Logo
Logg inn

Utskriftsvennlig versjon

Om fylkeskommunens postjournal

Postjournalen gir en oversikt over fylkeskommunens korrespondanse. Dokumenttypene er beskrevet med kodene I for inngående post, U for utgående post og N for interne dokumenter. Postjournalen for de tre foregående månedene er tilgjengelig på vår nettside. Hver arbeidsdag innen kl. 13.00 legger vi ut postjournalen fra foregående dag. Dokumenter registrert fra og med fredag til og med søndag, legger vi ut påfølgende mandag innen kl. 13.00.

Opplysningene på postjournalen er kontrollert med hensyn til personvern og offentlighet. Dokumenter som er unntatt offentlighet er merket med hjemmel i offentlighetsloven. Det er gjort en vurdering som tilsier at dokumentet ikke er offentlig tilgjengelig, men dette er nødvendigvis ikke en endelig avgjørelse.

Søk i postjournalen
Du kan søke i postjournalen enten ved å velge dato i kalenderen eller ved å benytte søkefelt. Ved å klikke på Søk kan du angi flere søkekriterier. Søkeresultatet blir presentert i en tabell. Du kan sortere tabellen ved å trykke på kolonneoverskriftene.

Innsyn i saksbehandling
Dokumenter du ønsker innsyn i, må du bestille. Klikk på lenken ved det aktuelle dokumentet i postjournalen og fyll ut skjemaet med navn og e-postadresse. Spørsmål om innsyn i dokumenter besvarer vi innen fem virkedager. Innsyn i dokumentene gir vi normalt på e-post. Dersom du ønsker å få innsyn i andre relaterte saker og dokumenter, eller i et dokument som er unntatt offentlighet, send henvendelse til postmottak@hedmark.org.

Lovhjemmel:
Offentlighetsloven
Rettleder til offentlighetsloven

Offentlig postjournal for 22.02.2018
Saksnr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
17/006896-0003 06.02.2018
U
Foreløpig svar - Søknad om støtte - tilskudd til kulturminnverntiltak - restaurering av smie - Nordre Rustad gnr/bnr 17/1 - Elverum kommune Nils Rustad Agnethe Jovall Bestill
18/001469-0001 22.02.2018
I
Rehabilitering av bygg utvending - eiendom gnr/bnr 685/9 - Gammelgata 24 - Ringsaker kommune - ønsket et møte Per Sigmund Heggelund Agnethe Jovall Bestill
18/001548-0001 08.02.2018
I
Søknad om økonomisk støtte på 10.000 kroner til elgforvaltning Romedal Almenning Arne Magnus Hekne Bestill
16/010136-0012 21.02.2018
U
Heving av lærekontrakt/opplæringskontrakt - elektrikerfaget Bjørn Gunnar Holst Aas Paragraph Ofl. §13
18/001100-0002 21.02.2018
I
Plangrense for Detaljregulering for Dobbeltspor Sørli - Åkersvika - Stange kommune Kartverket Hamar Christer Danmo Bestill
18/001549-0001 14.02.2018
I
Løten kommune - regulering - Løkjavegen 124 - gnr/bnr 217/12 Ragnar Strand Christer Danmo Bestill Vedlegg(1)
17/005981-0009 21.02.2018
I
Kopi - Høring - Søknad om dispensasjon for midlertidig etablering av boligrigg på Ånestad i Løten kommune Statens vegvesen - Region øst Christer Danmo Bestill Vedlegg(1)
17/005241-0005 21.02.2018
I
Detaljregulering for Grundsetmoen Næringspark - arealplan-ID: 2017005 - Elverum kommune - offentlig ettersyn Elverum kommune Christer Danmo Bestill Vedlegg(8)
18/001147-0002 21.02.2018
I
Kopi - Uttalelse til varsel om igangsetting av reguleringsarbeid for Ådalsfeltet vest i Løten kommune Statens vegvesen - Region øst Christer Danmo Bestill Vedlegg(1)
18/000651-0002 20.02.2018
U
Svar - Detaljreguleringsplan for Hedmark fengsel avdeling Ilseng - utvidelse av planområde mot nordøst - Hamar kommune - begrenset høring Hamar Kommune Elise Bringslid Bestill Vedlegg(2)
16/016991-0007 12.01.2018
U
Svar - Rv 2 Roverud - Føttaskjæra - reguleringsplan til offentlig ettersyn - Kongsvinger kommune Statens vegvesen - Region øst Elise Bringslid Bestill
18/001515-0001 20.02.2018
I
Søknad om bruksendring av låve - gnr/bnr 663/2 - Sulufjellvegen 264 - Ringsaker kommune - uttalelse - søker: Øystein Mathisen Ringsaker kommune Elise Bringslid Bestill Vedlegg(1)
18/000387-0003 20.02.2018
I
Kopi - Merknader til søknad om bygging av adkomstveg til hytter - gnr/bnr 660/1 - Ringsaker kommune Fylkesmannen i Hedmark Elise Bringslid Bestill Vedlegg(1)
18/001004-0002 20.02.2018
I
Kopi - Merknader til oppstart av reguleringsplan for Badstuvegen / Tårnparken - Område B/F/N 8 i Brumunddal sentrum - Ringsaker kommune Fylkesmannen i Hedmark Elise Bringslid Bestill Vedlegg(1)
18/000364-0002 19.02.2018
N
Svar - Klimaregnskap i Kongsvingerregionen Erlend Myking Bestill
14/005450-0003 14.02.2018
I
Eiendommen gnr/bnr 71/11 - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - Sør-Odal kommune Sør-Odal Kommune Fredrik Bratlie Hansen Bestill Vedlegg(1)
16/018411-0018 16.02.2018
I
Opphør - manglende betaling av løyvegarantien - Vegard Andersen Taxi Matrix Insurance AS Grethe Blystad Bestill
18/000565-0006 21.02.2018
I
Krav om innsyn i 18/000565-0005 - Søknad om drosjeløyve D-21 v/Hamar Taxisentral Gro Janita Repseth Grethe Blystad Bestill
18/001550-0001 22.02.2018
I
Oppsigelse av drosjeløyve D-20R fra 01.03.2018 M. Mazaev Grethe Blystad Bestill
16/017768-0006 22.02.2018
U
Svar - Rv 2 Våler grense - Jømna - reguleringsplan til offentlig ettersyn Statens vegvesen - Region øst Hanne Thingstadberget Bestill Vedlegg(1)
15/002796-0011 16.02.2018
U
Svar angående varsel om oppstart av verneprosess for utvidelse av Eldåa naturreservat - Halvmilsåsen i Stor-Elvdal kommune Fylkesmannen i Hedmark Hanne Thingstadberget Bestill
18/000303-0003 20.02.2018
I
Kopi - Merknader til søknad om dispensasjon - fradeling av eldre gårdstun til boligformål - gnr/bnr 123/41 - Os kommune Fylkesmannen i Hedmark Hanne Thingstadberget Bestill Vedlegg(1)
16/017154-0008 20.02.2018
I
Teknisk kontroll av detaljregulering for Granerud industriområde - Nord-Odal kommune Kartverket Hamar Hanne Thingstadberget Bestill Vedlegg(1)
18/000574-0002 22.02.2018
U
Godkjent oppmelding - billakkererfaget Hans Skjøthaug Paragraph Ofl. §13
17/000485-0006 22.02.2018
U
Godkjent oppmelding - produksjonsteknikkfaget Hans Skjøthaug Paragraph Ofl. §13
Antall per side: