Logo
Logg inn

Utskriftsvennlig versjon

Om fylkeskommunens postjournal

Postjournalen gir en oversikt over fylkeskommunens korrespondanse. Dokumenttypene er beskrevet med kodene I for inngående post, U for utgående post og N for interne dokumenter. Postjournalen for de tre foregående månedene er tilgjengelig på vår nettside. Hver arbeidsdag innen kl. 13.00 legger vi ut postjournalen fra foregående dag. Dokumenter registrert fra og med fredag til og med søndag, legger vi ut påfølgende mandag innen kl. 13.00.

Opplysningene på postjournalen er kontrollert med hensyn til personvern og offentlighet. Dokumenter som er unntatt offentlighet er merket med hjemmel i offentlighetsloven. Det er gjort en vurdering som tilsier at dokumentet ikke er offentlig tilgjengelig, men dette er nødvendigvis ikke en endelig avgjørelse.

Søk i postjournalen
Du kan søke i postjournalen enten ved å velge dato i kalenderen eller ved å benytte søkefelt. Ved å klikke på Søk kan du angi flere søkekriterier. Søkeresultatet blir presentert i en tabell. Du kan sortere tabellen ved å trykke på kolonneoverskriftene.

Innsyn i saksbehandling
Dokumenter du ønsker innsyn i, må du bestille. Klikk på lenken ved det aktuelle dokumentet i postjournalen og fyll ut skjemaet med navn og e-postadresse. Spørsmål om innsyn i dokumenter besvarer vi innen fem virkedager. Innsyn i dokumentene gir vi normalt på e-post. Dersom du ønsker å få innsyn i andre relaterte saker og dokumenter, eller i et dokument som er unntatt offentlighet, send henvendelse til postmottak@hedmark.org.

Lovhjemmel:
Offentlighetsloven
Rettleder til offentlighetsloven

Offentlig postjournal for 15.01.2018
Saksnr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
16/017994-0033 11.01.2018
U
Krav om betaling for opplæring til elev(er) bosatt i barneverninstitusjon i Hedmark Willy Kroken Paragraph Ofl. §13
17/004394-0006 08.01.2018
U
Letter of commitment - Oshikoto Regional Council Oshikoto Reginal County Council, Mostafa Pourbayat Bestill
17/006984-0002 08.12.2017
U
Svar - Invitasjon til deltakelse i samisk råd i Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Mostafa Pourbayat Bestill
17/001524-0008 21.12.2017
U
Skjema for rapportering tildelte midler skolehelsetjeneste - rapport helsesøstertjenesten Våler kommune Ingrid Lauvdal Bestill Vedlegg(1)
17/005274-0006 10.01.2018
U
Invitasjon til høringskonferanser folkehelsestrategi 23., 24. og 31. januar 2018 Iht. adresseliste Sissel Løkra Bestill Vedlegg(1)
17/006919-0002 10.10.2017
U
Dokumentasjon - tannbehandling ved yrkesskade - e-postkorrespondanse Turid Wettre Paragraph Ofl. §13
17/006919-0005 18.10.2017
U
Fortsettelse på henvendelse om tannskade Turid Wettre Paragraph Ofl. §13
17/006919-0004 17.10.2017
U
Vedrørende tannbehandling ved yrkesskade - e-postkorrespondanse Turid Wettre Paragraph Ofl. §13
17/008179-0002 12.01.2018
U
Svar - Forelegging av tiltak - Skurufjellet i Fageråsen - Trysil kommune - Kulturvernfaglig uttalelse Eidsiva Nett AS Ove Holseng Bestill
17/008149-0002 12.01.2018
U
Svar - Søknad om nydyrking - gnr/bnr 67/21 - Våler kommune - søker: Olav Jacob Tøraasen - Kulturvernfaglig uttalelse Våler kommune Ove Holseng Bestill
17/008152-0002 12.01.2018
U
Svar - Søknad om nydyrking - gnr/bnr 60/1 med flere - Våler kommune - søker: August Embretsen - Kulturvernfaglig uttalelse Våler kommune Ove Holseng Bestill
17/006980-0005 12.01.2018
U
Endring av vedtekter til Brønnøysund - sendt per post Brønnøysundregistrene Kristin Rønning Bestill Vedlegg(1)
17/006620-0005 11.10.2017
U
Deres sak 201706966 - flytting av bekk ved Reksla - Løten kommune, Hedmark - fant vedlegg Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Øystein Lia Bestill
17/006620-0004 11.10.2017
U
Deres sak 201706966 - flytting av bekk ved Reksla - Løten kommune, Hedmark - ikke tilstrekkelig opplyst sak Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Øystein Lia Bestill
18/000031-0001 15.01.2018
U
Kunngjøring - 18/31 - Rammeavtale på grafisk design til Hedmark Trafikk og Hedmark fylkeskommune Mercell Norge AS Stein-Erik Rønningen Bestill Vedlegg(4)
18/000187-0003 15.01.2018
U
Regionvis møter om skoleutvikling Adresseliste Paal Morken Andersen Bestill
15/009740-0008 08.01.2018
U
Utbetaling av tilskudd til flomlys på Kongsvinger festning Kongsvinger kommune Linda Stewart Bestill
16/020945-0002 19.10.2017
U
Produksjon av eksamensoppgaver i NOR1206 og NOR1408 vår og høst 2018 Geir Solberg Paragraph Ofl. §13
16/020945-0003 20.10.2017
U
Produksjon og gjennomlesing av eksamensoppgaver i NOR1206 og NOR1408 vår og høst 2018 Geir Solberg Paragraph Ofl. §13
17/006185-0002 18.09.2017
U
Svar vedrørende kulturminner i forbindelse med nytt boligfelt i Brumunddal - Ringsaker kommune Norconsult AS Tina Amundsen Bestill
17/001439-0047 09.10.2017
U
Svar - rapport og regnskap - Frihetens Øyeblikk - utbetaling Ane Marthe Sørlien Holen Bjørn Westad Bestill
16/018213-0011 10.01.2018
U
Svar - Søknad om fylkeskommunal støtte til Senter for praksisrettet idrettsvitenskap, nettverk og nyskaping - SPINN for 2018 rapport for aktiviteten i 2017 SPINN / Høgskolen i Innlandet Kjersti Rønning Huber Bestill
16/016620-0010 10.01.2018
U
Svar - Første delutbetaling fra Hedmark fylkeskommune - Olympiatoppen Innlandet 2018 Olympiatoppen Innlandet Kjersti Rønning Huber Bestill
17/007994-0002 12.01.2018
U
Svar - RF13.50 - Søknadsnr 2017-0023 - Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Indre Skandinavia - prosjekt: OpenComp Høgskolen i Innlandet Erik Hagen Bestill Vedlegg(2)
15/003709-0017 03.01.2018
U
Svar - RF13.50 - Søknadsnummer 2015-0017 - prosjekt Scandinavian Mountains i SITE-regionen - anmodning om utbetaling med detalj kostnadsrapportering Trysil Kommune Stig A. Ø. Skoglund Bestill
Antall per side: