Logo
Logg inn

Utskriftsvennlig versjon

Om fylkeskommunens postjournal

Postjournalen gir en oversikt over fylkeskommunens korrespondanse. Dokumenttypene er beskrevet med kodene I for inngående post, U for utgående post og N for interne dokumenter. Postjournalen for de tre foregående månedene er tilgjengelig på vår nettside. Hver arbeidsdag innen kl. 13.00 legger vi ut postjournalen fra foregående dag. Dokumenter registrert fra og med fredag til og med søndag, legger vi ut påfølgende mandag innen kl. 13.00.

Opplysningene på postjournalen er kontrollert med hensyn til personvern og offentlighet. Dokumenter som er unntatt offentlighet er merket med hjemmel i offentlighetsloven. Det er gjort en vurdering som tilsier at dokumentet ikke er offentlig tilgjengelig, men dette er nødvendigvis ikke en endelig avgjørelse.

Søk i postjournalen
Du kan søke i postjournalen enten ved å velge dato i kalenderen eller ved å benytte søkefelt. Ved å klikke på Søk kan du angi flere søkekriterier. Søkeresultatet blir presentert i en tabell. Du kan sortere tabellen ved å trykke på kolonneoverskriftene.

Innsyn i saksbehandling
Dokumenter du ønsker innsyn i, må du bestille. Klikk på lenken ved det aktuelle dokumentet i postjournalen og fyll ut skjemaet med navn og e-postadresse. Spørsmål om innsyn i dokumenter besvarer vi innen fem virkedager. Innsyn i dokumentene gir vi normalt på e-post. Dersom du ønsker å få innsyn i andre relaterte saker og dokumenter, eller i et dokument som er unntatt offentlighet, send henvendelse til postmottak@hedmark.org.

Lovhjemmel:
Offentlighetsloven
Rettleder til offentlighetsloven

Offentlig postjournal for 15.01.2018
Saksnr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
18/000243-0001 13.01.2018
I
Oppmelding - praksiskandidat - yrkessjåførfaget Solveig Ljødal Paragraph Ofl. §13
18/000268-0001 12.01.2018
I
Oppmelding til fagprøve - byggdrifterfaget - praksiskandidat Simon Rostgaard Paragraph Ofl. §13
18/000090-0002 12.01.2018
I
Oversendelse av dokumentasjon til søknad - oppføring av fritidsbolig gnr/bnr 162/1/7 - Storbuvika - Engerdal kommune - søker: Reidun Joten og Magnar Often Engerdal Kommune Hanne Thingstadberget Bestill Vedlegg(3)
17/004551-0086 11.01.2018
I
Plan for Den kulturelle skolesekken 2017/2018 - Trysil kommune - epostkorrespondanse Trysil Kommune Øyvind Midtskogen Bestill Vedlegg(1)
18/000245-0001 12.01.2018
I
Praksis - Banemontør Simon Rostgaard Paragraph Ofl. §13
17/007579-0010 11.01.2018
I
Prioritering av søknad om spillemidler - Hamar kommune - 2018 Hamar kommune Kari Nilssen Bestill Vedlegg(2)
16/020945-0002 19.10.2017
U
Produksjon av eksamensoppgaver i NOR1206 og NOR1408 vår og høst 2018 Geir Solberg Paragraph Ofl. §13
16/020945-0003 20.10.2017
U
Produksjon og gjennomlesing av eksamensoppgaver i NOR1206 og NOR1408 vår og høst 2018 Geir Solberg Paragraph Ofl. §13
14/005225-0012 21.11.2017
I
Prøveprotokoll - betongfaget Simon Rostgaard Paragraph Ofl. §13
15/005802-0007 03.01.2018
I
Prøveprotokoll - energimontørfaget Bjørn Gunnar Holst Aas Paragraph Ofl. §13
15/005801-0008 03.01.2018
I
Prøveprotokoll - energimontørfaget Bjørn Gunnar Holst Aas Paragraph Ofl. §13
17/007059-0005 09.01.2018
I
Prøveprotokoll - helsearbeiderfaget Anita Aasterud Paragraph Ofl. §13
17/006238-0003 06.12.2017
I
Prøveprotokoll - praksiskandidat - betongfaget Simon Rostgaard Paragraph Ofl. §13
13/005402-0008 21.12.2017
I
Prøveprotokoll - reservedelsfaget Hans Skjøthaug Paragraph Ofl. §13
17/001439-0132 14.01.2018
I
Rapport og regnskap generelle kulturmidler - anmodning om restutbetaling Ivaregga Ska Camilla Øien Østmo Bestill Vedlegg(1)
16/017692-0004 12.01.2018
I
Rapport og utbetalingsanmodning - prosjekt Mat og reiseliv i Osloregionen 2016/2017 Fylkesmannen I Oslo og Akershus Bente Karine Ellingsen Bestill Vedlegg(19)
16/000131-0033 12.01.2018
I
Refusjonskrav - prosjektlederstilling for energi og klima i Sør-Østerdal - 01.10.2017 - 31.12.2017 Stor-Elvdal kommune Hilde Kristin Hansen Bestill Vedlegg(2)
18/000254-0001 12.01.2018
I
Regionreformen - Invitasjon til workshop 5. – 6. februar og 9. mars 2018 Statens Vegvesen Bestill Vedlegg(1)
18/000187-0003 15.01.2018
U
Regionvis møter om skoleutvikling Adresseliste Paal Morken Andersen Bestill
18/000261-0001 12.01.2018
I
Revidert rundskriv om trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring - Udir-2-2018 Utdanningsdirektoratet Geir Solberg Bestill
17/007577-0003 13.01.2018
I
RF13.50 - Søknadsnummer 2017-0165 - prosjektnavn: Brosjyre om jordbruket i Åmot kommune - støtteordning Økt innovasjon, kompetanse og nyetableringer i Hedmark Åmot kommune Bestill Vedlegg(6)
16/001195-0020 10.04.2017
I
Sakkyndig vurdering om utvidet tid i videregående opplæring grunnet behovet for spesialundervisning etter opplæringslova § 3-1 Solveig Ljødal Paragraph Ofl. §13
18/000264-0001 12.01.2018
I
Seminar om klimagassutslipp fra fylkeskommunal persontransport Samferdselsdepartementet Bestill Vedlegg(1)
17/001524-0008 21.12.2017
U
Skjema for rapportering tildelte midler skolehelsetjeneste - rapport helsesøstertjenesten Våler kommune Ingrid Lauvdal Bestill Vedlegg(1)
17/007579-0009 12.01.2018
I
Spillemidler 2018 - Handlingsplan for idrett og nærmiljø 2018 - 2021 - vedtak i kommunestyret - Elverum kommune Elverum Kommune Kari Nilssen Bestill Vedlegg(1)
Antall per side: