Logo
Logg inn

Utskriftsvennlig versjon

Om fylkeskommunens postjournal

Postjournalen gir en oversikt over fylkeskommunens korrespondanse. Dokumenttypene er beskrevet med kodene I for inngående post, U for utgående post og N for interne dokumenter. Postjournalen for de tre foregående månedene er tilgjengelig på vår nettside. Hver arbeidsdag innen kl. 13.00 legger vi ut postjournalen fra foregående dag. Dokumenter registrert fra og med fredag til og med søndag, legger vi ut påfølgende mandag innen kl. 13.00.

Opplysningene på postjournalen er kontrollert med hensyn til personvern og offentlighet. Dokumenter som er unntatt offentlighet er merket med hjemmel i offentlighetsloven. Det er gjort en vurdering som tilsier at dokumentet ikke er offentlig tilgjengelig, men dette er nødvendigvis ikke en endelig avgjørelse.

Søk i postjournalen
Du kan søke i postjournalen enten ved å velge dato i kalenderen eller ved å benytte søkefelt. Ved å klikke på Søk kan du angi flere søkekriterier. Søkeresultatet blir presentert i en tabell. Du kan sortere tabellen ved å trykke på kolonneoverskriftene.

Innsyn i saksbehandling
Dokumenter du ønsker innsyn i, må du bestille. Klikk på lenken ved det aktuelle dokumentet i postjournalen og fyll ut skjemaet med navn og e-postadresse. Spørsmål om innsyn i dokumenter besvarer vi innen fem virkedager. Innsyn i dokumentene gir vi normalt på e-post. Dersom du ønsker å få innsyn i andre relaterte saker og dokumenter, eller i et dokument som er unntatt offentlighet, send henvendelse til postmottak@hedmark.org.

Lovhjemmel:
Offentlighetsloven
Rettleder til offentlighetsloven

Offentlig postjournal for 15.03.2018
Saksnr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
18/000439-0056 15.03.2018
U
Avslag Innkjøpskonsulent/rådgiver Judith Norderhaug Paragraph Ofl. §25
18/000439-0057 15.03.2018
U
Avslag Innkjøpskonsulent/rådgiver Judith Norderhaug Paragraph Ofl. §25
18/000439-0063 15.03.2018
U
Avslag Innkjøpskonsulent/rådgiver Judith Norderhaug Paragraph Ofl. §25
18/000439-0067 15.03.2018
U
Avslag Innkjøpskonsulent/rådgiver Judith Norderhaug Paragraph Ofl. §25
18/000439-0068 15.03.2018
U
Avslag Innkjøpskonsulent/rådgiver Judith Norderhaug Paragraph Ofl. §25
18/000439-0070 15.03.2018
U
Avslag Innkjøpskonsulent/rådgiver Judith Norderhaug Paragraph Ofl. §25
18/000439-0072 15.03.2018
U
Avslag Innkjøpskonsulent/rådgiver Judith Norderhaug Paragraph Ofl. §25
18/000439-0074 15.03.2018
U
Avslag Innkjøpskonsulent/rådgiver Judith Norderhaug Paragraph Ofl. §25
16/001921-0003 12.03.2018
U
Støtte til fylkestingsgruppene 2018 Til politiske partier representert i Hedmark fylkesting Marit Grindvoll Bestill
18/004295-0003 15.03.2018
U
Svar - Forespørsel om sponsing av drikkeflasker - Storhamar fotball Hege Rønning Randi Wahlsten Bestill
18/000076-0012 15.03.2018
U
Høringssvar Elverum Kommune BUK - Barn og unges kommunestyre Janne Vikerødegården Bestill Vedlegg(1)
17/007777-0034 15.03.2018
U
Melding til leverandør - 2017/7777 - Telefonitjenester abonnement og trafikk til Hedmark fylkeskommune Stein-Erik Rønningen Paragraph Ofl. §23
17/007777-0035 15.03.2018
U
Melding til leverandør - 2017/7777 - Telefonitjenester abonnement og trafikk til Hedmark fylkeskommune Stein-Erik Rønningen Paragraph Ofl. §23
14/002302-0013 15.03.2018
U
Svar - Oppsigelse Terje Selnes Paragraph Ofl. §13
18/004447-0001 15.03.2018
U
Bekymring i Jernbaneforum Dovrebanen Sør for InterCity-fremdriften Samferdselsdepartementet Øystein Sjølie Bestill
17/002162-0024 15.03.2018
U
Svar - Anmodning om uttalelse - søknad etter inndelingslova om endret regiontilhørighet - Sør-Odal kommune Fylkesmannen i Hedmark Randi Sletnes Bjørlo Bestill Vedlegg(2)
18/004435-0002 14.03.2018
U
Kulturvernfaglig uttalelse - Forelegging av tiltak - ny nettstasjon og høyspentkabel - Øvre Birkebeinerbakken - Ringsaker kommune Eidsiva Nett AS Tina Amundsen Bestill
15/002320-0009 13.03.2018
U
Kulturvernfaglig uttalelse - søknad om tilskudd til drenering - gnr/bnr 10/50 - Alvdal kommune Alvdal kommune - Landbruk og miljø v/Caspar Scharer Tina Amundsen Bestill
18/000210-0013 15.03.2018
U
Nytt rådsmedlem fra Hedmark i Fjellnettverket Fjellnettverket Torunn H. Kornstad Bestill
18/000210-0012 14.03.2018
U
Fritak fra politiske verv - Dag Rønning (SP) - oppnevning av nytt medlem i Aajege - Samisk språk og kompetansesenter Aajege - samisk språk- og kompetansesenter Solvår Kolåseter Bestill
17/006433-0004 15.03.2018
U
Svar - RF13.50 - støtteordning Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Indre Skandinavia - prosjekt: WM-rally över gränsen - søknadsnummer: 2018-0006 Åsnes Kommune Bjørn Terje Andersen Bestill
16/013784-0011 15.03.2018
U
Ringsaker kommune - endring reguleringsplan - Garveriparken Statens vegvesen - Region øst Erlend Myking Bestill Vedlegg(6)
18/000021-0037 12.03.2018
U
Felles møte i vannområdeutvalgene for vannområde Glomma og Grensevassdragene - ettersendelse av saksdokumenter Ih.t adresseliste Trine Frisli Fjøsne Bestill Vedlegg(4)
18/000205-0021 15.03.2018
U
Svar - Svar - Folkehelsekonferanse - foredrag om VR - presisering - e-psotkorrespondanse Hamarregionen Elise Kristensen Bestill
16/016335-0011 14.03.2018
U
Svar - Statsbudsjettet 2017 - regionale forskningsfond - tilskudd til forskning Kunnskapsdepartementet Hege Taarud Bestill Vedlegg(2)
Antall per side: