Logo
Logg inn

Utskriftsvennlig versjon

Om fylkeskommunens postjournal

Postjournalen gir en oversikt over fylkeskommunens korrespondanse. Dokumenttypene er beskrevet med kodene I for inngående post, U for utgående post og N for interne dokumenter. Postjournalen for de tre foregående månedene er tilgjengelig på vår nettside. Hver arbeidsdag innen kl. 13.00 legger vi ut postjournalen fra foregående dag. Dokumenter registrert fra og med fredag til og med søndag, legger vi ut påfølgende mandag innen kl. 13.00.

Opplysningene på postjournalen er kontrollert med hensyn til personvern og offentlighet. Dokumenter som er unntatt offentlighet er merket med hjemmel i offentlighetsloven. Det er gjort en vurdering som tilsier at dokumentet ikke er offentlig tilgjengelig, men dette er nødvendigvis ikke en endelig avgjørelse.

Søk i postjournalen
Du kan søke i postjournalen enten ved å velge dato i kalenderen eller ved å benytte søkefelt. Ved å klikke på Søk kan du angi flere søkekriterier. Søkeresultatet blir presentert i en tabell. Du kan sortere tabellen ved å trykke på kolonneoverskriftene.

Innsyn i saksbehandling
Dokumenter du ønsker innsyn i, må du bestille. Klikk på lenken ved det aktuelle dokumentet i postjournalen og fyll ut skjemaet med navn og e-postadresse. Spørsmål om innsyn i dokumenter besvarer vi innen fem virkedager. Innsyn i dokumentene gir vi normalt på e-post. Dersom du ønsker å få innsyn i andre relaterte saker og dokumenter, eller i et dokument som er unntatt offentlighet, send henvendelse til postmottak@hedmark.org.

Lovhjemmel:
Offentlighetsloven
Rettleder til offentlighetsloven

Offentlig postjournal for 20.03.2018
Saksnr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
16/020374-0006 20.03.2018
U
Svar - angående styrt skolevalg - justering på søknad Unni Elisabeth Kronstad Paragraph Ofl. §13
17/000572-0007 20.03.2018
I
Ettersendelse av dokumentasjon til søker med frist 1. februar Sigurd Vabekk Hjelle Paragraph Ofl. §13
18/000738-0018 20.03.2018
U
Avslag Lærling i kontor- og administrasjonsfaget i Hedmark fylkeshus Line R. Ramdahl Paragraph Ofl. §25
18/000738-0019 20.03.2018
U
Avslag Lærling i kontor- og administrasjonsfaget i Hedmark fylkeshus Line R. Ramdahl Paragraph Ofl. §25
18/000738-0020 20.03.2018
U
Avslag Lærling i kontor- og administrasjonsfaget i Hedmark fylkeshus Line R. Ramdahl Paragraph Ofl. §25
17/001532-0063 20.03.2018
I
Rapportering - Fagskoleutdanning i helse- og sosialfag Helsedirektoratet Bestill Vedlegg(1)
18/004295-0004 20.03.2018
I
Forespørsel om sponsing av drikkeflasker - Storhamar fotball - jenter Hege Rønning Randi Wahlsten Bestill
18/004516-0002 20.03.2018
U
Svar - Søknad om bygging av landbruksvei - gnr/bnr 33/2 - Hamar kommune - Søker: Mads Skraastad - Kulturvernfaglig uttalelse Hedmarken landbrukskontor Ove Holseng Bestill
18/004551-0002 20.03.2018
U
Svar - Olav Myntmestergate 70 - 1/1084 - Hamarkaupangen - Utvidelse av eksisterende terrasse - KML § 8, 1. ledd - søknad om dispensasjon Hege Skalleberg Gjerde Ove Holseng Bestill
17/007777-0038 20.03.2018
I
Melding fra leverandør - 2017/7777 - Telefonitjenester abonnement og trafikk til Hedmark fylkeskommune Stein-Erik Rønningen Paragraph Ofl. §23
18/000447-0009 20.03.2018
U
Svar - Søknad om godkjenning av faglig leder - Elverum kommune - Sætre sykehjem - Hege Andreassen Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark Anita Aasterud Bestill
18/004546-0001 20.03.2018
I
Forelegging om tiltak - Turven hytteområde - Nord Mesna - nye nettstasjoner med tilhørende høyspentkabler - Ringsaker kommune Eidsiva Nett AS Tina Amundsen Bestill Vedlegg(1)
18/004514-0002 20.03.2018
U
Svar - Søknad om godkjenning av faglig leder - frisørfaget - Karoline Skofsrud - Chaplin Frisør Brumunddal AS Chaplin Frisør Brumunddal AS Jorunn Hollerud Saxrud Bestill
16/001652-0002 20.03.2018
I
Nedbygging av mottak - avvikling av driften ved Kongsvinger asylmottak med virkning fra 1. april 2018 Utlendingsdirektoratet Randi Sletnes Bjørlo Bestill
18/004150-0003 20.03.2018
U
RFFI - Svar søknad - Kvalifiseringsstøtte - ES613131 PB284690 Hege Taarud Paragraph Ofl. §26
18/004151-0009 20.03.2018
U
RFFI - Svar søknad - Kvalifiseringsstøtte - ES613035 PB285219 Hege Taarud Paragraph Ofl. §26
17/005981-0011 20.03.2018
I
Kopi - Søknad om dispensasjon - Etablering av midlertidig boligrigg - Løten kommune Fylkesmannen i Hedmark Christer Danmo Bestill Vedlegg(1)
18/000340-0005 20.03.2018
I
Dokumentasjon til oppmelding - tjenestebevis Anita Aasterud Paragraph Ofl. §13
18/004391-0002 20.03.2018
U
Godkjent oppmelding - helsearbeiderfaget Anita Aasterud Paragraph Ofl. §13
18/004346-0002 20.03.2018
U
Godkjent oppmelding - barne- og ungdomsarbeiderfaget Anita Aasterud Paragraph Ofl. §13
18/001704-0002 20.03.2018
U
Godkjent oppmelding barne- og ungdomsarbeiderfaget Anita Aasterud Paragraph Ofl. §13
18/001396-0006 20.03.2018
N
Søker til Vg3 Apotekteknikk - godkjenning av grunnlag fra Sverige Unni Elisabeth Kronstad Paragraph Ofl. §13
18/004112-0003 20.03.2018
U
Svar - Sønad om skoleplass i Hedmark Unni Elisabeth Kronstad Paragraph Ofl. §13
18/004469-0002 20.03.2018
U
Svar - Forespørsel om oppmelding til eksamen - salgsfaget Bjørg K. Helseth Paragraph Ofl. §13
18/000953-0004 20.03.2018
I
Ettersendelse av dokumentasjon til søker med frist 1. februar - undervisningsrapport skoleåret 2017/2018 med mer Sigurd Vabekk Hjelle Paragraph Ofl. §13
Antall per side: