Logo
Logg inn

Utskriftsvennlig versjon

Om fylkeskommunens postjournal

Postjournalen gir en oversikt over fylkeskommunens korrespondanse. Dokumenttypene er beskrevet med kodene I for inngående post, U for utgående post og N for interne dokumenter. Postjournalen for de tre foregående månedene er tilgjengelig på vår nettside. Hver arbeidsdag innen kl. 13.00 legger vi ut postjournalen fra foregående dag. Dokumenter registrert fra og med fredag til og med søndag, legger vi ut påfølgende mandag innen kl. 13.00.

Opplysningene på postjournalen er kontrollert med hensyn til personvern og offentlighet. Dokumenter som er unntatt offentlighet er merket med hjemmel i offentlighetsloven. Det er gjort en vurdering som tilsier at dokumentet ikke er offentlig tilgjengelig, men dette er nødvendigvis ikke en endelig avgjørelse.

Søk i postjournalen
Du kan søke i postjournalen enten ved å velge dato i kalenderen eller ved å benytte søkefelt. Ved å klikke på Søk kan du angi flere søkekriterier. Søkeresultatet blir presentert i en tabell. Du kan sortere tabellen ved å trykke på kolonneoverskriftene.

Innsyn i saksbehandling
Dokumenter du ønsker innsyn i, må du bestille. Klikk på lenken ved det aktuelle dokumentet i postjournalen og fyll ut skjemaet med navn og e-postadresse. Spørsmål om innsyn i dokumenter besvarer vi innen fem virkedager. Innsyn i dokumentene gir vi normalt på e-post. Dersom du ønsker å få innsyn i andre relaterte saker og dokumenter, eller i et dokument som er unntatt offentlighet, send henvendelse til postmottak@hedmark.org.

Lovhjemmel:
Offentlighetsloven
Rettleder til offentlighetsloven

Offentlig postjournal for 15.03.2018
Saksnr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
17/001532-0061 14.03.2018
I
Rapportering pr 01.03.2018 for fagskoleutdanning i Helsefag Norges Yrkesakademi AS Ingrid Lauvdal Bestill Vedlegg(1)
18/000205-0016 14.02.2018
I
Regionale og lokale innspill til ny nasjonal handlingsplan for økt fysisk aktivitet i 2018 - e-postkorrespondanse Helsedirektoratet v/Rolf Hansen Elise Kristensen Bestill
18/004141-0004 04.03.2018
U
RFFI - Bekreftelse på mottatt søknad - Forskerprosjekt - satsingsområder i FoUi-strategien for Innlandet - ES613234 PB285296 Hege Taarud Paragraph Ofl. §26
18/000951-0003 13.03.2018
I
RF13.50 - Søknadnr. 2018-0028 - Prosjektnavn: Eierskap/deltagelse i Visit Hedmark AS støtteordning Økt og bærekraftig verdiskaping i reiseliv/opplevelsesnæringer Visit Hedmark AS Bestill Vedlegg(2)
16/013784-0011 15.03.2018
U
Ringsaker kommune - endring reguleringsplan - Garveriparken Statens vegvesen - Region øst Erlend Myking Bestill Vedlegg(6)
17/005700-0003 13.03.2018
I
Rv.3 - Miljøtitlak Alvdal - Ny steibru arealoverføring - vedlagt følger matrikkelbrev på eiendommen gnr/bnr 7/85 i Alvdal Alvdal og Tynset kommuner Tonje Humberset Lilleås Bestill Vedlegg(1)
17/004943-0006 14.03.2018
I
Samarbeidavtale 1 - prosjekt 274272 - Fingerprint as a Key Box Hege Taarud Paragraph Ofl. §26
17/004943-0007 14.03.2018
I
Samarbeidavtale 2 - prosjekt 274272 - Fingerprint as a Key Box Hege Taarud Paragraph Ofl. §26
17/004943-0005 14.03.2018
I
Signert kontrakt for prosjekt 274272 - Fingerprint as a Key Box Hege Taarud Paragraph Ofl. §26
16/001921-0003 12.03.2018
U
Støtte til fylkestingsgruppene 2018 Til politiske partier representert i Hedmark fylkesting Marit Grindvoll Bestill
17/002162-0024 15.03.2018
U
Svar - Anmodning om uttalelse - søknad etter inndelingslova om endret regiontilhørighet - Sør-Odal kommune Fylkesmannen i Hedmark Randi Sletnes Bjørlo Bestill Vedlegg(2)
15/006864-0008 15.03.2018
U
Svar - Endring vilkår drosjeløyve D-197 Willy Hagen Grethe Blystad Bestill
18/004295-0003 15.03.2018
U
Svar - Forespørsel om sponsing av drikkeflasker - Storhamar fotball Hege Rønning Randi Wahlsten Bestill
18/001347-0003 15.03.2018
I
Svar - Innsyn klientmappe - dokumentasjon Kristin Rønning Paragraph Ofl. §13
14/002302-0013 15.03.2018
U
Svar - Oppsigelse Terje Selnes Paragraph Ofl. §13
17/006433-0004 15.03.2018
U
Svar - RF13.50 - støtteordning Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Indre Skandinavia - prosjekt: WM-rally över gränsen - søknadsnummer: 2018-0006 Åsnes Kommune Bjørn Terje Andersen Bestill
16/016335-0011 14.03.2018
U
Svar - Statsbudsjettet 2017 - regionale forskningsfond - tilskudd til forskning Kunnskapsdepartementet Hege Taarud Bestill Vedlegg(2)
18/000205-0021 15.03.2018
U
Svar - Svar - Folkehelsekonferanse - foredrag om VR - presisering - e-psotkorrespondanse Hamarregionen Elise Kristensen Bestill
16/020358-0009 15.03.2018
U
Svar - Svar - tilleggsdokument til søknad om videregående opplæring 2018/2019 Unni Elisabeth Kronstad Paragraph Ofl. §13
17/006866-0027 15.03.2018
U
Svar - Søknad ledig drosjeløyve D-57 ved Løten taxisentral Ismail Mohamed Ali Grethe Blystad Bestill
17/006866-0025 14.03.2018
U
Svar - Tilbakemelding - tildeling ledig drosjeløyve D-57 ved Løten taxisentral, frasigelse tildelt løyve Lodhra Nadeem Grethe Blystad Bestill
17/006866-0026 15.03.2018
U
Svar - Tildeling ledig drosjeløyve D-57 v/Løten taxisentral Ole Johnny Mellum Grethe Blystad Bestill
18/001621-0003 12.03.2018
I
Søknad om drosjeløyve v/Brøttum taxisentral Ove Nerhagen Grethe Blystad Bestill Vedlegg(4)
18/004300-0003 06.03.2018
I
Søknad om godkjenning av faglig leder - barne- og ungdomsarbeiderfaget - Martin Løvø - Os kommune Fagopplæring i Fjellregionen Anita Aasterud Bestill
16/015013-0016 14.03.2018
I
Teknisk kontroll av områderegulering for Sagli Masseuttak - Kongsvinger kommune Statens Kartverk Hamar Elise Bringslid Bestill Vedlegg(1)
Antall per side: