Logo
Logg inn

Utskriftsvennlig versjon

Om fylkeskommunens postjournal

Postjournalen gir en oversikt over fylkeskommunens korrespondanse. Dokumenttypene er beskrevet med kodene I for inngående post, U for utgående post og N for interne dokumenter. Postjournalen for de tre foregående månedene er tilgjengelig på vår nettside. Hver arbeidsdag innen kl. 13.00 legger vi ut postjournalen fra foregående dag. Dokumenter registrert fra og med fredag til og med søndag, legger vi ut påfølgende mandag innen kl. 13.00.

Opplysningene på postjournalen er kontrollert med hensyn til personvern og offentlighet. Dokumenter som er unntatt offentlighet er merket med hjemmel i offentlighetsloven. Det er gjort en vurdering som tilsier at dokumentet ikke er offentlig tilgjengelig, men dette er nødvendigvis ikke en endelig avgjørelse.

Søk i postjournalen
Du kan søke i postjournalen enten ved å velge dato i kalenderen eller ved å benytte søkefelt. Ved å klikke på Søk kan du angi flere søkekriterier. Søkeresultatet blir presentert i en tabell. Du kan sortere tabellen ved å trykke på kolonneoverskriftene.

Innsyn i saksbehandling
Dokumenter du ønsker innsyn i, må du bestille. Klikk på lenken ved det aktuelle dokumentet i postjournalen og fyll ut skjemaet med navn og e-postadresse. Spørsmål om innsyn i dokumenter besvarer vi innen fem virkedager. Innsyn i dokumentene gir vi normalt på e-post. Dersom du ønsker å få innsyn i andre relaterte saker og dokumenter, eller i et dokument som er unntatt offentlighet, send henvendelse til postmottak@hedmark.org.

Lovhjemmel:
Offentlighetsloven
Rettleder til offentlighetsloven

Offentlig postjournal for 22.02.2018
Saksnr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
17/008120-0001 23.01.2018
I
Avtale 17/8120 - Vedlikeholdsavtale på Sophos antivirus - EVRY Norge AS og Hedmark fylkeskommune Stein-Erik Rønningen Paragraph Ofl. §13
18/001552-0001 20.02.2018
I
Ber om uttalelse på søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gnr/bnr 64/33 - Eidskog kommune Eidskog Kommune Ove Holseng Bestill Vedlegg(2)
17/005241-0005 21.02.2018
I
Detaljregulering for Grundsetmoen Næringspark - arealplan-ID: 2017005 - Elverum kommune - offentlig ettersyn Elverum kommune Christer Danmo Bestill Vedlegg(8)
14/005450-0003 14.02.2018
I
Eiendommen gnr/bnr 71/11 - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - Sør-Odal kommune Sør-Odal Kommune Fredrik Bratlie Hansen Bestill Vedlegg(1)
18/001524-0001 20.02.2018
I
Faglig råd for service og samferdsel ønsker å besøke Hedmark fylkeskommune 4.- 6. juni 2018 Utdanningsdirektoratet Bestill Vedlegg(1)
17/007737-0003 22.02.2018
U
Foreløpig svar - RF13.50 - Støtteordning kulturminner - søknadsnummer: 2017-0130 - prosjekt: Søknad om støtte til bevaring av trøskelåve på Gyrud Gård - gnr/bnr 9/1 - Stange kommune Jana Diderikke Winderen Tore Lahn Bestill
17/007700-0002 22.02.2018
U
Foreløpig svar - RF13.50 - Støtteordning kulturminner - tilskudd til verneverdige bygg og anlegg - søknadsnummer: 2017-0119 - prosjekt: Langbakken gård: hovedbygning - vinduer - gnr/bnr 45/1 - Våler kommune Bengt Fasting Tore Lahn Bestill
17/007717-0002 22.02.2018
U
Foreløpig svar - RF13.50 - Søknad om tilskudd til verneverdige bygg og anlegg - søknadsnummer: 2017-0123 - prosjekt: Roverud Gård Enhetslåve - gnr/bnr 116/1 - Kongsvinger kommune Anne S. Trolie Tore Lahn Bestill
17/007771-0002 22.02.2018
U
Foreløpig svar - RF13.50 - Søknad støtteordning kulturmidler - søknadsnr: 2017-0135 - tilskudd til verneverdige bygg og anlegg - Taket og klokketårnet på Lillehovlåven, Vallset - Stange kommune - søker: Tormod Lillebror Vasaasen Tormod Lillebror Vasaasen Tore Lahn Bestill
17/007804-0002 22.02.2018
U
Foreløpig svar - RF13.50 - søknadsnummer 2017-0128 - støtteordning kulturminner - tilskudd til verneverdige bygg og anlegg - Prosjekt: Gubberudvegen 112 - bytte av vinduer - gnr/bnr 52/2 - Stange kommune Bård Espen Meberg Tore Lahn Bestill
17/007968-0003 22.02.2018
U
Foreløpig svar - RF13.50 - søknadsnummer 2017-0139 - prosjekt: restaurering av jordkjeller med hvelvet tak - tilskudd til verneverdige bygg og anlegg - gnr/bnr 34/1 - Sjurderud - Våler kommune Ole Jakob Bjørnebye Tore Lahn Bestill
17/007995-0002 22.02.2018
U
Foreløpig svar - Søknad om støtte - Tilskudd til kulturminneverntiltak - gnr/bnr 46/9 - Aasterud Østre - Stange kommune Elisabeth Kommisrud Tore Lahn Bestill
15/009362-0006 22.02.2018
U
Foreløpig svar - Søknad om støtte - tilskudd til kulturminneverntiltak - rehabilitering av - gnr/bnr 12/1 - Bekken - Stange kommune Morten Nordstad Tore Lahn Bestill
17/006896-0003 06.02.2018
U
Foreløpig svar - Søknad om støtte - tilskudd til kulturminnverntiltak - restaurering av smie - Nordre Rustad gnr/bnr 17/1 - Elverum kommune Nils Rustad Agnethe Jovall Bestill
12/004775-0019 22.02.2018
U
Foreløpig svar - Søknad om støtte - Tilskudd til kulturverntiltak - vindusrestaurering gnr/bnr 19/1 Gunnarsrud - Våler kommune Jan-Erik Midtskogen Tore Lahn Bestill
18/001547-0001 09.02.2018
I
Forskrift om sammenslåingen av Hedmark og Oppland fylkeskommuner er fastsatt Kommunal- og moderniseringsdepartementet Randi Sletnes Bjørlo Bestill Vedlegg(2)
18/000578-0002 22.02.2018
U
Godkjent oppmelding - billakkererfaget Hans Skjøthaug Paragraph Ofl. §13
18/000574-0002 22.02.2018
U
Godkjent oppmelding - billakkererfaget Hans Skjøthaug Paragraph Ofl. §13
18/001285-0002 22.02.2018
U
Godkjent oppmelding - produksjonsteknikkfaget Hans Skjøthaug Paragraph Ofl. §13
17/000485-0006 22.02.2018
U
Godkjent oppmelding - produksjonsteknikkfaget Hans Skjøthaug Paragraph Ofl. §13
16/010136-0012 21.02.2018
U
Heving av lærekontrakt/opplæringskontrakt - elektrikerfaget Bjørn Gunnar Holst Aas Paragraph Ofl. §13
17/001471-0023 09.02.2018
I
Høring av ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene Kommunal- og moderniseringsdepartementet Randi Sletnes Bjørlo Bestill Vedlegg(1)
17/005274-0014 21.02.2018
I
Høringsuttalelse - Folkehelsestrategi for Hedmark fylkeskommune 2018-2022 Pensjonistforbundet Hedmark Randi Wahlsten Bestill Vedlegg(1)
18/001544-0001 22.02.2018
U
Idedugnad om rekruttering til restaurant- og matfag Simon Rostgaard Bestill
15/000857-0054 22.02.2018
I
Innkalling til kontrollutvalget 27. februar 2018 Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet Bestill
Antall per side: