Logo
Logg inn

Utskriftsvennlig versjon

Om fylkeskommunens postjournal

Postjournalen gir en oversikt over fylkeskommunens korrespondanse. Dokumenttypene er beskrevet med kodene I for inngående post, U for utgående post og N for interne dokumenter. Postjournalen for de tre foregående månedene er tilgjengelig på vår nettside. Hver arbeidsdag innen kl. 13.00 legger vi ut postjournalen fra foregående dag. Dokumenter registrert fra og med fredag til og med søndag, legger vi ut påfølgende mandag innen kl. 13.00.

Opplysningene på postjournalen er kontrollert med hensyn til personvern og offentlighet. Dokumenter som er unntatt offentlighet er merket med hjemmel i offentlighetsloven. Det er gjort en vurdering som tilsier at dokumentet ikke er offentlig tilgjengelig, men dette er nødvendigvis ikke en endelig avgjørelse.

Søk i postjournalen
Du kan søke i postjournalen enten ved å velge dato i kalenderen eller ved å benytte søkefelt. Ved å klikke på Søk kan du angi flere søkekriterier. Søkeresultatet blir presentert i en tabell. Du kan sortere tabellen ved å trykke på kolonneoverskriftene.

Innsyn i saksbehandling
Dokumenter du ønsker innsyn i, må du bestille. Klikk på lenken ved det aktuelle dokumentet i postjournalen og fyll ut skjemaet med navn og e-postadresse. Spørsmål om innsyn i dokumenter besvarer vi innen fem virkedager. Innsyn i dokumentene gir vi normalt på e-post. Dersom du ønsker å få innsyn i andre relaterte saker og dokumenter, eller i et dokument som er unntatt offentlighet, send henvendelse til postmottak@hedmark.org.

Lovhjemmel:
Offentlighetsloven
Rettleder til offentlighetsloven

Offentlig postjournal for 15.01.2018
Saksnr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
17/007577-0003 13.01.2018
I
RF13.50 - Søknadsnummer 2017-0165 - prosjektnavn: Brosjyre om jordbruket i Åmot kommune - støtteordning Økt innovasjon, kompetanse og nyetableringer i Hedmark Åmot kommune Bestill Vedlegg(6)
18/000264-0001 12.01.2018
I
Seminar om klimagassutslipp fra fylkeskommunal persontransport Samferdselsdepartementet Bestill Vedlegg(1)
18/000269-0001 12.01.2018
I
Høring - forslag til endringer i lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester med tilhørende forskrifter Kulturdepartementet Bestill Vedlegg(2)
18/000244-0001 11.01.2018
I
Høring - omfanget av leveringspliktige posttjenester Samferdselsdepartementet Bestill Vedlegg(2)
17/004671-0020 15.01.2018
I
Namnet til dei samanslegne fylka Vang Mållag Bestill Vedlegg(1)
18/000254-0001 12.01.2018
I
Regionreformen - Invitasjon til workshop 5. – 6. februar og 9. mars 2018 Statens Vegvesen Bestill Vedlegg(1)
17/004551-0082 11.01.2018
U
Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler for skoleåret 2017/2018 Sør-Odal kommune Øyvind Midtskogen Bestill
17/004551-0086 11.01.2018
I
Plan for Den kulturelle skolesekken 2017/2018 - Trysil kommune - epostkorrespondanse Trysil Kommune Øyvind Midtskogen Bestill Vedlegg(1)
17/004551-0081 11.01.2018
U
Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler for skoleåret 2017/2018 Åmot kommune Øyvind Midtskogen Bestill
17/004551-0080 11.01.2018
U
Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler for skoleåret 2017/2018 Ringsaker kommune Øyvind Midtskogen Bestill
17/006636-0003 11.01.2018
I
Henvendelse fra Jernbaneforum Kongsvingerbanen om fylkeskommunenes rolle for å styrke arbeidet i Jernbaneforum Kongsvingerbanen Kongsvinger kommune Øystein Sjølie Bestill Vedlegg(1)
17/006620-0004 11.10.2017
U
Deres sak 201706966 - flytting av bekk ved Reksla - Løten kommune, Hedmark - ikke tilstrekkelig opplyst sak Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Øystein Lia Bestill
17/006620-0005 11.10.2017
U
Deres sak 201706966 - flytting av bekk ved Reksla - Løten kommune, Hedmark - fant vedlegg Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Øystein Lia Bestill
16/017994-0033 11.01.2018
U
Krav om betaling for opplæring til elev(er) bosatt i barneverninstitusjon i Hedmark Willy Kroken Paragraph Ofl. §13
16/017994-0034 11.01.2018
U
Krav om betaling for opplæring til elev(er) bosatt i barneverninstitusjon i Hedmark Willy Kroken Paragraph Ofl. §13
17/007658-0014 12.01.2018
I
Opplæring i kriminalomsorgen - årsrapport 2017 fra: Skarnes videregående skole - Hedmark fengsel Bruvoll avd. Skarnes videregående skole Willy Kroken Bestill
16/017994-0036 12.01.2018
U
Krav om betaling for opplæring til elev(er) bosatt i barneverninstitusjon i Hedmark Willy Kroken Paragraph Ofl. §13
16/017994-0035 11.01.2018
U
Krav om betaling for opplæring til elev(er) bosatt i barneverninstitusjon i Hedmark Willy Kroken Paragraph Ofl. §13
17/006919-0005 18.10.2017
U
Fortsettelse på henvendelse om tannskade Turid Wettre Paragraph Ofl. §13
17/006919-0002 10.10.2017
U
Dokumentasjon - tannbehandling ved yrkesskade - e-postkorrespondanse Turid Wettre Paragraph Ofl. §13
17/006919-0004 17.10.2017
U
Vedrørende tannbehandling ved yrkesskade - e-postkorrespondanse Turid Wettre Paragraph Ofl. §13
16/013305-0031 12.01.2018
I
Ekspropriasjon av bruksrett til veg - anmodning om partshjelp Tonje Humberset Lilleås Paragraph Ofl. §18
16/013305-0030 27.12.2017
I
Kopi - Skjønn - 16-079080SKJ-SOST - Næringlivegen Tonje Humberset Lilleås Paragraph Ofl. §18
17/006185-0002 18.09.2017
U
Svar vedrørende kulturminner i forbindelse med nytt boligfelt i Brumunddal - Ringsaker kommune Norconsult AS Tina Amundsen Bestill
18/000259-0001 12.01.2018
I
Endringssøknad ny 132 kV jord/sjøkabel - Nes - Engelandsodden, Gjøvik - Høring av konsesjonssøknad Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Tina Amundsen Bestill Vedlegg(1)
Antall per side: