Logo
Logg inn

Utskriftsvennlig versjon

Om fylkeskommunens postjournal

Postjournalen gir en oversikt over fylkeskommunens korrespondanse. Dokumenttypene er beskrevet med kodene I for inngående post, U for utgående post og N for interne dokumenter. Postjournalen for de tre foregående månedene er tilgjengelig på vår nettside. Hver arbeidsdag innen kl. 13.00 legger vi ut postjournalen fra foregående dag. Dokumenter registrert fra og med fredag til og med søndag, legger vi ut påfølgende mandag innen kl. 13.00.

Opplysningene på postjournalen er kontrollert med hensyn til personvern og offentlighet. Dokumenter som er unntatt offentlighet er merket med hjemmel i offentlighetsloven. Det er gjort en vurdering som tilsier at dokumentet ikke er offentlig tilgjengelig, men dette er nødvendigvis ikke en endelig avgjørelse.

Søk i postjournalen
Du kan søke i postjournalen enten ved å velge dato i kalenderen eller ved å benytte søkefelt. Ved å klikke på Søk kan du angi flere søkekriterier. Søkeresultatet blir presentert i en tabell. Du kan sortere tabellen ved å trykke på kolonneoverskriftene.

Innsyn i saksbehandling
Dokumenter du ønsker innsyn i, må du bestille. Klikk på lenken ved det aktuelle dokumentet i postjournalen og fyll ut skjemaet med navn og e-postadresse. Spørsmål om innsyn i dokumenter besvarer vi innen fem virkedager. Innsyn i dokumentene gir vi normalt på e-post. Dersom du ønsker å få innsyn i andre relaterte saker og dokumenter, eller i et dokument som er unntatt offentlighet, send henvendelse til postmottak@hedmark.org.

Lovhjemmel:
Offentlighetsloven
Rettleder til offentlighetsloven

Offentlig postjournal for 20.03.2018
Saksnr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
12/006033-0027 19.03.2018
U
Rapport innestående midler og restanser - spillemidler til idrettsformål 2017 Idrettsavdelingen Kulturdepartementet Kari Nilssen Bestill Vedlegg(5)
15/003709-0019 19.03.2018
U
Svar - Scandinavian Mountains - en internasjonal og holdbar destinasjon med attraktiv besøksnæring i SITE - Søknad om forlengelse av prosjektet fram til 31.12.2018. Trysil kommune Stig A. Ø. Skoglund Bestill
17/007388-0006 19.03.2018
I
Driftskonsesjon for Øvre Åstbru i Ringsaker kommune - tiltakshaver: Pihl AS - kulturminneregistrering Areal+ AS Elise Bringslid Bestill
18/004530-0001 19.03.2018
I
Varsel om oppstart av planarbeid - detaljreguleringsplan for kvartalet Aumliveien - Holmengata - Hesteskoen - Tynset kommune Feste Nordøst AS Elise Bringslid Bestill Vedlegg(1)
12/005616-0025 19.03.2018
I
Teknisk kontroll av detaljregulering for Auma fjellbrudd - Tynset kommune Kartverket Hamar Elise Bringslid Bestill Vedlegg(1)
17/007431-0006 19.03.2018
I
Driftskonsesjon for Skolla Øst - Gammelskolla - tiltakshaver: Pihl AS - kulturminneregistrering Areal+ AS Tina Amundsen Bestill
17/007387-0007 19.03.2018
I
Driftskonsesjon for Bergbu - Steinbekken i Ringsaker kommune - tiltakshaver: Pihl AS - kulturminneregistrering Areal+ AS Tina Amundsen Bestill
17/007457-0006 19.03.2018
I
Driftskonsesjon Åkersætra Øst - Olshøle - tiltakshaver: Pihl AS - kulturminneregistrering Areal+ AS Tina Amundsen Bestill
12/009618-0146 19.03.2018
I
Protokoll fra styremøte i Hedmark Trafikk 5. februar 2018 Hedmark Trafikk FKF Erlend Myking Bestill Vedlegg(1)
16/016287-0004 19.03.2018
I
CPMR Policy Position: CPMR Vision for a post-2020 EU Budget CRPM / CPMR secretariat Erlend Myking Bestill Vedlegg(4)
18/004511-0004 19.03.2018
U
Brumunddalhallen - utkast til referat Tonje Humberset Lilleås Paragraph Ofl. §23
18/004544-0001 19.03.2018
I
Oppmelding - anleggsmaskinførerfaget Simon Rostgaard Paragraph Ofl. §13
18/004296-0003 19.03.2018
I
Kopi - Strandfossen kraftverk - Elverum kommune - godkjenning av detaljplan innen miljø og landskap for flomforebyggende tiltak Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Christer Danmo Bestill Vedlegg(1)
18/000665-0004 19.03.2018
I
Kopi - Merknader til høring av detaljregulering for Heimen - Planid 2016007 - Elverum kommune Fylkesmannen i Hedmark Christer Danmo Bestill Vedlegg(1)
12/000279-0052 19.03.2018
I
Arkeologisk rapport - E6 - Kolomoen-Kåterud - Ljøstad vestre gnr/293/1 og Ljøstad østre gnr/bnr 296/1 - Stange kommune Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo Ove Holseng Bestill Vedlegg(1)
18/004532-0001 19.03.2018
I
Søk om midler til ekstern barnehage- og skolevurdering Utdanningsdirektoratet Bestill
18/004533-0002 19.03.2018
I
Orientering om krav til sertifikat for passasjerskip Sjøfartsdirektoratet Randi Sletnes Bjørlo Bestill Vedlegg(2)
18/004558-0001 19.03.2018
I
Oppsigelse av drosjeløyve D-151 ved Elverum Taxisentral Grete Kari Pettersen Grethe Blystad Bestill
13/013631-0027 19.03.2018
I
Tilsagnsbrev for 2018 over Statsbudsjettet kap. 258 post 21 - kompetansehevingstiltak for lærere og ledere i videregående opplæring for voksne Kompetanse Norge Bestill Vedlegg(3)
16/000907-0016 20.03.2018
U
Vedrørende din søknad til læreplass i industrimekanikerfaget Merethe Lillehovde Paragraph Ofl. §13
16/008392-0015 20.03.2018
U
Vedrørende din søknad til læreplass i dataelektronikerfaget Merethe Lillehovde Paragraph Ofl. §13
16/010667-0008 20.03.2018
U
Godkjent oppmelding - frisørfaget Jorunn Hollerud Saxrud Paragraph Ofl. §13
16/002398-0006 20.03.2018
U
Godkjent oppmelding - industrimekanikerfaget Hans Skjøthaug Paragraph Ofl. §13
14/009355-0018 20.03.2018
U
Godkjent oppmelding - industrimekanikerfaget Hans Skjøthaug Paragraph Ofl. §13
16/020327-0006 20.03.2018
U
Svar - Søknad angående styrt skolevalg - justering på søknad om skoleplass skoleåret 2018/2019 Unni Elisabeth Kronstad Paragraph Ofl. §13
Antall per side: