Logo
Logg inn

Utskriftsvennlig versjon

Om fylkeskommunens postjournal

Postjournalen gir en oversikt over fylkeskommunens korrespondanse. Dokumenttypene er beskrevet med kodene I for inngående post, U for utgående post og N for interne dokumenter. Postjournalen for de tre foregående månedene er tilgjengelig på vår nettside. Hver arbeidsdag innen kl. 13.00 legger vi ut postjournalen fra foregående dag. Dokumenter registrert fra og med fredag til og med søndag, legger vi ut påfølgende mandag innen kl. 13.00.

Opplysningene på postjournalen er kontrollert med hensyn til personvern og offentlighet. Dokumenter som er unntatt offentlighet er merket med hjemmel i offentlighetsloven. Det er gjort en vurdering som tilsier at dokumentet ikke er offentlig tilgjengelig, men dette er nødvendigvis ikke en endelig avgjørelse.

Søk i postjournalen
Du kan søke i postjournalen enten ved å velge dato i kalenderen eller ved å benytte søkefelt. Ved å klikke på Søk kan du angi flere søkekriterier. Søkeresultatet blir presentert i en tabell. Du kan sortere tabellen ved å trykke på kolonneoverskriftene.

Innsyn i saksbehandling
Dokumenter du ønsker innsyn i, må du bestille. Klikk på lenken ved det aktuelle dokumentet i postjournalen og fyll ut skjemaet med navn og e-postadresse. Spørsmål om innsyn i dokumenter besvarer vi innen fem virkedager. Innsyn i dokumentene gir vi normalt på e-post. Dersom du ønsker å få innsyn i andre relaterte saker og dokumenter, eller i et dokument som er unntatt offentlighet, send henvendelse til postmottak@hedmark.org.

Lovhjemmel:
Offentlighetsloven
Rettleder til offentlighetsloven

Offentlig postjournal for 15.01.2018
Saksnr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
16/017994-0035 11.01.2018
U
Krav om betaling for opplæring til elev(er) bosatt i barneverninstitusjon i Hedmark Willy Kroken Paragraph Ofl. §13
16/016567-0022 11.01.2018
U
Svar - Søknad om utvidet opplæringsrett Ragnhild Eriksen Paragraph Ofl. §13
16/008844-0007 15.01.2018
I
Søknad om særskilt tilrettelagt privatisteksamen våren 2018 Bjørg K. Helseth Paragraph Ofl. §13
16/001195-0020 10.04.2017
I
Sakkyndig vurdering om utvidet tid i videregående opplæring grunnet behovet for spesialundervisning etter opplæringslova § 3-1 Solveig Ljødal Paragraph Ofl. §13
14/005225-0012 21.11.2017
I
Prøveprotokoll - betongfaget Simon Rostgaard Paragraph Ofl. §13
17/006238-0003 06.12.2017
I
Prøveprotokoll - praksiskandidat - betongfaget Simon Rostgaard Paragraph Ofl. §13
16/019643-0011 15.01.2018
U
Svar - Søknad om utvidet opplæringsrett Ragnhild Eriksen Paragraph Ofl. §13
16/017994-0034 11.01.2018
U
Krav om betaling for opplæring til elev(er) bosatt i barneverninstitusjon i Hedmark Willy Kroken Paragraph Ofl. §13
16/017994-0036 12.01.2018
U
Krav om betaling for opplæring til elev(er) bosatt i barneverninstitusjon i Hedmark Willy Kroken Paragraph Ofl. §13
16/017994-0033 11.01.2018
U
Krav om betaling for opplæring til elev(er) bosatt i barneverninstitusjon i Hedmark Willy Kroken Paragraph Ofl. §13
17/006919-0002 10.10.2017
U
Dokumentasjon - tannbehandling ved yrkesskade - e-postkorrespondanse Turid Wettre Paragraph Ofl. §13
17/006919-0005 18.10.2017
U
Fortsettelse på henvendelse om tannskade Turid Wettre Paragraph Ofl. §13
17/006919-0004 17.10.2017
U
Vedrørende tannbehandling ved yrkesskade - e-postkorrespondanse Turid Wettre Paragraph Ofl. §13
18/000246-0001 11.01.2018
I
Melding om tilsyn - Elverum videregående skole Ane Tonette Lognseth Paragraph Ofl. §13
16/020945-0002 19.10.2017
U
Produksjon av eksamensoppgaver i NOR1206 og NOR1408 vår og høst 2018 Geir Solberg Paragraph Ofl. §13
16/020945-0003 20.10.2017
U
Produksjon og gjennomlesing av eksamensoppgaver i NOR1206 og NOR1408 vår og høst 2018 Geir Solberg Paragraph Ofl. §13
16/013305-0031 12.01.2018
I
Ekspropriasjon av bruksrett til veg - anmodning om partshjelp Tonje Humberset Lilleås Paragraph Ofl. §18
16/013305-0030 27.12.2017
I
Kopi - Skjønn - 16-079080SKJ-SOST - Næringlivegen Tonje Humberset Lilleås Paragraph Ofl. §18
18/000249-0001 11.01.2018
I
Godkjenning av praksisperiode til barne- og ungdomsarbeiderfaget Anita Aasterud Paragraph Ofl. §13
18/000265-0001 02.01.2018
I
Lærekontrakt til godkjenning - elektrikerfaget Merethe Lillehovde Paragraph Ofl. §13
15/005802-0007 03.01.2018
I
Prøveprotokoll - energimontørfaget Bjørn Gunnar Holst Aas Paragraph Ofl. §13
15/005801-0008 03.01.2018
I
Prøveprotokoll - energimontørfaget Bjørn Gunnar Holst Aas Paragraph Ofl. §13
18/000245-0001 12.01.2018
I
Praksis - Banemontør Simon Rostgaard Paragraph Ofl. §13
18/000268-0001 12.01.2018
I
Oppmelding til fagprøve - byggdrifterfaget - praksiskandidat Simon Rostgaard Paragraph Ofl. §13
13/005402-0008 21.12.2017
I
Prøveprotokoll - reservedelsfaget Hans Skjøthaug Paragraph Ofl. §13
Antall per side: