Logo
Logg inn

Utskriftsvennlig versjon

Om fylkeskommunens postjournal

Postjournalen gir en oversikt over fylkeskommunens korrespondanse. Dokumenttypene er beskrevet med kodene I for inngående post, U for utgående post og N for interne dokumenter. Postjournalen for de tre foregående månedene er tilgjengelig på vår nettside. Hver arbeidsdag innen kl. 13.00 legger vi ut postjournalen fra foregående dag. Dokumenter registrert fra og med fredag til og med søndag, legger vi ut påfølgende mandag innen kl. 13.00.

Opplysningene på postjournalen er kontrollert med hensyn til personvern og offentlighet. Dokumenter som er unntatt offentlighet er merket med hjemmel i offentlighetsloven. Det er gjort en vurdering som tilsier at dokumentet ikke er offentlig tilgjengelig, men dette er nødvendigvis ikke en endelig avgjørelse.

Søk i postjournalen
Du kan søke i postjournalen enten ved å velge dato i kalenderen eller ved å benytte søkefelt. Ved å klikke på Søk kan du angi flere søkekriterier. Søkeresultatet blir presentert i en tabell. Du kan sortere tabellen ved å trykke på kolonneoverskriftene.

Innsyn i saksbehandling
Dokumenter du ønsker innsyn i, må du bestille. Klikk på lenken ved det aktuelle dokumentet i postjournalen og fyll ut skjemaet med navn og e-postadresse. Spørsmål om innsyn i dokumenter besvarer vi innen fem virkedager. Innsyn i dokumentene gir vi normalt på e-post. Dersom du ønsker å få innsyn i andre relaterte saker og dokumenter, eller i et dokument som er unntatt offentlighet, send henvendelse til postmottak@hedmark.org.

Lovhjemmel:
Offentlighetsloven
Rettleder til offentlighetsloven

Offentlig postjournal for 15.03.2018
Saksnr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
18/004295-0003 15.03.2018
U
Svar - Forespørsel om sponsing av drikkeflasker - Storhamar fotball Hege Rønning Randi Wahlsten Bestill
16/001127-0009
I
Vedleggsskjema for søkere med frist 1. februar skoleåret 2018/2019 Sigurd Vabekk Hjelle Paragraph Ofl. §13
18/000210-0012 14.03.2018
U
Fritak fra politiske verv - Dag Rønning (SP) - oppnevning av nytt medlem i Aajege - Samisk språk og kompetansesenter Aajege - samisk språk- og kompetansesenter Solvår Kolåseter Bestill
18/004458-0001 13.03.2018
I
Valg av styremedlem i 2018 - generalforsamling berammet til 23.05 - Blæstad AS Hedmark Fylkeskommune Blæstad AS Solvår Kolåseter Bestill
17/007777-0035 15.03.2018
U
Melding til leverandør - 2017/7777 - Telefonitjenester abonnement og trafikk til Hedmark fylkeskommune Stein-Erik Rønningen Paragraph Ofl. §23
17/007777-0034 15.03.2018
U
Melding til leverandør - 2017/7777 - Telefonitjenester abonnement og trafikk til Hedmark fylkeskommune Stein-Erik Rønningen Paragraph Ofl. §23
12/000823-0019 13.03.2018
I
Endring av organisasjonsnummer - Grensetjänsten Grensetjänsten Stig A. Ø. Skoglund Bestill Vedlegg(1)
14/002302-0013 15.03.2018
U
Svar - Oppsigelse Terje Selnes Paragraph Ofl. §13
15/002320-0009 13.03.2018
U
Kulturvernfaglig uttalelse - søknad om tilskudd til drenering - gnr/bnr 10/50 - Alvdal kommune Alvdal kommune - Landbruk og miljø v/Caspar Scharer Tina Amundsen Bestill
17/002300-0007 08.03.2018
I
Kopi - Høring nybygging av landbruksveg - Østbyberget - Åsnes kommune Fylkesmannen i Hedmark Tina Amundsen Bestill
17/007711-0012 13.03.2018
I
Kopi - Innvilgelse av søknad om dispensasjon for nydyrking i Moldberget skog - gnr/bnr 15/12, 3 - Åsnes kommune - Hedmark - jf. kulturminneloven § 8 første ledd - konflikt med 14 kullgroper Riksantikvaren Tina Amundsen Bestill
18/004435-0002 14.03.2018
U
Kulturvernfaglig uttalelse - Forelegging av tiltak - ny nettstasjon og høyspentkabel - Øvre Birkebeinerbakken - Ringsaker kommune Eidsiva Nett AS Tina Amundsen Bestill
17/007941-0002 13.03.2018
I
Postforkynning med mottakskvittering - 17-175972REN-JTYN - NORDISTUEN - Rendalen kommune Nord-Østerdal jordskifterett Tonje Humberset Lilleås Bestill Vedlegg(2)
17/005700-0003 13.03.2018
I
Rv.3 - Miljøtitlak Alvdal - Ny steibru arealoverføring - vedlagt følger matrikkelbrev på eiendommen gnr/bnr 7/85 i Alvdal Alvdal og Tynset kommuner Tonje Humberset Lilleås Bestill Vedlegg(1)
18/000210-0013 15.03.2018
U
Nytt rådsmedlem fra Hedmark i Fjellnettverket Fjellnettverket Torunn H. Kornstad Bestill
18/000021-0037 12.03.2018
U
Felles møte i vannområdeutvalgene for vannområde Glomma og Grensevassdragene - ettersendelse av saksdokumenter Ih.t adresseliste Trine Frisli Fjøsne Bestill Vedlegg(4)
18/000021-0039 15.03.2018
I
Innkalling til møte 22.3.18 i styringsgruppa for Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma Trine Frisli Fjøsne Bestill Vedlegg(6)
16/020358-0009 15.03.2018
U
Svar - Svar - tilleggsdokument til søknad om videregående opplæring 2018/2019 Unni Elisabeth Kronstad Paragraph Ofl. §13
18/001932-0002 15.03.2018
I
Åpning av vigo Unni Elisabeth Kronstad Paragraph Ofl. §13
18/004449-0001 07.03.2018
I
Melding om flytting til/fra barneverninstitusjon i Hedmark Willy Kroken Paragraph Ofl. §13
18/004447-0001 15.03.2018
U
Bekymring i Jernbaneforum Dovrebanen Sør for InterCity-fremdriften Samferdselsdepartementet Øystein Sjølie Bestill
16/017274-0005 15.03.2018
I
Krav om innsyn i 16/017274-0004 - Bekreftelse - Sletting i Brønnøysundregisteret - Musikerordningen i Hedmark Østlendingen v/ Bjørn-Frode Løvlund Øyvind Midtskogen Bestill
18/004457-0001 08.03.2018
I
Hva mener dere om Trøndelagsplanen? Trøndelag Fylkeskommune Bestill
17/006943-0003 02.03.2018
I
Prøveprotokoll - praksiskandidat - barne- og ungdomsarbeiderfaget Paragraph Ofl. §13
17/006610-0004 14.03.2018
I
Kopi - Fagprøve i kokkfaget 14. og 15. mai 2018 - Lærlingekompaniet Paragraph Ofl. §13
Antall per side: