Logo
Logg inn

Utskriftsvennlig versjon

Om fylkeskommunens postjournal

Postjournalen gir en oversikt over fylkeskommunens korrespondanse. Dokumenttypene er beskrevet med kodene I for inngående post, U for utgående post og N for interne dokumenter. Postjournalen for de tre foregående månedene er tilgjengelig på vår nettside. Hver arbeidsdag innen kl. 13.00 legger vi ut postjournalen fra foregående dag. Dokumenter registrert fra og med fredag til og med søndag, legger vi ut påfølgende mandag innen kl. 13.00.

Opplysningene på postjournalen er kontrollert med hensyn til personvern og offentlighet. Dokumenter som er unntatt offentlighet er merket med hjemmel i offentlighetsloven. Det er gjort en vurdering som tilsier at dokumentet ikke er offentlig tilgjengelig, men dette er nødvendigvis ikke en endelig avgjørelse.

Søk i postjournalen
Du kan søke i postjournalen enten ved å velge dato i kalenderen eller ved å benytte søkefelt. Ved å klikke på Søk kan du angi flere søkekriterier. Søkeresultatet blir presentert i en tabell. Du kan sortere tabellen ved å trykke på kolonneoverskriftene.

Innsyn i saksbehandling
Dokumenter du ønsker innsyn i, må du bestille. Klikk på lenken ved det aktuelle dokumentet i postjournalen og fyll ut skjemaet med navn og e-postadresse. Spørsmål om innsyn i dokumenter besvarer vi innen fem virkedager. Innsyn i dokumentene gir vi normalt på e-post. Dersom du ønsker å få innsyn i andre relaterte saker og dokumenter, eller i et dokument som er unntatt offentlighet, send henvendelse til postmottak@hedmark.org.

Lovhjemmel:
Offentlighetsloven
Rettleder til offentlighetsloven

Offentlig postjournal for 22.02.2018
Saksnr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
12/001307-0106
I
Restaurering av gamlebygningen på Søndre Aaset - gnr/bnr 5/3 - anmodning om utbetaling - Åmot kommune Jo Petter Grindstad Magne Kvam Bestill Vedlegg(1)
18/000565-0006 21.02.2018
I
Krav om innsyn i 18/000565-0005 - Søknad om drosjeløyve D-21 v/Hamar Taxisentral Gro Janita Repseth Grethe Blystad Bestill
18/001550-0001 22.02.2018
I
Oppsigelse av drosjeløyve D-20R fra 01.03.2018 M. Mazaev Grethe Blystad Bestill
16/018411-0018 16.02.2018
I
Opphør - manglende betaling av løyvegarantien - Vegard Andersen Taxi Matrix Insurance AS Grethe Blystad Bestill
18/000303-0003 20.02.2018
I
Kopi - Merknader til søknad om dispensasjon - fradeling av eldre gårdstun til boligformål - gnr/bnr 123/41 - Os kommune Fylkesmannen i Hedmark Hanne Thingstadberget Bestill Vedlegg(1)
17/005274-0014 21.02.2018
I
Høringsuttalelse - Folkehelsestrategi for Hedmark fylkeskommune 2018-2022 Pensjonistforbundet Hedmark Randi Wahlsten Bestill Vedlegg(1)
17/005274-0015 20.02.2018
I
Uttalelse til folkehelsestrategi fylkeskommunen Eidskog Kommune Randi Wahlsten Bestill Vedlegg(1)
18/001552-0001 20.02.2018
I
Ber om uttalelse på søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gnr/bnr 64/33 - Eidskog kommune Eidskog Kommune Ove Holseng Bestill Vedlegg(2)
14/005450-0003 14.02.2018
I
Eiendommen gnr/bnr 71/11 - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - Sør-Odal kommune Sør-Odal Kommune Fredrik Bratlie Hansen Bestill Vedlegg(1)
16/017154-0008 20.02.2018
I
Teknisk kontroll av detaljregulering for Granerud industriområde - Nord-Odal kommune Kartverket Hamar Hanne Thingstadberget Bestill Vedlegg(1)
18/000077-0018 22.02.2018
I
Søknad om midler til ungdomsaktiviteter - Ballbinge Elevrådet v/Nord-Odal ungdomsskole Janne Vikerødegården Bestill
18/000077-0013 21.02.2018
I
Søknad om midler til ungdomsaktiviteter - Ungdomskorprosjekt Østerdalen Norges Korforbund Østerdalen Janne Vikerødegården Bestill
18/000077-0012 20.02.2018
I
Søknad om midler til ungdomsaktiviteter - Trysiltur for Rett fram Ådalsbruk Framlag Janne Vikerødegården Bestill
18/000077-0015 21.02.2018
I
Søknad om midler til ungdomsaktiviteter - Snøhuletur Engerdal Ungdomsråd Janne Vikerødegården Bestill
18/000077-0011 20.02.2018
I
Søknad om midler til ungdomsaktiviteter - Oppussing av Flisa ungdomshus Åsnes ungdomsråd Janne Vikerødegården Bestill
18/000077-0016 21.02.2018
I
Søknad om midler til ungdomsaktiviteter - Skarnes Futsal (Foreløpig Navn) Per Kristian Julsrud Janne Vikerødegården Bestill
18/000077-0017 21.02.2018
I
Søknad om midler til ungdomsaktiviteter - Ung Epi-aktiv i Hedmark og Oppland Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland Janne Vikerødegården Bestill
18/000077-0014 21.02.2018
I
Søknad om midler til ungdomsaktiviteter - Sommarleiren 2018 Noregs Ungdomslag Janne Vikerødegården Bestill
17/008120-0001 23.01.2018
I
Avtale 17/8120 - Vedlikeholdsavtale på Sophos antivirus - EVRY Norge AS og Hedmark fylkeskommune Stein-Erik Rønningen Paragraph Ofl. §13
13/013899-0054 21.02.2018
I
Innkalling til styremøte i IKA Øst 1. mars 2018 Interkommunal Arkivordning Øst IKS Randi Langøigjelten Bestill Vedlegg(7)
18/000064-0024 21.02.2018
I
Nabovarsel - som eier/fester av gnr/bnr 327/6 - tiltak på eiendommen gnr/bnr 197/9 - Løten kommune Stig Morten Kristoffersen Morten Lien Bestill Vedlegg(1)
15/000857-0054 22.02.2018
I
Innkalling til kontrollutvalget 27. februar 2018 Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet Bestill
15/000857-0055 20.02.2018
I
Møteprotokoll styret i Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet - 16. februar 2018 Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet Bestill Vedlegg(3)
18/001203-0009 14.02.2018
I
Søknad om godkjenning av faglig leder - Jannicke S. Mykkestue - salgsfaget - Eskoleia Eskoleia AS Solveig Ljødal Bestill Vedlegg(1)
18/001203-0010 22.02.2018
I
Søknad om godkjenning av faglig leder - Jannicke S. Mykkestue - kontor- og administrasjonsfaget - Eskoleia Eskoleia AS Solveig Ljødal Bestill Vedlegg(1)
Antall per side: