Logo
Logg inn

Utskriftsvennlig versjon

Om fylkeskommunens postjournal

Postjournalen gir en oversikt over fylkeskommunens korrespondanse. Dokumenttypene er beskrevet med kodene I for inngående post, U for utgående post og N for interne dokumenter. Postjournalen for de tre foregående månedene er tilgjengelig på vår nettside. Hver arbeidsdag innen kl. 13.00 legger vi ut postjournalen fra foregående dag. Dokumenter registrert fra og med fredag til og med søndag, legger vi ut påfølgende mandag innen kl. 13.00.

Opplysningene på postjournalen er kontrollert med hensyn til personvern og offentlighet. Dokumenter som er unntatt offentlighet er merket med hjemmel i offentlighetsloven. Det er gjort en vurdering som tilsier at dokumentet ikke er offentlig tilgjengelig, men dette er nødvendigvis ikke en endelig avgjørelse.

Søk i postjournalen
Du kan søke i postjournalen enten ved å velge dato i kalenderen eller ved å benytte søkefelt. Ved å klikke på Søk kan du angi flere søkekriterier. Søkeresultatet blir presentert i en tabell. Du kan sortere tabellen ved å trykke på kolonneoverskriftene.

Innsyn i saksbehandling
Dokumenter du ønsker innsyn i, må du bestille. Klikk på lenken ved det aktuelle dokumentet i postjournalen og fyll ut skjemaet med navn og e-postadresse. Spørsmål om innsyn i dokumenter besvarer vi innen fem virkedager. Innsyn i dokumentene gir vi normalt på e-post. Dersom du ønsker å få innsyn i andre relaterte saker og dokumenter, eller i et dokument som er unntatt offentlighet, send henvendelse til postmottak@hedmark.org.

Lovhjemmel:
Offentlighetsloven
Rettleder til offentlighetsloven

Offentlig postjournal for 20.03.2018
Saksnr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
18/004532-0001 19.03.2018
I
Søk om midler til ekstern barnehage- og skolevurdering Utdanningsdirektoratet Bestill
14/006763-0028 16.03.2018
I
Retur av tinglyst dokument - Fv 77 og 222 - Ringgata - Furnesvegen - gnr/bnr 1/2602 - Hamar kommune Statens Kartverk Bestill Vedlegg(4)
18/004547-0001 20.03.2018
I
Læreplan i mediespesialisering - valgfritt fag i Utdanningsprogram for medier og kommunikasjon Utdanningsdirektoratet Bestill
17/001532-0063 20.03.2018
I
Rapportering - Fagskoleutdanning i helse- og sosialfag Helsedirektoratet Bestill Vedlegg(1)
13/013631-0027 19.03.2018
I
Tilsagnsbrev for 2018 over Statsbudsjettet kap. 258 post 21 - kompetansehevingstiltak for lærere og ledere i videregående opplæring for voksne Kompetanse Norge Bestill Vedlegg(3)
17/001097-0105 16.03.2018
U
Svar - Utbetalingsanmodning - Den kulturelle skolesekken - Fikse den greia - videreføring Widar Aspeli Øyvind Midtskogen Bestill
18/001277-0001 19.03.2018
I
Avtale 18/01277 - Bilrekvisita - Mekonomen AS og Hedmark fylkeskommune Øystein Sætrang Paragraph Ofl. §13
14/006840-0013 09.03.2018
I
Nytt tilskuddsbrev 2018 - Opplæring i rusinstitusjoner Utdanningsdirektoratet Willy Kroken Bestill Vedlegg(1)
17/006209-0004 16.03.2018
I
Oversendelse av foreløpig tilsynsrapport - forhåndsvarsel om vedtak Fylkesmannen i Hedmark Willy Kroken Bestill Vedlegg(2)
16/020327-0006 20.03.2018
U
Svar - Søknad angående styrt skolevalg - justering på søknad om skoleplass skoleåret 2018/2019 Unni Elisabeth Kronstad Paragraph Ofl. §13
16/020374-0006 20.03.2018
U
Svar - angående styrt skolevalg - justering på søknad Unni Elisabeth Kronstad Paragraph Ofl. §13
18/004112-0003 20.03.2018
U
Svar - Sønad om skoleplass i Hedmark Unni Elisabeth Kronstad Paragraph Ofl. §13
18/001396-0006 20.03.2018
N
Søker til Vg3 Apotekteknikk - godkjenning av grunnlag fra Sverige Unni Elisabeth Kronstad Paragraph Ofl. §13
18/000021-0040 27.02.2018
I
Svar prosjekt - tilstandsvurdering av eldre avløpsanlegg Nord-Odal kommune v/Rune Skolbekken Trine Frisli Fjøsne Bestill
18/004171-0004 19.03.2018
U
Landskappleiken 2018 i Trysil - Tilsagn om tilskudd inntil kr. 250.000,- Trysil-Knut Dans- og Spelemannslag Torunn H. Kornstad Bestill Vedlegg(3)
18/004511-0002 16.03.2018
I
Svar - Brumunddalshallen - utkast til referat Tonje Humberset Lilleås Paragraph Ofl. §23
18/004511-0004 19.03.2018
U
Brumunddalhallen - utkast til referat Tonje Humberset Lilleås Paragraph Ofl. §23
18/004511-0003 16.03.2018
U
Svar - Brumunddalshallen - utkast til avtale Tonje Humberset Lilleås Paragraph Ofl. §23
18/004546-0001 20.03.2018
I
Forelegging om tiltak - Turven hytteområde - Nord Mesna - nye nettstasjoner med tilhørende høyspentkabler - Ringsaker kommune Eidsiva Nett AS Tina Amundsen Bestill Vedlegg(1)
17/007387-0007 19.03.2018
I
Driftskonsesjon for Bergbu - Steinbekken i Ringsaker kommune - tiltakshaver: Pihl AS - kulturminneregistrering Areal+ AS Tina Amundsen Bestill
17/007431-0006 19.03.2018
I
Driftskonsesjon for Skolla Øst - Gammelskolla - tiltakshaver: Pihl AS - kulturminneregistrering Areal+ AS Tina Amundsen Bestill
17/007457-0006 19.03.2018
I
Driftskonsesjon Åkersætra Øst - Olshøle - tiltakshaver: Pihl AS - kulturminneregistrering Areal+ AS Tina Amundsen Bestill
15/003709-0019 19.03.2018
U
Svar - Scandinavian Mountains - en internasjonal og holdbar destinasjon med attraktiv besøksnæring i SITE - Søknad om forlengelse av prosjektet fram til 31.12.2018. Trysil kommune Stig A. Ø. Skoglund Bestill
18/004242-0001
I
Avtale 18/04242 - Hjullaster til Solør vgs - Pon Equipment AS og Hedmark fylkeskommune Stein-Erik Rønningen Paragraph Ofl. §13
17/007777-0038 20.03.2018
I
Melding fra leverandør - 2017/7777 - Telefonitjenester abonnement og trafikk til Hedmark fylkeskommune Stein-Erik Rønningen Paragraph Ofl. §23
Antall per side: