Logo
Logg inn

Utskriftsvennlig versjon

Om fylkeskommunens postjournal

Postjournalen gir en oversikt over fylkeskommunens korrespondanse. Dokumenttypene er beskrevet med kodene I for inngående post, U for utgående post og N for interne dokumenter. Postjournalen for de tre foregående månedene er tilgjengelig på vår nettside. Hver arbeidsdag innen kl. 13.00 legger vi ut postjournalen fra foregående dag. Dokumenter registrert fra og med fredag til og med søndag, legger vi ut påfølgende mandag innen kl. 13.00.

Opplysningene på postjournalen er kontrollert med hensyn til personvern og offentlighet. Dokumenter som er unntatt offentlighet er merket med hjemmel i offentlighetsloven. Det er gjort en vurdering som tilsier at dokumentet ikke er offentlig tilgjengelig, men dette er nødvendigvis ikke en endelig avgjørelse.

Søk i postjournalen
Du kan søke i postjournalen enten ved å velge dato i kalenderen eller ved å benytte søkefelt. Ved å klikke på Søk kan du angi flere søkekriterier. Søkeresultatet blir presentert i en tabell. Du kan sortere tabellen ved å trykke på kolonneoverskriftene.

Innsyn i saksbehandling
Dokumenter du ønsker innsyn i, må du bestille. Klikk på lenken ved det aktuelle dokumentet i postjournalen og fyll ut skjemaet med navn og e-postadresse. Spørsmål om innsyn i dokumenter besvarer vi innen fem virkedager. Innsyn i dokumentene gir vi normalt på e-post. Dersom du ønsker å få innsyn i andre relaterte saker og dokumenter, eller i et dokument som er unntatt offentlighet, send henvendelse til postmottak@hedmark.org.

Lovhjemmel:
Offentlighetsloven
Rettleder til offentlighetsloven

Offentlig postjournal for 20.03.2018
Saksnr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
18/004511-0002 16.03.2018
I
Svar - Brumunddalshallen - utkast til referat Tonje Humberset Lilleås Paragraph Ofl. §23
18/004511-0001 14.03.2018
U
Brumunddalshallen - utkast til referat Hilde Merete Godager Paragraph Ofl. §23
18/000340-0005 20.03.2018
I
Dokumentasjon til oppmelding - tjenestebevis Anita Aasterud Paragraph Ofl. §13
18/004391-0002 20.03.2018
U
Godkjent oppmelding - helsearbeiderfaget Anita Aasterud Paragraph Ofl. §13
18/004346-0002 20.03.2018
U
Godkjent oppmelding - barne- og ungdomsarbeiderfaget Anita Aasterud Paragraph Ofl. §13
18/001704-0002 20.03.2018
U
Godkjent oppmelding barne- og ungdomsarbeiderfaget Anita Aasterud Paragraph Ofl. §13
18/004544-0001 19.03.2018
I
Oppmelding - anleggsmaskinførerfaget Simon Rostgaard Paragraph Ofl. §13
16/000152-0006
I
Oppmelding - tømrerfaget Simon Rostgaard Paragraph Ofl. §13
18/001396-0006 20.03.2018
N
Søker til Vg3 Apotekteknikk - godkjenning av grunnlag fra Sverige Unni Elisabeth Kronstad Paragraph Ofl. §13
18/004112-0003 20.03.2018
U
Svar - Sønad om skoleplass i Hedmark Unni Elisabeth Kronstad Paragraph Ofl. §13
18/004469-0002 20.03.2018
U
Svar - Forespørsel om oppmelding til eksamen - salgsfaget Bjørg K. Helseth Paragraph Ofl. §13
18/001199-0003
I
Ettersendelse av dokumentasjon til søker med frist 1. februar Sigurd Vabekk Hjelle Paragraph Ofl. §13
18/000953-0004 20.03.2018
I
Ettersendelse av dokumentasjon til søker med frist 1. februar - undervisningsrapport skoleåret 2017/2018 med mer Sigurd Vabekk Hjelle Paragraph Ofl. §13
18/000993-0003
I
Ettersendelse av dokumentasjon til søker med frist 1. februar Sigurd Vabekk Hjelle Paragraph Ofl. §13
18/001051-0003
I
Ettersendelse av dokumentasjon til søker med frist 1. februar Sigurd Vabekk Hjelle Paragraph Ofl. §13
18/001050-0003
I
Ettersendelse av dokumentasjon til søker med frist 1. februar Sigurd Vabekk Hjelle Paragraph Ofl. §13
18/000965-0003
I
Ettersendelse av dokumentasjon til søker med frist 1. februar - vedlagt endringsønske Sigurd Vabekk Hjelle Paragraph Ofl. §13
18/000956-0003
I
Ettersendelse av dokumentasjon til søker med frist 1. februar Sigurd Vabekk Hjelle Paragraph Ofl. §13
18/000800-0003 15.03.2018
I
Forespørsel om endring av søknad til videregående opplæring Sigurd Vabekk Hjelle Paragraph Ofl. §13
18/000955-0003
I
Ettersendelse av dokumentasjon til søker med frist 1. februar Sigurd Vabekk Hjelle Paragraph Ofl. §13
18/004542-0001 13.03.2018
I
Vedlegg til søknad - søkere med frist 1. februar skoleåret 2018/2019 Sigurd Vabekk Hjelle Paragraph Ofl. §13
18/000960-0003
I
Ettersendelse av dokumentasjon til søker med frist 1. februar Sigurd Vabekk Hjelle Paragraph Ofl. §13
18/002089-0002 16.03.2018
I
Ønske om endring av søknad til VG1 Ellen Løndalen Faller Paragraph Ofl. §13
16/012069-0004 20.03.2018
U
Godkjent oppmelding - ambulansefaget Anita Aasterud Paragraph Ofl. §13
16/015108-0010 20.03.2018
U
Godkjent oppmelding - helsearbeiderfaget Anita Aasterud Paragraph Ofl. §13
Antall per side: