Logo
Logg inn

Utskriftsvennlig versjon

Om fylkeskommunens postjournal

Postjournalen gir en oversikt over fylkeskommunens korrespondanse. Dokumenttypene er beskrevet med kodene I for inngående post, U for utgående post og N for interne dokumenter. Postjournalen for de tre foregående månedene er tilgjengelig på vår nettside. Hver arbeidsdag innen kl. 13.00 legger vi ut postjournalen fra foregående dag. Dokumenter registrert fra og med fredag til og med søndag, legger vi ut påfølgende mandag innen kl. 13.00.

Opplysningene på postjournalen er kontrollert med hensyn til personvern og offentlighet. Dokumenter som er unntatt offentlighet er merket med hjemmel i offentlighetsloven. Det er gjort en vurdering som tilsier at dokumentet ikke er offentlig tilgjengelig, men dette er nødvendigvis ikke en endelig avgjørelse.

Søk i postjournalen
Du kan søke i postjournalen enten ved å velge dato i kalenderen eller ved å benytte søkefelt. Ved å klikke på Søk kan du angi flere søkekriterier. Søkeresultatet blir presentert i en tabell. Du kan sortere tabellen ved å trykke på kolonneoverskriftene.

Innsyn i saksbehandling
Dokumenter du ønsker innsyn i, må du bestille. Klikk på lenken ved det aktuelle dokumentet i postjournalen og fyll ut skjemaet med navn og e-postadresse. Spørsmål om innsyn i dokumenter besvarer vi innen fem virkedager. Innsyn i dokumentene gir vi normalt på e-post. Dersom du ønsker å få innsyn i andre relaterte saker og dokumenter, eller i et dokument som er unntatt offentlighet, send henvendelse til postmottak@hedmark.org.

Lovhjemmel:
Offentlighetsloven
Rettleder til offentlighetsloven

Offentlig postjournal for 15.01.2018
Saksnr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
18/000049-0008 13.01.2018
I
Søknad om tilskudd til vilttiltak - 2018 - Manipuleirng av fòrtilgang for rødrev gjennom året Rendalen Østfjell Småviltsamarbeid Arne Magnus Hekne Bestill Vedlegg(5)
18/000049-0009 12.01.2018
I
Søknad om tilskudd til vilttiltak - 2018 - Taksering av rype og skogsfugl 2018 Norges Jeger og Fiskeforbund Hedmark Arne Magnus Hekne Bestill Vedlegg(1)
16/016991-0008 11.01.2018
I
Teknisk kontroll av detaljregulering for Rv2 Roverud - Føttaskjæra - Kongsvinger kommune Kartverket Elise Bringslid Bestill Vedlegg(2)
17/005957-0003 11.10.2017
U
Tilskudd til fiskesprellaktivitet Iht adresseliste Sissel Løkra Bestill Vedlegg(1)
15/009740-0008 08.01.2018
U
Utbetaling av tilskudd til flomlys på Kongsvinger festning Kongsvinger kommune Linda Stewart Bestill
18/000272-0001 15.01.2018
I
Valglister til Fylkestingsvalg i perioden 1975-1999 Helene Olsen - Forskningsassistent ved Handelshøyskolen BI Bjarne H. Christiansen Bestill
12/010949-0043 10.01.2018
I
Varsel om oppmålingsforretning på eiendom gnr/bnr 13/833 - Svartbekkvegen 83 - Elverum kommune - oppretting av ny grunneiendom Elverum kommune Hilde Merete Godager Bestill Vedlegg(3)
18/000121-0002 11.01.2018
I
Vedrørende Rundskriv H-1/18 Statsbudsjettet for 2018 – Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Kommunal- og moderniseringsdepartementet Gro Hilde Reinsborg Bestill
17/006919-0004 17.10.2017
U
Vedrørende tannbehandling ved yrkesskade - e-postkorrespondanse Turid Wettre Paragraph Ofl. §13
18/000252-0001 12.01.2018
I
040372481 - Hamar kommune - Finsal flerbruksflate ved Finsal nærmiljøanlegg - etablering av ballbane Hamar kommune Kari Nilssen Bestill Vedlegg(6)
Antall per side: