Logo
Logg inn

Utskriftsvennlig versjon

Om fylkeskommunens postjournal

Postjournalen gir en oversikt over fylkeskommunens korrespondanse. Dokumenttypene er beskrevet med kodene I for inngående post, U for utgående post og N for interne dokumenter. Postjournalen for de tre foregående månedene er tilgjengelig på vår nettside. Hver arbeidsdag innen kl. 13.00 legger vi ut postjournalen fra foregående dag. Dokumenter registrert fra og med fredag til og med søndag, legger vi ut påfølgende mandag innen kl. 13.00.

Opplysningene på postjournalen er kontrollert med hensyn til personvern og offentlighet. Dokumenter som er unntatt offentlighet er merket med hjemmel i offentlighetsloven. Det er gjort en vurdering som tilsier at dokumentet ikke er offentlig tilgjengelig, men dette er nødvendigvis ikke en endelig avgjørelse.

Søk i postjournalen
Du kan søke i postjournalen enten ved å velge dato i kalenderen eller ved å benytte søkefelt. Ved å klikke på Søk kan du angi flere søkekriterier. Søkeresultatet blir presentert i en tabell. Du kan sortere tabellen ved å trykke på kolonneoverskriftene.

Innsyn i saksbehandling
Dokumenter du ønsker innsyn i, må du bestille. Klikk på lenken ved det aktuelle dokumentet i postjournalen og fyll ut skjemaet med navn og e-postadresse. Spørsmål om innsyn i dokumenter besvarer vi innen fem virkedager. Innsyn i dokumentene gir vi normalt på e-post. Dersom du ønsker å få innsyn i andre relaterte saker og dokumenter, eller i et dokument som er unntatt offentlighet, send henvendelse til postmottak@hedmark.org.

Lovhjemmel:
Offentlighetsloven
Rettleder til offentlighetsloven

Offentlig postjournal for 15.01.2018
Saksnr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
18/000254-0001 12.01.2018
I
Regionreformen - Invitasjon til workshop 5. – 6. februar og 9. mars 2018 Statens Vegvesen Bestill Vedlegg(1)
18/000244-0001 11.01.2018
I
Høring - omfanget av leveringspliktige posttjenester Samferdselsdepartementet Bestill Vedlegg(2)
18/000269-0001 12.01.2018
I
Høring - forslag til endringer i lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester med tilhørende forskrifter Kulturdepartementet Bestill Vedlegg(2)
18/000264-0001 12.01.2018
I
Seminar om klimagassutslipp fra fylkeskommunal persontransport Samferdselsdepartementet Bestill Vedlegg(1)
16/020705-0003 08.01.2018
I
Melding til Oppfølgingstjenesten i Hedmark fra ungdom med ungdomsrett som ikke skal søke videregående opplæring 2018-2019 Sjur Alhaug Paragraph Ofl. §13
16/003093-0011 08.01.2018
I
Melding til Oppfølgingstjenesten i Hedmark fra ungdom med ungdomsrett som ikke skal søke videregående opplæring 2018-2019 Sjur Alhaug Paragraph Ofl. §13
16/001082-0021 08.01.2018
I
Melding til Oppfølgingstjenesten i Hedmark fra ungdom med ungdomsrett som ikke skal søke videregående opplæring 2018-2019 Sjur Alhaug Paragraph Ofl. §13
16/009444-0020 10.01.2018
I
Melding til Oppfølgingstjenesten i Hedmark fra ungdom med ungdomsrett som ikke skal søke videregående opplæring 2018-2019 Therese Bråten Bakketun Paragraph Ofl. §13
16/019746-0004 02.01.2018
I
Ny dato - Innkalling til samarbeidsmøte Therese Bråten Bakketun Paragraph Ofl. §13
16/001443-0010 09.01.2018
I
Melding til Oppfølgingstjenesten i Hedmark fra ungdom med ungdomsrett som ikke skal søke videregående opplæring 2018-2019 Therese Bråten Bakketun Paragraph Ofl. §13
17/007059-0005 09.01.2018
I
Prøveprotokoll - helsearbeiderfaget Anita Aasterud Paragraph Ofl. §13
16/010072-0008 15.01.2018
I
Lærekontrakt til godkjenning - Trevare- og bygginnredningsfaget Merethe Lillehovde Paragraph Ofl. §13
14/003264-0016 10.01.2018
I
Lærekontrakt til godkjennning - frisørfaget Merethe Lillehovde Paragraph Ofl. §13
17/006238-0003 06.12.2017
I
Prøveprotokoll - praksiskandidat - betongfaget Simon Rostgaard Paragraph Ofl. §13
14/005225-0012 21.11.2017
I
Prøveprotokoll - betongfaget Simon Rostgaard Paragraph Ofl. §13
16/001195-0020 10.04.2017
I
Sakkyndig vurdering om utvidet tid i videregående opplæring grunnet behovet for spesialundervisning etter opplæringslova § 3-1 Solveig Ljødal Paragraph Ofl. §13
16/008844-0007 15.01.2018
I
Søknad om særskilt tilrettelagt privatisteksamen våren 2018 Bjørg K. Helseth Paragraph Ofl. §13
16/013637-0042 12.01.2018
U
Svar - Løyve for reservedrosje i Rendalen - driftsstart Rune Steinar Nyberget Grethe Blystad Bestill
16/019643-0011 15.01.2018
U
Svar - Søknad om utvidet opplæringsrett Ragnhild Eriksen Paragraph Ofl. §13
17/004551-0080 11.01.2018
U
Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler for skoleåret 2017/2018 Ringsaker kommune Øyvind Midtskogen Bestill
17/004551-0081 11.01.2018
U
Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler for skoleåret 2017/2018 Åmot kommune Øyvind Midtskogen Bestill
17/004551-0082 11.01.2018
U
Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler for skoleåret 2017/2018 Sør-Odal kommune Øyvind Midtskogen Bestill
16/017994-0035 11.01.2018
U
Krav om betaling for opplæring til elev(er) bosatt i barneverninstitusjon i Hedmark Willy Kroken Paragraph Ofl. §13
16/017994-0034 11.01.2018
U
Krav om betaling for opplæring til elev(er) bosatt i barneverninstitusjon i Hedmark Willy Kroken Paragraph Ofl. §13
16/017994-0036 12.01.2018
U
Krav om betaling for opplæring til elev(er) bosatt i barneverninstitusjon i Hedmark Willy Kroken Paragraph Ofl. §13
Antall per side: