Logo
Logg inn

Utskriftsvennlig versjon

Om fylkeskommunens postjournal

Postjournalen gir en oversikt over fylkeskommunens korrespondanse. Dokumenttypene er beskrevet med kodene I for inngående post, U for utgående post og N for interne dokumenter. Postjournalen for de tre foregående månedene er tilgjengelig på vår nettside. Hver arbeidsdag innen kl. 13.00 legger vi ut postjournalen fra foregående dag. Dokumenter registrert fra og med fredag til og med søndag, legger vi ut påfølgende mandag innen kl. 13.00.

Opplysningene på postjournalen er kontrollert med hensyn til personvern og offentlighet. Dokumenter som er unntatt offentlighet er merket med hjemmel i offentlighetsloven. Det er gjort en vurdering som tilsier at dokumentet ikke er offentlig tilgjengelig, men dette er nødvendigvis ikke en endelig avgjørelse.

Søk i postjournalen
Du kan søke i postjournalen enten ved å velge dato i kalenderen eller ved å benytte søkefelt. Ved å klikke på Søk kan du angi flere søkekriterier. Søkeresultatet blir presentert i en tabell. Du kan sortere tabellen ved å trykke på kolonneoverskriftene.

Innsyn i saksbehandling
Dokumenter du ønsker innsyn i, må du bestille. Klikk på lenken ved det aktuelle dokumentet i postjournalen og fyll ut skjemaet med navn og e-postadresse. Spørsmål om innsyn i dokumenter besvarer vi innen fem virkedager. Innsyn i dokumentene gir vi normalt på e-post. Dersom du ønsker å få innsyn i andre relaterte saker og dokumenter, eller i et dokument som er unntatt offentlighet, send henvendelse til postmottak@hedmark.org.

Lovhjemmel:
Offentlighetsloven
Rettleder til offentlighetsloven

Offentlig postjournal for 15.01.2018
Saksnr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
18/000252-0001 12.01.2018
I
040372481 - Hamar kommune - Finsal flerbruksflate ved Finsal nærmiljøanlegg - etablering av ballbane Hamar kommune Kari Nilssen Bestill Vedlegg(6)
17/007579-0009 12.01.2018
I
Spillemidler 2018 - Handlingsplan for idrett og nærmiljø 2018 - 2021 - vedtak i kommunestyret - Elverum kommune Elverum Kommune Kari Nilssen Bestill Vedlegg(1)
17/007994-0002 12.01.2018
U
Svar - RF13.50 - Søknadsnr 2017-0023 - Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Indre Skandinavia - prosjekt: OpenComp Høgskolen i Innlandet Erik Hagen Bestill Vedlegg(2)
17/007514-0009 12.01.2018
I
Kopi - Kommuneplanens arealdel for Hamar - Offentlig ettersyn Fylkesmannen i Hedmark Elise Bringslid Bestill Vedlegg(2)
17/007514-0010 12.01.2018
I
Kopi - Offentlig ettersyn av kommuneplan for Hamar - arealdel - Hamar kommune Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten Elise Bringslid Bestill Vedlegg(1)
18/000049-0009 12.01.2018
I
Søknad om tilskudd til vilttiltak - 2018 - Taksering av rype og skogsfugl 2018 Norges Jeger og Fiskeforbund Hedmark Arne Magnus Hekne Bestill Vedlegg(1)
18/000274-0001 12.01.2018
I
Søknad om prosjektmidler - gnr/bnr 4/83 - kap. 1429 post 77 - Foreningen Atna godshus Foreningen Atna godshus Agnethe Jovall Bestill Vedlegg(6)
16/000131-0033 12.01.2018
I
Refusjonskrav - prosjektlederstilling for energi og klima i Sør-Østerdal - 01.10.2017 - 31.12.2017 Stor-Elvdal kommune Hilde Kristin Hansen Bestill Vedlegg(2)
17/007532-0011 12.01.2018
I
Kopi - Høring og offentlig ettersyn - Kommuneplanen 2018 - 2030 - Samfunnsdel - Hamar kommune Fylkesmannen i Hedmark Elise Bringslid Bestill Vedlegg(1)
16/013305-0031 12.01.2018
I
Ekspropriasjon av bruksrett til veg - anmodning om partshjelp Tonje Humberset Lilleås Paragraph Ofl. §18
18/000245-0001 12.01.2018
I
Praksis - Banemontør Simon Rostgaard Paragraph Ofl. §13
18/000268-0001 12.01.2018
I
Oppmelding til fagprøve - byggdrifterfaget - praksiskandidat Simon Rostgaard Paragraph Ofl. §13
18/000256-0001 12.01.2018
I
Høring - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel LNF-områder pkt 3 - gnr/bnr 60/571, Skotterud - Eidskog kommune - hjemmelshaver: Mette Hauger Tangen Eidskog Kommune Christer Danmo Bestill Vedlegg(2)
16/001516-0007 12.01.2018
I
Kopi - Eidsiva Bioenergi AS - Vedtak om endringer i konsesjonsområdets yttergrenser - fjernvarme i Elverum Norges Vassdrags- og Energidirektorat (nve) Christer Danmo Bestill Vedlegg(1)
17/004671-0019 13.01.2018
I
Namn på det nye storfylket (noverande Oppland og Hedmark) Nord-Aurdal Mållag Randi Sletnes Bjørlo Bestill Vedlegg(1)
17/007577-0003 13.01.2018
I
RF13.50 - Søknadsnummer 2017-0165 - prosjektnavn: Brosjyre om jordbruket i Åmot kommune - støtteordning Økt innovasjon, kompetanse og nyetableringer i Hedmark Åmot kommune Bestill Vedlegg(6)
18/000243-0001 13.01.2018
I
Oppmelding - praksiskandidat - yrkessjåførfaget Solveig Ljødal Paragraph Ofl. §13
18/000049-0008 13.01.2018
I
Søknad om tilskudd til vilttiltak - 2018 - Manipuleirng av fòrtilgang for rødrev gjennom året Rendalen Østfjell Småviltsamarbeid Arne Magnus Hekne Bestill Vedlegg(5)
17/001439-0132 14.01.2018
I
Rapport og regnskap generelle kulturmidler - anmodning om restutbetaling Ivaregga Ska Camilla Øien Østmo Bestill Vedlegg(1)
17/007828-0005 14.01.2018
I
Søknad om tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78) - 2018 - Orion Festival Orions Hage AS Lars Gotaas Bestill Vedlegg(2)
18/000272-0001 15.01.2018
I
Valglister til Fylkestingsvalg i perioden 1975-1999 Helene Olsen - Forskningsassistent ved Handelshøyskolen BI Bjarne H. Christiansen Bestill
17/002892-0017 15.01.2018
I
Krav om innsyn i 17/002892-0016 - Krav om innsyn i 17/002892-0014 - Svar - Vedrørende Løyvesituasjonen Tynset Gro Janita Repseth Grethe Blystad Bestill
16/013637-0044 15.01.2018
I
Krav om innsyn i 16/013637-0043 - Løyve for reservedrosje D-65R i Rendalen - tildeling - Lidvin Marius Solberg Gro Janita Repstad Grethe Blystad Bestill
18/000031-0001 15.01.2018
U
Kunngjøring - 18/31 - Rammeavtale på grafisk design til Hedmark Trafikk og Hedmark fylkeskommune Mercell Norge AS Stein-Erik Rønningen Bestill Vedlegg(4)
18/000187-0003 15.01.2018
U
Regionvis møter om skoleutvikling Adresseliste Paal Morken Andersen Bestill
Antall per side: