCity-fremdriften Samferdselsdepartementet Øystein Sjølie Bestill
15/006864-0009 15.03.2018
U
Drosjeløyve d-197 ved Koppang taxisentral - endring vilkår Willy Hagen Mottakere ihht liste Grethe Blystad Bestill
12/000823-0019 13.03.2018
I
Endring av organisasjonsnummer - Grensetjänsten Grensetjänsten Stig A. Ø. Skoglund Bestill Vedlegg(1)
18/000021-0037 12.03.2018
U
Felles møte i vannområdeutvalgene for vannområde Glomma og Grensevassdragene - ettersendelse av saksdokumenter Ih.t adresseliste Trine Frisli Fjøsne Bestill Vedlegg(4)
18/000205-0013 07.03.2018
I
Folkehelsekonferanse Hamar - foredrag - e-postkorrespondanse Antidoping Norge v/Fredrik Lauritzen Elise Kristensen Bestill
18/000205-0014 09.03.2018
I
Folkehelsekonferanse Hamar - foredrag - e-postkorrespondanse Antidoping Norge v/Bo Lindblad Elise Kristensen Bestill
18/000205-0011 05.03.2018
I
Folkehelsekonferanse på Hamar 19. april 2018 - foredrag - e-postkorrespondanse Randi H. Augenstein Elise Kristensen Bestill
18/000205-0017 11.03.2018
I
Folkehelsekonferanse på Hamar 20. april 2018 - foredrag - e-postkorrespondanse Karen Tømte Elise Kristensen Bestill Vedlegg(2)
18/000205-0015 08.03.2018
I
Folkehelsekonferansen 19.-20. april 2018 - foredrag Eilert Sundt - e-postkorrespondanse Per Hvamstad Elise Kristensen Bestill Vedlegg(1)
18/004469-0001 15.03.2018
I
Forespørsel om oppmelding til eksamen - salgsfaget Paragraph Ofl. §13
13/003834-0006 13.03.2018
I
Frilufts-info 1/18 Friluftsrådenes Landsforbund Lars Gotaas Bestill Vedlegg(1)
18/000210-0012 14.03.2018
U
Fritak fra politiske verv - Dag Rønning (SP) - oppnevning av nytt medlem i Aajege - Samisk språk og kompetansesenter Aajege - samisk språk- og kompetansesenter Solvår Kolåseter Bestill
16/007379-0006 15.03.2018
U
Godkjent lærekontrakt - Merethe Lillehovde Paragraph Ofl. §13
16/008735-0009 15.03.2018
U
Godkjent lærekontrakt - Merethe Lillehovde Paragraph Ofl. §13
16/014658-0009 15.03.2018
U
Godkjent lærekontrakt - Merethe Lillehovde Paragraph Ofl. §13
18/004424-0001 14.03.2018
I
Grue Taxi - vakter - e-postkorrespondanse Taxi Hedmark Grethe Blystad Bestill
18/004457-0001 08.03.2018
I
Hva mener dere om Trøndelagsplanen? Trøndelag Fylkeskommune Bestill
18/004451-0001 13.03.2018
I
Høring av NOU 2018: 4 - Sjøveien videre - Forslag til ny havne- og farvannslov Samferdselsdepartementet Randi Sletnes Bjørlo Bestill Vedlegg(2)
18/000076-0012 15.03.2018
U
Høringssvar Elverum Kommune BUK - Barn og unges kommunestyre Janne Vikerødegården Bestill Vedlegg(1)
18/000021-0039 15.03.2018
I
Innkalling til møte 22.3.18 i styringsgruppa for Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma Trine Frisli Fjøsne Bestill Vedlegg(6)
17/007711-0012 13.03.2018
I
Kopi - Innvilgelse av søknad om dispensasjon for nydyrking i Moldberget skog - gnr/bnr 15/12, 3 - Åsnes kommune - Hedmark - jf. kulturminneloven § 8 første ledd - konflikt med 14 kullgroper Riksantikvaren Tina Amundsen Bestill
17/006610-0004 14.03.2018
I
Kopi - Fagprøve i kokkfaget 14. og 15. mai 2018 - Lærlingekompaniet Paragraph Ofl. §13
17/002300-0007 08.03.2018
I
Kopi - Høring nybygging av landbruksveg - Østbyberget - Åsnes kommune Fylkesmannen i Hedmark Tina Amundsen Bestill
17/004474-0016 09.03.2018
I
Kopi - Reguleringsplan for dobbeltspor Espa-Sørli Intercity Dovrebanen - Hov - gnr/bnr 171/1 - Stange kommune - Vedtak om utgifter til særskilt gransking av automatisk fredet kulturminne jf. kulturminneloven § 10 1.ledd - steinalderboplass id 151320 Riksantikvaren Kjetil Skare Bestill Vedlegg(2)
17/002782-0002 13.03.2018
I
Kopi - Tilskudd til arkeologiske kulturminner - Statsbudsjettet 2018 kap 1429 post 70 - sikring og prioriterte myndighetsoppgaver Riksantikvaren Elisabeth Seip Bestill
Antall per side: