Logo
Logg inn

Utskriftsvennlig versjon

Om fylkeskommunens postjournal

Postjournalen gir en oversikt over fylkeskommunens korrespondanse. Dokumenttypene er beskrevet med kodene I for inngående post, U for utgående post og N for interne dokumenter. Postjournalen for de tre foregående månedene er tilgjengelig på vår nettside. Hver arbeidsdag innen kl. 13.00 legger vi ut postjournalen fra foregående dag. Dokumenter registrert fra og med fredag til og med søndag, legger vi ut påfølgende mandag innen kl. 13.00.

Opplysningene på postjournalen er kontrollert med hensyn til personvern og offentlighet. Dokumenter som er unntatt offentlighet er merket med hjemmel i offentlighetsloven. Det er gjort en vurdering som tilsier at dokumentet ikke er offentlig tilgjengelig, men dette er nødvendigvis ikke en endelig avgjørelse.

Søk i postjournalen
Du kan søke i postjournalen enten ved å velge dato i kalenderen eller ved å benytte søkefelt. Ved å klikke på Søk kan du angi flere søkekriterier. Søkeresultatet blir presentert i en tabell. Du kan sortere tabellen ved å trykke på kolonneoverskriftene.

Innsyn i saksbehandling
Dokumenter du ønsker innsyn i, må du bestille. Klikk på lenken ved det aktuelle dokumentet i postjournalen og fyll ut skjemaet med navn og e-postadresse. Spørsmål om innsyn i dokumenter besvarer vi innen fem virkedager. Innsyn i dokumentene gir vi normalt på e-post. Dersom du ønsker å få innsyn i andre relaterte saker og dokumenter, eller i et dokument som er unntatt offentlighet, send henvendelse til postmottak@hedmark.org.

Lovhjemmel:
Offentlighetsloven
Rettleder til offentlighetsloven

Offentlig postjournal for 15.01.2018
Saksnr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
16/003093-0011 08.01.2018
I
Melding til Oppfølgingstjenesten i Hedmark fra ungdom med ungdomsrett som ikke skal søke videregående opplæring 2018-2019 Sjur Alhaug Paragraph Ofl. §13
16/001082-0021 08.01.2018
I
Melding til Oppfølgingstjenesten i Hedmark fra ungdom med ungdomsrett som ikke skal søke videregående opplæring 2018-2019 Sjur Alhaug Paragraph Ofl. §13
18/000257-0001 12.01.2018
I
Søknad om godkjenning av bedrift/fag i opplæringskontor - Bjørns Transport AS - yrkessjåførfaget Opplæringskontoret for transport- og logistikkfag i Hedmark Solveig Ljødal Bestill Vedlegg(1)
16/001195-0020 10.04.2017
I
Sakkyndig vurdering om utvidet tid i videregående opplæring grunnet behovet for spesialundervisning etter opplæringslova § 3-1 Solveig Ljødal Paragraph Ofl. §13
18/000243-0001 13.01.2018
I
Oppmelding - praksiskandidat - yrkessjåførfaget Solveig Ljødal Paragraph Ofl. §13
18/000031-0001 15.01.2018
U
Kunngjøring - 18/31 - Rammeavtale på grafisk design til Hedmark Trafikk og Hedmark fylkeskommune Mercell Norge AS Stein-Erik Rønningen Bestill Vedlegg(4)
15/003709-0017 03.01.2018
U
Svar - RF13.50 - Søknadsnummer 2015-0017 - prosjekt Scandinavian Mountains i SITE-regionen - anmodning om utbetaling med detalj kostnadsrapportering Trysil Kommune Stig A. Ø. Skoglund Bestill
16/001443-0010 09.01.2018
I
Melding til Oppfølgingstjenesten i Hedmark fra ungdom med ungdomsrett som ikke skal søke videregående opplæring 2018-2019 Therese Bråten Bakketun Paragraph Ofl. §13
16/009444-0020 10.01.2018
I
Melding til Oppfølgingstjenesten i Hedmark fra ungdom med ungdomsrett som ikke skal søke videregående opplæring 2018-2019 Therese Bråten Bakketun Paragraph Ofl. §13
16/019746-0004 02.01.2018
I
Ny dato - Innkalling til samarbeidsmøte Therese Bråten Bakketun Paragraph Ofl. §13
18/000259-0001 12.01.2018
I
Endringssøknad ny 132 kV jord/sjøkabel - Nes - Engelandsodden, Gjøvik - Høring av konsesjonssøknad Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Tina Amundsen Bestill Vedlegg(1)
17/006185-0002 18.09.2017
U
Svar vedrørende kulturminner i forbindelse med nytt boligfelt i Brumunddal - Ringsaker kommune Norconsult AS Tina Amundsen Bestill
16/013305-0030 27.12.2017
I
Kopi - Skjønn - 16-079080SKJ-SOST - Næringlivegen Tonje Humberset Lilleås Paragraph Ofl. §18
16/013305-0031 12.01.2018
I
Ekspropriasjon av bruksrett til veg - anmodning om partshjelp Tonje Humberset Lilleås Paragraph Ofl. §18
17/006919-0004 17.10.2017
U
Vedrørende tannbehandling ved yrkesskade - e-postkorrespondanse Turid Wettre Paragraph Ofl. §13
17/006919-0005 18.10.2017
U
Fortsettelse på henvendelse om tannskade Turid Wettre Paragraph Ofl. §13
17/006919-0002 10.10.2017
U
Dokumentasjon - tannbehandling ved yrkesskade - e-postkorrespondanse Turid Wettre Paragraph Ofl. §13
16/017994-0036 12.01.2018
U
Krav om betaling for opplæring til elev(er) bosatt i barneverninstitusjon i Hedmark Willy Kroken Paragraph Ofl. §13
16/017994-0035 11.01.2018
U
Krav om betaling for opplæring til elev(er) bosatt i barneverninstitusjon i Hedmark Willy Kroken Paragraph Ofl. §13
16/017994-0034 11.01.2018
U
Krav om betaling for opplæring til elev(er) bosatt i barneverninstitusjon i Hedmark Willy Kroken Paragraph Ofl. §13
17/007658-0014 12.01.2018
I
Opplæring i kriminalomsorgen - årsrapport 2017 fra: Skarnes videregående skole - Hedmark fengsel Bruvoll avd. Skarnes videregående skole Willy Kroken Bestill
16/017994-0033 11.01.2018
U
Krav om betaling for opplæring til elev(er) bosatt i barneverninstitusjon i Hedmark Willy Kroken Paragraph Ofl. §13
17/006620-0004 11.10.2017
U
Deres sak 201706966 - flytting av bekk ved Reksla - Løten kommune, Hedmark - ikke tilstrekkelig opplyst sak Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Øystein Lia Bestill
17/006620-0005 11.10.2017
U
Deres sak 201706966 - flytting av bekk ved Reksla - Løten kommune, Hedmark - fant vedlegg Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Øystein Lia Bestill
17/006636-0003 11.01.2018
I
Henvendelse fra Jernbaneforum Kongsvingerbanen om fylkeskommunenes rolle for å styrke arbeidet i Jernbaneforum Kongsvingerbanen Kongsvinger kommune Øystein Sjølie Bestill Vedlegg(1)
Antall per side: