Logo
Logg inn

Utskriftsvennlig versjon

Om fylkeskommunens postjournal

Postjournalen gir en oversikt over fylkeskommunens korrespondanse. Dokumenttypene er beskrevet med kodene I for inngående post, U for utgående post og N for interne dokumenter. Postjournalen for de tre foregående månedene er tilgjengelig på vår nettside. Hver arbeidsdag innen kl. 13.00 legger vi ut postjournalen fra foregående dag. Dokumenter registrert fra og med fredag til og med søndag, legger vi ut påfølgende mandag innen kl. 13.00.

Opplysningene på postjournalen er kontrollert med hensyn til personvern og offentlighet. Dokumenter som er unntatt offentlighet er merket med hjemmel i offentlighetsloven. Det er gjort en vurdering som tilsier at dokumentet ikke er offentlig tilgjengelig, men dette er nødvendigvis ikke en endelig avgjørelse.

Søk i postjournalen
Du kan søke i postjournalen enten ved å velge dato i kalenderen eller ved å benytte søkefelt. Ved å klikke på Søk kan du angi flere søkekriterier. Søkeresultatet blir presentert i en tabell. Du kan sortere tabellen ved å trykke på kolonneoverskriftene.

Innsyn i saksbehandling
Dokumenter du ønsker innsyn i, må du bestille. Klikk på lenken ved det aktuelle dokumentet i postjournalen og fyll ut skjemaet med navn og e-postadresse. Spørsmål om innsyn i dokumenter besvarer vi innen fem virkedager. Innsyn i dokumentene gir vi normalt på e-post. Dersom du ønsker å få innsyn i andre relaterte saker og dokumenter, eller i et dokument som er unntatt offentlighet, send henvendelse til postmottak@hedmark.org.

Lovhjemmel:
Offentlighetsloven
Rettleder til offentlighetsloven

Offentlig postjournal for 15.03.2018
Saksnr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
18/001616-0003 14.03.2018
I
Kopi - Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering for Størksvegen 7 i Trysil kommune Statens vegvesen - Region øst Christer Danmo Bestill Vedlegg(1)
16/017274-0005 15.03.2018
I
Krav om innsyn i 16/017274-0004 - Bekreftelse - Sletting i Brønnøysundregisteret - Musikerordningen i Hedmark Østlendingen v/ Bjørn-Frode Løvlund Øyvind Midtskogen Bestill
18/004175-0004 15.03.2018
I
Krav om innsyn i 18/004175-0003 - Taxiturer i Trysil - priser Gro Janita Repseth Grethe Blystad Bestill
18/004222-0004 15.03.2018
I
Krav om innsyn i 18/004222-0002 - Planomriss detaljregulering for Skarpsno skole - Ringsaker kommune Jeanett Sandbæk Håland Elise Bringslid Bestill
18/004435-0002 14.03.2018
U
Kulturvernfaglig uttalelse - Forelegging av tiltak - ny nettstasjon og høyspentkabel - Øvre Birkebeinerbakken - Ringsaker kommune Eidsiva Nett AS Tina Amundsen Bestill
15/002320-0009 13.03.2018
U
Kulturvernfaglig uttalelse - søknad om tilskudd til drenering - gnr/bnr 10/50 - Alvdal kommune Alvdal kommune - Landbruk og miljø v/Caspar Scharer Tina Amundsen Bestill
18/003732-0002 09.03.2018
I
Lærekontrakt til godkjenning - frisørfaget Merethe Lillehovde Paragraph Ofl. §13
16/018411-0020 14.03.2018
U
Manglende retur drosjeløyver - oppsigelsestid transportgaranti Vegard Andersen Taxi Grethe Blystad Bestill
18/004449-0001 07.03.2018
I
Melding om flytting til/fra barneverninstitusjon i Hedmark Willy Kroken Paragraph Ofl. §13
13/001827-0011 15.03.2018
U
Melding om ikke bestått svenneprøve i rørleggerfaget Merethe Lillehovde Paragraph Ofl. §13
18/004462-0001 08.03.2018
I
Melding om vedtak - tilgang innvilget NAV Aa-registeret Grethe Blystad Bestill
17/007777-0035 15.03.2018
U
Melding til leverandør - 2017/7777 - Telefonitjenester abonnement og trafikk til Hedmark fylkeskommune Stein-Erik Rønningen Paragraph Ofl. §23
17/007777-0034 15.03.2018
U
Melding til leverandør - 2017/7777 - Telefonitjenester abonnement og trafikk til Hedmark fylkeskommune Stein-Erik Rønningen Paragraph Ofl. §23
18/000064-0030 12.03.2018
I
Nabovarsel - som eier/fester av gnr/bnr 813/12 - tiltak på eiendommen gnr/bnr 513/20 - tilbygg på bolig - Ringsaker kommune Byggefirma Jan Erik Engen AS Morten Lien Bestill Vedlegg(2)
18/000210-0013 15.03.2018
U
Nytt rådsmedlem fra Hedmark i Fjellnettverket Fjellnettverket Torunn H. Kornstad Bestill
12/005000-0015 14.03.2018
I
Oppgradering av Einunna kraftverk - Folldal kommune - Begrenset høring av endringer i godkjent detaljplan innen miljø- og landskap Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Arne Magnus Hekne Bestill Vedlegg(1)
15/005112-0010 12.03.2018
I
Oppmelding - elektrikerfaget Paragraph Ofl. §13
18/001706-0002 08.03.2018
I
Oppmelding - praksiskandidat - maskinførerfaget Paragraph Ofl. §13
17/001725-0148 08.03.2018
I
Oversendelse av PR Turne med Levi KH Kulturverksted v/v/Karianne Holmen Jørn Øversveen Bestill Vedlegg(2)
18/004456-0001 12.03.2018
I
Oversendelse til ekstern uttalelse - etablering av vei / kjørespor til hytte på gnr/bnr 17/386 Vinjeveien 1801 - Svanhild Nilsen - Brumunddal - Stor-Elvdal kommune Stor-Elvdal Kommune Hanne Thingstadberget Bestill Vedlegg(2)
17/007941-0002 13.03.2018
I
Postforkynning med mottakskvittering - 17-175972REN-JTYN - NORDISTUEN - Rendalen kommune Nord-Østerdal jordskifterett Tonje Humberset Lilleås Bestill Vedlegg(2)
18/000602-0003 07.03.2018
I
Prøveprotokoll - bilfaget, lette kjøretøy Paragraph Ofl. §13
17/006943-0003 02.03.2018
I
Prøveprotokoll - praksiskandidat - barne- og ungdomsarbeiderfaget Paragraph Ofl. §13
17/000046-0008 14.03.2018
I
Rapportering - Den kulturelle spaserstokken 2017 - Os kommune Os Kommune Linda Stewart Bestill
17/001532-0062 14.03.2018
I
Rapportering pr. 01.03.2018 - fagskoleutdanning helsefag - Hedmark Meadlearn AS / NKI AS Ingrid Lauvdal Bestill Vedlegg(2)
Antall per side: