Logo
Logg inn

Utskriftsvennlig versjon

Om fylkeskommunens postjournal

Postjournalen gir en oversikt over fylkeskommunens korrespondanse. Dokumenttypene er beskrevet med kodene I for inngående post, U for utgående post og N for interne dokumenter. Postjournalen for de tre foregående månedene er tilgjengelig på vår nettside. Hver arbeidsdag innen kl. 13.00 legger vi ut postjournalen fra foregående dag. Dokumenter registrert fra og med fredag til og med søndag, legger vi ut påfølgende mandag innen kl. 13.00.

Opplysningene på postjournalen er kontrollert med hensyn til personvern og offentlighet. Dokumenter som er unntatt offentlighet er merket med hjemmel i offentlighetsloven. Det er gjort en vurdering som tilsier at dokumentet ikke er offentlig tilgjengelig, men dette er nødvendigvis ikke en endelig avgjørelse.

Søk i postjournalen
Du kan søke i postjournalen enten ved å velge dato i kalenderen eller ved å benytte søkefelt. Ved å klikke på Søk kan du angi flere søkekriterier. Søkeresultatet blir presentert i en tabell. Du kan sortere tabellen ved å trykke på kolonneoverskriftene.

Innsyn i saksbehandling
Dokumenter du ønsker innsyn i, må du bestille. Klikk på lenken ved det aktuelle dokumentet i postjournalen og fyll ut skjemaet med navn og e-postadresse. Spørsmål om innsyn i dokumenter besvarer vi innen fem virkedager. Innsyn i dokumentene gir vi normalt på e-post. Dersom du ønsker å få innsyn i andre relaterte saker og dokumenter, eller i et dokument som er unntatt offentlighet, send henvendelse til postmottak@hedmark.org.

Lovhjemmel:
Offentlighetsloven
Rettleder til offentlighetsloven

Offentlig postjournal for 15.01.2018
Saksnr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
17/004551-0082 11.01.2018
U
Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler for skoleåret 2017/2018 Sør-Odal kommune Øyvind Midtskogen Bestill
17/004551-0086 11.01.2018
I
Plan for Den kulturelle skolesekken 2017/2018 - Trysil kommune - epostkorrespondanse Trysil Kommune Øyvind Midtskogen Bestill Vedlegg(1)
17/004551-0081 11.01.2018
U
Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler for skoleåret 2017/2018 Åmot kommune Øyvind Midtskogen Bestill
17/007939-0002 11.01.2018
I
Søknad om fylkeskommunale vassdragsmidler 2018 - tiltak: Nye tak og avstivinger av brutårn for hengebrua i Os kommune - Stormyrbruas venner v/Vidar Gynnild Dr. Philos. Vidar Gynnild Hanne Thingstadberget Bestill Vedlegg(5)
17/004551-0080 11.01.2018
U
Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler for skoleåret 2017/2018 Ringsaker kommune Øyvind Midtskogen Bestill
18/000254-0001 12.01.2018
I
Regionreformen - Invitasjon til workshop 5. – 6. februar og 9. mars 2018 Statens Vegvesen Bestill Vedlegg(1)
18/000269-0001 12.01.2018
I
Høring - forslag til endringer i lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester med tilhørende forskrifter Kulturdepartementet Bestill Vedlegg(2)
18/000264-0001 12.01.2018
I
Seminar om klimagassutslipp fra fylkeskommunal persontransport Samferdselsdepartementet Bestill Vedlegg(1)
17/002270-0003 12.01.2018
I
Søknad om tilskudd til Verdensarven Røros og Cirkumferensen - Os kommune - prosjekt: Seterklartlegging i Os kommune Os Kommune Elisabeth Seip Bestill Vedlegg(3)
16/013637-0042 12.01.2018
U
Svar - Løyve for reservedrosje i Rendalen - driftsstart Rune Steinar Nyberget Grethe Blystad Bestill
16/013637-0041 12.01.2018
U
Svar - Tildeling løyve for reservedrosje D-65R i Rendalen - driftsstart Lidvin Marius Solberg Grethe Blystad Bestill
18/000090-0002 12.01.2018
I
Oversendelse av dokumentasjon til søknad - oppføring av fritidsbolig gnr/bnr 162/1/7 - Storbuvika - Engerdal kommune - søker: Reidun Joten og Magnar Often Engerdal Kommune Hanne Thingstadberget Bestill Vedlegg(3)
16/017994-0036 12.01.2018
U
Krav om betaling for opplæring til elev(er) bosatt i barneverninstitusjon i Hedmark Willy Kroken Paragraph Ofl. §13
14/000402-0102 12.01.2018
I
Svar - Årsrapport vedrørende sykepleiefaglig HMS-arbeid 2017 Fylkestannlegen i Hedmark Karita Tøraasen Bestill
17/008179-0002 12.01.2018
U
Svar - Forelegging av tiltak - Skurufjellet i Fageråsen - Trysil kommune - Kulturvernfaglig uttalelse Eidsiva Nett AS Ove Holseng Bestill
17/008149-0002 12.01.2018
U
Svar - Søknad om nydyrking - gnr/bnr 67/21 - Våler kommune - søker: Olav Jacob Tøraasen - Kulturvernfaglig uttalelse Våler kommune Ove Holseng Bestill
17/008152-0002 12.01.2018
U
Svar - Søknad om nydyrking - gnr/bnr 60/1 med flere - Våler kommune - søker: August Embretsen - Kulturvernfaglig uttalelse Våler kommune Ove Holseng Bestill
17/006980-0005 12.01.2018
U
Endring av vedtekter til Brønnøysund - sendt per post Brønnøysundregistrene Kristin Rønning Bestill Vedlegg(1)
17/005750-0010 12.01.2018
I
Svar - Stressmestringskurs Fylkestannlegen i Hedmark Karita Tøraasen Bestill
18/000261-0001 12.01.2018
I
Revidert rundskriv om trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring - Udir-2-2018 Utdanningsdirektoratet Geir Solberg Bestill
16/017692-0004 12.01.2018
I
Rapport og utbetalingsanmodning - prosjekt Mat og reiseliv i Osloregionen 2016/2017 Fylkesmannen I Oslo og Akershus Bente Karine Ellingsen Bestill Vedlegg(19)
17/007658-0014 12.01.2018
I
Opplæring i kriminalomsorgen - årsrapport 2017 fra: Skarnes videregående skole - Hedmark fengsel Bruvoll avd. Skarnes videregående skole Willy Kroken Bestill
18/000257-0001 12.01.2018
I
Søknad om godkjenning av bedrift/fag i opplæringskontor - Bjørns Transport AS - yrkessjåførfaget Opplæringskontoret for transport- og logistikkfag i Hedmark Solveig Ljødal Bestill Vedlegg(1)
17/006185-0005 12.01.2018
I
Kopi - Merknader til endring av reguleringsplan for områdene Pellerviken - Strand - Strandsagvegen - Granerudjordet - Globus i Ringsaker kommune Fylkesmannen i Hedmark Elise Bringslid Bestill Vedlegg(1)
18/000259-0001 12.01.2018
I
Endringssøknad ny 132 kV jord/sjøkabel - Nes - Engelandsodden, Gjøvik - Høring av konsesjonssøknad Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Tina Amundsen Bestill Vedlegg(1)
Antall per side: