Logo
Logg inn

Utskriftsvennlig versjon

Om fylkeskommunens postjournal

Postjournalen gir en oversikt over fylkeskommunens korrespondanse. Dokumenttypene er beskrevet med kodene I for inngående post, U for utgående post og N for interne dokumenter. Postjournalen for de tre foregående månedene er tilgjengelig på vår nettside. Hver arbeidsdag innen kl. 13.00 legger vi ut postjournalen fra foregående dag. Dokumenter registrert fra og med fredag til og med søndag, legger vi ut påfølgende mandag innen kl. 13.00.

Opplysningene på postjournalen er kontrollert med hensyn til personvern og offentlighet. Dokumenter som er unntatt offentlighet er merket med hjemmel i offentlighetsloven. Det er gjort en vurdering som tilsier at dokumentet ikke er offentlig tilgjengelig, men dette er nødvendigvis ikke en endelig avgjørelse.

Søk i postjournalen
Du kan søke i postjournalen enten ved å velge dato i kalenderen eller ved å benytte søkefelt. Ved å klikke på Søk kan du angi flere søkekriterier. Søkeresultatet blir presentert i en tabell. Du kan sortere tabellen ved å trykke på kolonneoverskriftene.

Innsyn i saksbehandling
Dokumenter du ønsker innsyn i, må du bestille. Klikk på lenken ved det aktuelle dokumentet i postjournalen og fyll ut skjemaet med navn og e-postadresse. Spørsmål om innsyn i dokumenter besvarer vi innen fem virkedager. Innsyn i dokumentene gir vi normalt på e-post. Dersom du ønsker å få innsyn i andre relaterte saker og dokumenter, eller i et dokument som er unntatt offentlighet, send henvendelse til postmottak@hedmark.org.

Lovhjemmel:
Offentlighetsloven
Rettleder til offentlighetsloven

Offentlig postjournal for 15.01.2018
Saksnr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
17/005957-0003 11.10.2017
U
Tilskudd til fiskesprellaktivitet Iht adresseliste Sissel Løkra Bestill Vedlegg(1)
17/007067-0002 24.10.2017
U
Svar - Forespørsel om kulturminnetiltak - Thorstuen/Torstuguan - Mesnalia - gnr/bnr 506/10 - Ringsaker kommune Liv Haugen Agnethe Jovall Bestill
13/000316-0017 15.01.2018
U
Godkjent oppmelding - feierfaget Harry Ottar Nilssen Paragraph Ofl. §13
15/001541-0010 15.01.2018
U
E-postkorrespondanse - avslutning av lærekontrakt Merethe Lillehovde Paragraph Ofl. §13
13/003665-0018 15.01.2018
U
Svar - Saksnummer 13/3665-16 - dokumentasjon bestått fag Merethe Lillehovde Paragraph Ofl. §13
16/001245-0018 15.01.2018
U
Godkjent oppmelding - anleggsgartnerfaget Bjørn Gunnar Holst Aas Paragraph Ofl. §13
15/002042-0013 15.01.2018
U
Godkjent oppmelding - telekommunikasjonsmontørfaget Bjørn Gunnar Holst Aas Paragraph Ofl. §13
15/005112-0009 15.01.2018
U
Godkjent oppmelding - elektrikerfaget Bjørn Gunnar Holst Aas Paragraph Ofl. §13
16/016567-0022 11.01.2018
U
Svar - Søknad om utvidet opplæringsrett Ragnhild Eriksen Paragraph Ofl. §13
16/013637-0041 12.01.2018
U
Svar - Tildeling løyve for reservedrosje D-65R i Rendalen - driftsstart Lidvin Marius Solberg Grethe Blystad Bestill
Antall per side: