Logo
Logg inn

Utskriftsvennlig versjon

Om fylkeskommunens postjournal

Postjournalen gir en oversikt over fylkeskommunens korrespondanse. Dokumenttypene er beskrevet med kodene I for inngående post, U for utgående post og N for interne dokumenter. Postjournalen for de tre foregående månedene er tilgjengelig på vår nettside. Hver arbeidsdag innen kl. 13.00 legger vi ut postjournalen fra foregående dag. Dokumenter registrert fra og med fredag til og med søndag, legger vi ut påfølgende mandag innen kl. 13.00.

Opplysningene på postjournalen er kontrollert med hensyn til personvern og offentlighet. Dokumenter som er unntatt offentlighet er merket med hjemmel i offentlighetsloven. Det er gjort en vurdering som tilsier at dokumentet ikke er offentlig tilgjengelig, men dette er nødvendigvis ikke en endelig avgjørelse.

Søk i postjournalen
Du kan søke i postjournalen enten ved å velge dato i kalenderen eller ved å benytte søkefelt. Ved å klikke på Søk kan du angi flere søkekriterier. Søkeresultatet blir presentert i en tabell. Du kan sortere tabellen ved å trykke på kolonneoverskriftene.

Innsyn i saksbehandling
Dokumenter du ønsker innsyn i, må du bestille. Klikk på lenken ved det aktuelle dokumentet i postjournalen og fyll ut skjemaet med navn og e-postadresse. Spørsmål om innsyn i dokumenter besvarer vi innen fem virkedager. Innsyn i dokumentene gir vi normalt på e-post. Dersom du ønsker å få innsyn i andre relaterte saker og dokumenter, eller i et dokument som er unntatt offentlighet, send henvendelse til postmottak@hedmark.org.

Lovhjemmel:
Offentlighetsloven
Rettleder til offentlighetsloven

Offentlig postjournal for 15.01.2018
Saksnr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
17/006980-0005 12.01.2018
U
Endring av vedtekter til Brønnøysund - sendt per post Brønnøysundregistrene Kristin Rønning Bestill Vedlegg(1)
17/007828-0005 14.01.2018
I
Søknad om tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78) - 2018 - Orion Festival Orions Hage AS Lars Gotaas Bestill Vedlegg(2)
15/009740-0008 08.01.2018
U
Utbetaling av tilskudd til flomlys på Kongsvinger festning Kongsvinger kommune Linda Stewart Bestill
14/003264-0016 10.01.2018
I
Lærekontrakt til godkjennning - frisørfaget Merethe Lillehovde Paragraph Ofl. §13
18/000265-0001 02.01.2018
I
Lærekontrakt til godkjenning - elektrikerfaget Merethe Lillehovde Paragraph Ofl. §13
15/001541-0010 15.01.2018
U
E-postkorrespondanse - avslutning av lærekontrakt Merethe Lillehovde Paragraph Ofl. §13
16/010072-0008 15.01.2018
I
Lærekontrakt til godkjenning - Trevare- og bygginnredningsfaget Merethe Lillehovde Paragraph Ofl. §13
13/003665-0018 15.01.2018
U
Svar - Saksnummer 13/3665-16 - dokumentasjon bestått fag Merethe Lillehovde Paragraph Ofl. §13
17/006984-0002 08.12.2017
U
Svar - Invitasjon til deltakelse i samisk råd i Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Mostafa Pourbayat Bestill
17/004394-0006 08.01.2018
U
Letter of commitment - Oshikoto Regional Council Oshikoto Reginal County Council, Mostafa Pourbayat Bestill
17/008179-0002 12.01.2018
U
Svar - Forelegging av tiltak - Skurufjellet i Fageråsen - Trysil kommune - Kulturvernfaglig uttalelse Eidsiva Nett AS Ove Holseng Bestill
17/008152-0002 12.01.2018
U
Svar - Søknad om nydyrking - gnr/bnr 60/1 med flere - Våler kommune - søker: August Embretsen - Kulturvernfaglig uttalelse Våler kommune Ove Holseng Bestill
17/008149-0002 12.01.2018
U
Svar - Søknad om nydyrking - gnr/bnr 67/21 - Våler kommune - søker: Olav Jacob Tøraasen - Kulturvernfaglig uttalelse Våler kommune Ove Holseng Bestill
18/000187-0003 15.01.2018
U
Regionvis møter om skoleutvikling Adresseliste Paal Morken Andersen Bestill
16/016567-0022 11.01.2018
U
Svar - Søknad om utvidet opplæringsrett Ragnhild Eriksen Paragraph Ofl. §13
16/019643-0011 15.01.2018
U
Svar - Søknad om utvidet opplæringsrett Ragnhild Eriksen Paragraph Ofl. §13
17/004671-0019 13.01.2018
I
Namn på det nye storfylket (noverande Oppland og Hedmark) Nord-Aurdal Mållag Randi Sletnes Bjørlo Bestill Vedlegg(1)
14/005069-0006 09.01.2018
I
Bekreftelse fra PPT Sigurd Vabekk Hjelle Paragraph Ofl. §13
14/005225-0012 21.11.2017
I
Prøveprotokoll - betongfaget Simon Rostgaard Paragraph Ofl. §13
17/006238-0003 06.12.2017
I
Prøveprotokoll - praksiskandidat - betongfaget Simon Rostgaard Paragraph Ofl. §13
18/000245-0001 12.01.2018
I
Praksis - Banemontør Simon Rostgaard Paragraph Ofl. §13
18/000268-0001 12.01.2018
I
Oppmelding til fagprøve - byggdrifterfaget - praksiskandidat Simon Rostgaard Paragraph Ofl. §13
17/005957-0003 11.10.2017
U
Tilskudd til fiskesprellaktivitet Iht adresseliste Sissel Løkra Bestill Vedlegg(1)
17/005274-0006 10.01.2018
U
Invitasjon til høringskonferanser folkehelsestrategi 23., 24. og 31. januar 2018 Iht. adresseliste Sissel Løkra Bestill Vedlegg(1)
16/020705-0003 08.01.2018
I
Melding til Oppfølgingstjenesten i Hedmark fra ungdom med ungdomsrett som ikke skal søke videregående opplæring 2018-2019 Sjur Alhaug Paragraph Ofl. §13
Antall per side: