Logo
Logg inn

Utskriftsvennlig versjon

Om fylkeskommunens postjournal

Postjournalen gir en oversikt over fylkeskommunens korrespondanse. Dokumenttypene er beskrevet med kodene I for inngående post, U for utgående post og N for interne dokumenter. Postjournalen for de tre foregående månedene er tilgjengelig på vår nettside. Hver arbeidsdag innen kl. 13.00 legger vi ut postjournalen fra foregående dag. Dokumenter registrert fra og med fredag til og med søndag, legger vi ut påfølgende mandag innen kl. 13.00.

Opplysningene på postjournalen er kontrollert med hensyn til personvern og offentlighet. Dokumenter som er unntatt offentlighet er merket med hjemmel i offentlighetsloven. Det er gjort en vurdering som tilsier at dokumentet ikke er offentlig tilgjengelig, men dette er nødvendigvis ikke en endelig avgjørelse.

Søk i postjournalen
Du kan søke i postjournalen enten ved å velge dato i kalenderen eller ved å benytte søkefelt. Ved å klikke på Søk kan du angi flere søkekriterier. Søkeresultatet blir presentert i en tabell. Du kan sortere tabellen ved å trykke på kolonneoverskriftene.

Innsyn i saksbehandling
Dokumenter du ønsker innsyn i, må du bestille. Klikk på lenken ved det aktuelle dokumentet i postjournalen og fyll ut skjemaet med navn og e-postadresse. Spørsmål om innsyn i dokumenter besvarer vi innen fem virkedager. Innsyn i dokumentene gir vi normalt på e-post. Dersom du ønsker å få innsyn i andre relaterte saker og dokumenter, eller i et dokument som er unntatt offentlighet, send henvendelse til postmottak@hedmark.org.

Lovhjemmel:
Offentlighetsloven
Rettleder til offentlighetsloven

Offentlig postjournal for 22.02.2018
Saksnr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
18/000087-0009 22.02.2018
U
Tilleggsinformasjon - 18/87 - Rammeavtale på bærbare elev-PCer og tilhørende tjenester til Hedmark fylkeskommune Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen Stein-Erik Rønningen Bestill Vedlegg(1)
18/000650-0005 22.02.2018
U
Tilleggsinformasjon - 18/650 – Anskaffelse av elbil Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen Øystein Sætrang Bestill
17/007717-0002 22.02.2018
U
Foreløpig svar - RF13.50 - Søknad om tilskudd til verneverdige bygg og anlegg - søknadsnummer: 2017-0123 - prosjekt: Roverud Gård Enhetslåve - gnr/bnr 116/1 - Kongsvinger kommune Anne S. Trolie Tore Lahn Bestill
17/007700-0002 22.02.2018
U
Foreløpig svar - RF13.50 - Støtteordning kulturminner - tilskudd til verneverdige bygg og anlegg - søknadsnummer: 2017-0119 - prosjekt: Langbakken gård: hovedbygning - vinduer - gnr/bnr 45/1 - Våler kommune Bengt Fasting Tore Lahn Bestill
17/007804-0002 22.02.2018
U
Foreløpig svar - RF13.50 - søknadsnummer 2017-0128 - støtteordning kulturminner - tilskudd til verneverdige bygg og anlegg - Prosjekt: Gubberudvegen 112 - bytte av vinduer - gnr/bnr 52/2 - Stange kommune Bård Espen Meberg Tore Lahn Bestill
18/000133-0002 22.02.2018
U
Svar - Forelegging av tiltak - nedgraving av 22 kv høyspentkabel - Elverum transformatorstasjon - Grindalsmoen vest - Åkroken i Elverum kommune Eidsiva Nett AS Kjetil Skare Bestill
18/001552-0001 20.02.2018
I
Ber om uttalelse på søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gnr/bnr 64/33 - Eidskog kommune Eidskog Kommune Ove Holseng Bestill Vedlegg(2)
17/005274-0015 20.02.2018
I
Uttalelse til folkehelsestrategi fylkeskommunen Eidskog Kommune Randi Wahlsten Bestill Vedlegg(1)
18/000077-0018 22.02.2018
I
Søknad om midler til ungdomsaktiviteter - Ballbinge Elevrådet v/Nord-Odal ungdomsskole Janne Vikerødegården Bestill
17/007995-0002 22.02.2018
U
Foreløpig svar - Søknad om støtte - Tilskudd til kulturminneverntiltak - gnr/bnr 46/9 - Aasterud Østre - Stange kommune Elisabeth Kommisrud Tore Lahn Bestill
17/005241-0005 21.02.2018
I
Detaljregulering for Grundsetmoen Næringspark - arealplan-ID: 2017005 - Elverum kommune - offentlig ettersyn Elverum kommune Christer Danmo Bestill Vedlegg(8)
18/000077-0015 21.02.2018
I
Søknad om midler til ungdomsaktiviteter - Snøhuletur Engerdal Ungdomsråd Janne Vikerødegården Bestill
18/000077-0017 21.02.2018
I
Søknad om midler til ungdomsaktiviteter - Ung Epi-aktiv i Hedmark og Oppland Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland Janne Vikerødegården Bestill
18/001203-0009 14.02.2018
I
Søknad om godkjenning av faglig leder - Jannicke S. Mykkestue - salgsfaget - Eskoleia Eskoleia AS Solveig Ljødal Bestill Vedlegg(1)
18/001203-0010 22.02.2018
I
Søknad om godkjenning av faglig leder - Jannicke S. Mykkestue - kontor- og administrasjonsfaget - Eskoleia Eskoleia AS Solveig Ljødal Bestill Vedlegg(1)
15/002796-0011 16.02.2018
U
Svar angående varsel om oppstart av verneprosess for utvidelse av Eldåa naturreservat - Halvmilsåsen i Stor-Elvdal kommune Fylkesmannen i Hedmark Hanne Thingstadberget Bestill
18/000303-0003 20.02.2018
I
Kopi - Merknader til søknad om dispensasjon - fradeling av eldre gårdstun til boligformål - gnr/bnr 123/41 - Os kommune Fylkesmannen i Hedmark Hanne Thingstadberget Bestill Vedlegg(1)
18/000387-0003 20.02.2018
I
Kopi - Merknader til søknad om bygging av adkomstveg til hytter - gnr/bnr 660/1 - Ringsaker kommune Fylkesmannen i Hedmark Elise Bringslid Bestill Vedlegg(1)
18/001004-0002 20.02.2018
I
Kopi - Merknader til oppstart av reguleringsplan for Badstuvegen / Tårnparken - Område B/F/N 8 i Brumunddal sentrum - Ringsaker kommune Fylkesmannen i Hedmark Elise Bringslid Bestill Vedlegg(1)
12/004069-0042 21.02.2018
I
Referat fra styringsgruppemøte for RBU Hedmark og Oppland 2019-2022 - 8. februar 2018 Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Oppland Bestill Vedlegg(6)
18/000565-0006 21.02.2018
I
Krav om innsyn i 18/000565-0005 - Søknad om drosjeløyve D-21 v/Hamar Taxisentral Gro Janita Repseth Grethe Blystad Bestill
18/000651-0002 20.02.2018
U
Svar - Detaljreguleringsplan for Hedmark fengsel avdeling Ilseng - utvidelse av planområde mot nordøst - Hamar kommune - begrenset høring Hamar Kommune Elise Bringslid Bestill Vedlegg(2)
13/013899-0054 21.02.2018
I
Innkalling til styremøte i IKA Øst 1. mars 2018 Interkommunal Arkivordning Øst IKS Randi Langøigjelten Bestill Vedlegg(7)
17/007737-0003 22.02.2018
U
Foreløpig svar - RF13.50 - Støtteordning kulturminner - søknadsnummer: 2017-0130 - prosjekt: Søknad om støtte til bevaring av trøskelåve på Gyrud Gård - gnr/bnr 9/1 - Stange kommune Jana Diderikke Winderen Tore Lahn Bestill
12/004775-0019 22.02.2018
U
Foreløpig svar - Søknad om støtte - Tilskudd til kulturverntiltak - vindusrestaurering gnr/bnr 19/1 Gunnarsrud - Våler kommune Jan-Erik Midtskogen Tore Lahn Bestill
Antall per side: