Logo
Logg inn

Utskriftsvennlig versjon

Om fylkeskommunens postjournal

Postjournalen gir en oversikt over fylkeskommunens korrespondanse. Dokumenttypene er beskrevet med kodene I for inngående post, U for utgående post og N for interne dokumenter. Postjournalen for de tre foregående månedene er tilgjengelig på vår nettside. Hver arbeidsdag innen kl. 13.00 legger vi ut postjournalen fra foregående dag. Dokumenter registrert fra og med fredag til og med søndag, legger vi ut påfølgende mandag innen kl. 13.00.

Opplysningene på postjournalen er kontrollert med hensyn til personvern og offentlighet. Dokumenter som er unntatt offentlighet er merket med hjemmel i offentlighetsloven. Det er gjort en vurdering som tilsier at dokumentet ikke er offentlig tilgjengelig, men dette er nødvendigvis ikke en endelig avgjørelse.

Søk i postjournalen
Du kan søke i postjournalen enten ved å velge dato i kalenderen eller ved å benytte søkefelt. Ved å klikke på Søk kan du angi flere søkekriterier. Søkeresultatet blir presentert i en tabell. Du kan sortere tabellen ved å trykke på kolonneoverskriftene.

Innsyn i saksbehandling
Dokumenter du ønsker innsyn i, må du bestille. Klikk på lenken ved det aktuelle dokumentet i postjournalen og fyll ut skjemaet med navn og e-postadresse. Spørsmål om innsyn i dokumenter besvarer vi innen fem virkedager. Innsyn i dokumentene gir vi normalt på e-post. Dersom du ønsker å få innsyn i andre relaterte saker og dokumenter, eller i et dokument som er unntatt offentlighet, send henvendelse til postmottak@hedmark.org.

Lovhjemmel:
Offentlighetsloven
Rettleder til offentlighetsloven

Offentlig postjournal for 15.03.2018
Saksnr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
18/000439-0057 15.03.2018
U
Avslag Innkjøpskonsulent/rådgiver Judith Norderhaug Paragraph Ofl. §25
18/000439-0063 15.03.2018
U
Avslag Innkjøpskonsulent/rådgiver Judith Norderhaug Paragraph Ofl. §25
18/000439-0067 15.03.2018
U
Avslag Innkjøpskonsulent/rådgiver Judith Norderhaug Paragraph Ofl. §25
18/000439-0068 15.03.2018
U
Avslag Innkjøpskonsulent/rådgiver Judith Norderhaug Paragraph Ofl. §25
18/000439-0070 15.03.2018
U
Avslag Innkjøpskonsulent/rådgiver Judith Norderhaug Paragraph Ofl. §25
18/000439-0072 15.03.2018
U
Avslag Innkjøpskonsulent/rådgiver Judith Norderhaug Paragraph Ofl. §25
18/000439-0074 15.03.2018
U
Avslag Innkjøpskonsulent/rådgiver Judith Norderhaug Paragraph Ofl. §25
18/000439-0058 15.03.2018
U
Avslag Innkjøpskonsulent/rådgiver Judith Norderhaug Paragraph Ofl. §25
18/000439-0069 15.03.2018
U
Avslag Innkjøpskonsulent/rådgiver Judith Norderhaug Paragraph Ofl. §25
17/001725-0148 08.03.2018
I
Oversendelse av PR Turne med Levi KH Kulturverksted v/v/Karianne Holmen Jørn Øversveen Bestill Vedlegg(2)
17/001725-0147 08.03.2018
I
Utbetaling av midler - vedlagt signert kontrakter KH Kulturverksted v/Karianne Holmen Jørn Øversveen Bestill Vedlegg(6)
17/004474-0016 09.03.2018
I
Kopi - Reguleringsplan for dobbeltspor Espa-Sørli Intercity Dovrebanen - Hov - gnr/bnr 171/1 - Stange kommune - Vedtak om utgifter til særskilt gransking av automatisk fredet kulturminne jf. kulturminneloven § 10 1.ledd - steinalderboplass id 151320 Riksantikvaren Kjetil Skare Bestill Vedlegg(2)
18/001347-0003 15.03.2018
I
Svar - Innsyn klientmappe - dokumentasjon Kristin Rønning Paragraph Ofl. §13
13/003834-0006 13.03.2018
I
Frilufts-info 1/18 Friluftsrådenes Landsforbund Lars Gotaas Bestill Vedlegg(1)
17/000046-0008 14.03.2018
I
Rapportering - Den kulturelle spaserstokken 2017 - Os kommune Os Kommune Linda Stewart Bestill
16/001921-0003 12.03.2018
U
Støtte til fylkestingsgruppene 2018 Til politiske partier representert i Hedmark fylkesting Marit Grindvoll Bestill
13/001827-0011 15.03.2018
U
Melding om ikke bestått svenneprøve i rørleggerfaget Merethe Lillehovde Paragraph Ofl. §13
18/003732-0002 09.03.2018
I
Lærekontrakt til godkjenning - frisørfaget Merethe Lillehovde Paragraph Ofl. §13
16/008735-0009 15.03.2018
U
Godkjent lærekontrakt - Merethe Lillehovde Paragraph Ofl. §13
16/007379-0006 15.03.2018
U
Godkjent lærekontrakt - Merethe Lillehovde Paragraph Ofl. §13
16/014658-0009 15.03.2018
U
Godkjent lærekontrakt - Merethe Lillehovde Paragraph Ofl. §13
18/000064-0030 12.03.2018
I
Nabovarsel - som eier/fester av gnr/bnr 813/12 - tiltak på eiendommen gnr/bnr 513/20 - tilbygg på bolig - Ringsaker kommune Byggefirma Jan Erik Engen AS Morten Lien Bestill Vedlegg(2)
18/004112-0002 10.03.2018
I
Uttalelse til søknad om inntak til videregående opplæring skoleåret 2018/2019 Ragnhild Eriksen Paragraph Ofl. §13
17/002162-0024 15.03.2018
U
Svar - Anmodning om uttalelse - søknad etter inndelingslova om endret regiontilhørighet - Sør-Odal kommune Fylkesmannen i Hedmark Randi Sletnes Bjørlo Bestill Vedlegg(2)
18/004451-0001 13.03.2018
I
Høring av NOU 2018: 4 - Sjøveien videre - Forslag til ny havne- og farvannslov Samferdselsdepartementet Randi Sletnes Bjørlo Bestill Vedlegg(2)
Antall per side: