Logo
Logg inn

Utskriftsvennlig versjon

Om fylkeskommunens postjournal

Postjournalen gir en oversikt over fylkeskommunens korrespondanse. Dokumenttypene er beskrevet med kodene I for inngående post, U for utgående post og N for interne dokumenter. Postjournalen for de tre foregående månedene er tilgjengelig på vår nettside. Hver arbeidsdag innen kl. 13.00 legger vi ut postjournalen fra foregående dag. Dokumenter registrert fra og med fredag til og med søndag, legger vi ut påfølgende mandag innen kl. 13.00.

Opplysningene på postjournalen er kontrollert med hensyn til personvern og offentlighet. Dokumenter som er unntatt offentlighet er merket med hjemmel i offentlighetsloven. Det er gjort en vurdering som tilsier at dokumentet ikke er offentlig tilgjengelig, men dette er nødvendigvis ikke en endelig avgjørelse.

Søk i postjournalen
Du kan søke i postjournalen enten ved å velge dato i kalenderen eller ved å benytte søkefelt. Ved å klikke på Søk kan du angi flere søkekriterier. Søkeresultatet blir presentert i en tabell. Du kan sortere tabellen ved å trykke på kolonneoverskriftene.

Innsyn i saksbehandling
Dokumenter du ønsker innsyn i, må du bestille. Klikk på lenken ved det aktuelle dokumentet i postjournalen og fyll ut skjemaet med navn og e-postadresse. Spørsmål om innsyn i dokumenter besvarer vi innen fem virkedager. Innsyn i dokumentene gir vi normalt på e-post. Dersom du ønsker å få innsyn i andre relaterte saker og dokumenter, eller i et dokument som er unntatt offentlighet, send henvendelse til postmottak@hedmark.org.

Lovhjemmel:
Offentlighetsloven
Rettleder til offentlighetsloven

Offentlig postjournal for 15.01.2018
Saksnr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
18/000272-0001 15.01.2018
I
Valglister til Fylkestingsvalg i perioden 1975-1999 Helene Olsen - Forskningsassistent ved Handelshøyskolen BI Bjarne H. Christiansen Bestill
16/019643-0011 15.01.2018
U
Svar - Søknad om utvidet opplæringsrett Ragnhild Eriksen Paragraph Ofl. §13
17/002892-0017 15.01.2018
I
Krav om innsyn i 17/002892-0016 - Krav om innsyn i 17/002892-0014 - Svar - Vedrørende Løyvesituasjonen Tynset Gro Janita Repseth Grethe Blystad Bestill
18/000031-0001 15.01.2018
U
Kunngjøring - 18/31 - Rammeavtale på grafisk design til Hedmark Trafikk og Hedmark fylkeskommune Mercell Norge AS Stein-Erik Rønningen Bestill Vedlegg(4)
16/013637-0044 15.01.2018
I
Krav om innsyn i 16/013637-0043 - Løyve for reservedrosje D-65R i Rendalen - tildeling - Lidvin Marius Solberg Gro Janita Repstad Grethe Blystad Bestill
16/008844-0007 15.01.2018
I
Søknad om særskilt tilrettelagt privatisteksamen våren 2018 Bjørg K. Helseth Paragraph Ofl. §13
16/001245-0018 15.01.2018
U
Godkjent oppmelding - anleggsgartnerfaget Bjørn Gunnar Holst Aas Paragraph Ofl. §13
15/002042-0013 15.01.2018
U
Godkjent oppmelding - telekommunikasjonsmontørfaget Bjørn Gunnar Holst Aas Paragraph Ofl. §13
15/005112-0009 15.01.2018
U
Godkjent oppmelding - elektrikerfaget Bjørn Gunnar Holst Aas Paragraph Ofl. §13
16/010072-0008 15.01.2018
I
Lærekontrakt til godkjenning - Trevare- og bygginnredningsfaget Merethe Lillehovde Paragraph Ofl. §13
18/000187-0003 15.01.2018
U
Regionvis møter om skoleutvikling Adresseliste Paal Morken Andersen Bestill
17/004671-0020 15.01.2018
I
Namnet til dei samanslegne fylka Vang Mållag Bestill Vedlegg(1)
13/000316-0017 15.01.2018
U
Godkjent oppmelding - feierfaget Harry Ottar Nilssen Paragraph Ofl. §13
13/003665-0018 15.01.2018
U
Svar - Saksnummer 13/3665-16 - dokumentasjon bestått fag Merethe Lillehovde Paragraph Ofl. §13
15/001541-0010 15.01.2018
U
E-postkorrespondanse - avslutning av lærekontrakt Merethe Lillehovde Paragraph Ofl. §13
17/001439-0132 14.01.2018
I
Rapport og regnskap generelle kulturmidler - anmodning om restutbetaling Ivaregga Ska Camilla Øien Østmo Bestill Vedlegg(1)
17/007828-0005 14.01.2018
I
Søknad om tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78) - 2018 - Orion Festival Orions Hage AS Lars Gotaas Bestill Vedlegg(2)
18/000049-0008 13.01.2018
I
Søknad om tilskudd til vilttiltak - 2018 - Manipuleirng av fòrtilgang for rødrev gjennom året Rendalen Østfjell Småviltsamarbeid Arne Magnus Hekne Bestill Vedlegg(5)
17/004671-0019 13.01.2018
I
Namn på det nye storfylket (noverande Oppland og Hedmark) Nord-Aurdal Mållag Randi Sletnes Bjørlo Bestill Vedlegg(1)
18/000243-0001 13.01.2018
I
Oppmelding - praksiskandidat - yrkessjåførfaget Solveig Ljødal Paragraph Ofl. §13
17/007577-0003 13.01.2018
I
RF13.50 - Søknadsnummer 2017-0165 - prosjektnavn: Brosjyre om jordbruket i Åmot kommune - støtteordning Økt innovasjon, kompetanse og nyetableringer i Hedmark Åmot kommune Bestill Vedlegg(6)
17/002270-0003 12.01.2018
I
Søknad om tilskudd til Verdensarven Røros og Cirkumferensen - Os kommune - prosjekt: Seterklartlegging i Os kommune Os Kommune Elisabeth Seip Bestill Vedlegg(3)
16/013637-0041 12.01.2018
U
Svar - Tildeling løyve for reservedrosje D-65R i Rendalen - driftsstart Lidvin Marius Solberg Grethe Blystad Bestill
16/013637-0042 12.01.2018
U
Svar - Løyve for reservedrosje i Rendalen - driftsstart Rune Steinar Nyberget Grethe Blystad Bestill
18/000090-0002 12.01.2018
I
Oversendelse av dokumentasjon til søknad - oppføring av fritidsbolig gnr/bnr 162/1/7 - Storbuvika - Engerdal kommune - søker: Reidun Joten og Magnar Often Engerdal Kommune Hanne Thingstadberget Bestill Vedlegg(3)
Antall per side: