Logo
Logg inn

Utskriftsvennlig versjon

Om fylkeskommunens postjournal

Postjournalen gir en oversikt over fylkeskommunens korrespondanse. Dokumenttypene er beskrevet med kodene I for inngående post, U for utgående post og N for interne dokumenter. Postjournalen for de tre foregående månedene er tilgjengelig på vår nettside. Hver arbeidsdag innen kl. 13.00 legger vi ut postjournalen fra foregående dag. Dokumenter registrert fra og med fredag til og med søndag, legger vi ut påfølgende mandag innen kl. 13.00.

Opplysningene på postjournalen er kontrollert med hensyn til personvern og offentlighet. Dokumenter som er unntatt offentlighet er merket med hjemmel i offentlighetsloven. Det er gjort en vurdering som tilsier at dokumentet ikke er offentlig tilgjengelig, men dette er nødvendigvis ikke en endelig avgjørelse.

Søk i postjournalen
Du kan søke i postjournalen enten ved å velge dato i kalenderen eller ved å benytte søkefelt. Ved å klikke på Søk kan du angi flere søkekriterier. Søkeresultatet blir presentert i en tabell. Du kan sortere tabellen ved å trykke på kolonneoverskriftene.

Innsyn i saksbehandling
Dokumenter du ønsker innsyn i, må du bestille. Klikk på lenken ved det aktuelle dokumentet i postjournalen og fyll ut skjemaet med navn og e-postadresse. Spørsmål om innsyn i dokumenter besvarer vi innen fem virkedager. Innsyn i dokumentene gir vi normalt på e-post. Dersom du ønsker å få innsyn i andre relaterte saker og dokumenter, eller i et dokument som er unntatt offentlighet, send henvendelse til postmottak@hedmark.org.

Lovhjemmel:
Offentlighetsloven
Rettleder til offentlighetsloven

Offentlig postjournal for 20.03.2018
Saksnr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
18/001195-0003 15.03.2018
I
0403/1/4363 - Hamar kommune - Storhamar videregående skole - installasjon av nytt ventilasjonsanlegg for fløy A - søknad om arbeidstilsynets samtykke Rik Arkitektur AS Mari-Mette Toverud Solheim Bestill Vedlegg(14)
18/002089-0002 16.03.2018
I
Ønske om endring av søknad til VG1 Ellen Løndalen Faller Paragraph Ofl. §13
18/004534-0001 14.03.2018
I
Verdensdagen for psykisk helse - 2018 Fylkesmannen I Hedmark Randi Wahlsten Bestill
16/000907-0016 20.03.2018
U
Vedrørende din søknad til læreplass i industrimekanikerfaget Merethe Lillehovde Paragraph Ofl. §13
16/008392-0015 20.03.2018
U
Vedrørende din søknad til læreplass i dataelektronikerfaget Merethe Lillehovde Paragraph Ofl. §13
16/002930-0012 20.03.2018
U
Vedrørende din søknad til læreplass i Bilfaget lette kjøretøy og Bilfaget tunge kjøretøy Merethe Lillehovde Paragraph Ofl. §13
18/004542-0001 13.03.2018
I
Vedlegg til søknad - søkere med frist 1. februar skoleåret 2018/2019 Sigurd Vabekk Hjelle Paragraph Ofl. §13
18/004535-0001 14.03.2018
I
Vedlab rapport 18024 - vedartsanalyser på materiale fra Nord-Odal - Sand VEDLAB Egil Brodshaug Bestill
18/004530-0001 19.03.2018
I
Varsel om oppstart av planarbeid - detaljreguleringsplan for kvartalet Aumliveien - Holmengata - Hesteskoen - Tynset kommune Feste Nordøst AS Elise Bringslid Bestill Vedlegg(1)
18/004517-0001 14.02.2018
I
Tilskudd til avvikling av seminar - utenforskap Ringsaker Kommune Randi Wahlsten Bestill
13/013631-0027 19.03.2018
I
Tilsagnsbrev for 2018 over Statsbudsjettet kap. 258 post 21 - kompetansehevingstiltak for lærere og ledere i videregående opplæring for voksne Kompetanse Norge Bestill Vedlegg(3)
12/005616-0025 19.03.2018
I
Teknisk kontroll av detaljregulering for Auma fjellbrudd - Tynset kommune Kartverket Hamar Elise Bringslid Bestill Vedlegg(1)
16/001447-0044 15.03.2018
I
Søknad om å beholde opplæringsretten Ragnhild Eriksen Paragraph Ofl. §13
17/007965-0006 19.03.2018
I
Søknad om støtte fra kulturkortordningen Andrine Grønvold Lise Cathrine Pedersen Bestill Vedlegg(2)
17/007965-0007 06.03.2018
I
Søknad om støtte fra kulturkortordningen Andrine Grønvold Lise Cathrine Pedersen Bestill Vedlegg(2)
17/007828-0046 19.03.2018
I
Søknad om statlige midler til friluftsaktivitet - Funkis IL Hedmark Funkis Il Hedmark Lars Gotaas Bestill Vedlegg(1)
18/004485-0002 14.03.2018
I
Søknad om godkjenning som lærebedrift - dataelektronikerfaget Eriksen Data Hamar AS Bjørn Gunnar Holst Aas Bestill
18/001396-0006 20.03.2018
N
Søker til Vg3 Apotekteknikk - godkjenning av grunnlag fra Sverige Unni Elisabeth Kronstad Paragraph Ofl. §13
18/004532-0001 19.03.2018
I
Søk om midler til ekstern barnehage- og skolevurdering Utdanningsdirektoratet Bestill
18/000021-0040 27.02.2018
I
Svar prosjekt - tilstandsvurdering av eldre avløpsanlegg Nord-Odal kommune v/Rune Skolbekken Trine Frisli Fjøsne Bestill
17/001097-0105 16.03.2018
U
Svar - Utbetalingsanmodning - Den kulturelle skolesekken - Fikse den greia - videreføring Widar Aspeli Øyvind Midtskogen Bestill
17/001725-0149 19.03.2018
U
Svar - Utbetaling av deler av tilskudd Jørn Øversveen Bestill
18/004517-0002 19.03.2018
U
Svar - Tilskudd til avvikling av seminar - utenforskap Ringsaker Kommune Randi Wahlsten Bestill
18/004112-0003 20.03.2018
U
Svar - Sønad om skoleplass i Hedmark Unni Elisabeth Kronstad Paragraph Ofl. §13
17/008170-0038 16.03.2018
I
Svar - søknad på stilling som IT-konsulent - Kommunikasjonsenheten - takker ja til stillingen Jan Erik Haugene Line R. Ramdahl Bestill
Antall per side: