Logo
Logg inn

Utskriftsvennlig versjon

Om fylkeskommunens postjournal

Postjournalen gir en oversikt over fylkeskommunens korrespondanse. Dokumenttypene er beskrevet med kodene I for inngående post, U for utgående post og N for interne dokumenter. Postjournalen for de tre foregående månedene er tilgjengelig på vår nettside. Hver arbeidsdag innen kl. 13.00 legger vi ut postjournalen fra foregående dag. Dokumenter registrert fra og med fredag til og med søndag, legger vi ut påfølgende mandag innen kl. 13.00.

Opplysningene på postjournalen er kontrollert med hensyn til personvern og offentlighet. Dokumenter som er unntatt offentlighet er merket med hjemmel i offentlighetsloven. Det er gjort en vurdering som tilsier at dokumentet ikke er offentlig tilgjengelig, men dette er nødvendigvis ikke en endelig avgjørelse.

Søk i postjournalen
Du kan søke i postjournalen enten ved å velge dato i kalenderen eller ved å benytte søkefelt. Ved å klikke på Søk kan du angi flere søkekriterier. Søkeresultatet blir presentert i en tabell. Du kan sortere tabellen ved å trykke på kolonneoverskriftene.

Innsyn i saksbehandling
Dokumenter du ønsker innsyn i, må du bestille. Klikk på lenken ved det aktuelle dokumentet i postjournalen og fyll ut skjemaet med navn og e-postadresse. Spørsmål om innsyn i dokumenter besvarer vi innen fem virkedager. Innsyn i dokumentene gir vi normalt på e-post. Dersom du ønsker å få innsyn i andre relaterte saker og dokumenter, eller i et dokument som er unntatt offentlighet, send henvendelse til postmottak@hedmark.org.

Lovhjemmel:
Offentlighetsloven
Rettleder til offentlighetsloven

Offentlig postjournal for 15.01.2018
Saksnr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
18/000244-0001 11.01.2018
I
Høring - omfanget av leveringspliktige posttjenester Samferdselsdepartementet Bestill Vedlegg(2)
18/000264-0001 12.01.2018
I
Seminar om klimagassutslipp fra fylkeskommunal persontransport Samferdselsdepartementet Bestill Vedlegg(1)
17/007658-0014 12.01.2018
I
Opplæring i kriminalomsorgen - årsrapport 2017 fra: Skarnes videregående skole - Hedmark fengsel Bruvoll avd. Skarnes videregående skole Willy Kroken Bestill
16/018213-0011 10.01.2018
U
Svar - Søknad om fylkeskommunal støtte til Senter for praksisrettet idrettsvitenskap, nettverk og nyskaping - SPINN for 2018 rapport for aktiviteten i 2017 SPINN / Høgskolen i Innlandet Kjersti Rønning Huber Bestill
18/000254-0001 12.01.2018
I
Regionreformen - Invitasjon til workshop 5. – 6. februar og 9. mars 2018 Statens Vegvesen Bestill Vedlegg(1)
16/000131-0033 12.01.2018
I
Refusjonskrav - prosjektlederstilling for energi og klima i Sør-Østerdal - 01.10.2017 - 31.12.2017 Stor-Elvdal kommune Hilde Kristin Hansen Bestill Vedlegg(2)
17/004551-0082 11.01.2018
U
Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler for skoleåret 2017/2018 Sør-Odal kommune Øyvind Midtskogen Bestill
17/006984-0002 08.12.2017
U
Svar - Invitasjon til deltakelse i samisk råd i Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Mostafa Pourbayat Bestill
17/004551-0086 11.01.2018
I
Plan for Den kulturelle skolesekken 2017/2018 - Trysil kommune - epostkorrespondanse Trysil Kommune Øyvind Midtskogen Bestill Vedlegg(1)
15/003709-0017 03.01.2018
U
Svar - RF13.50 - Søknadsnummer 2015-0017 - prosjekt Scandinavian Mountains i SITE-regionen - anmodning om utbetaling med detalj kostnadsrapportering Trysil Kommune Stig A. Ø. Skoglund Bestill
18/000261-0001 12.01.2018
I
Revidert rundskriv om trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring - Udir-2-2018 Utdanningsdirektoratet Geir Solberg Bestill
17/004671-0020 15.01.2018
I
Namnet til dei samanslegne fylka Vang Mållag Bestill Vedlegg(1)
17/007514-0010 12.01.2018
I
Kopi - Offentlig ettersyn av kommuneplan for Hamar - arealdel - Hamar kommune Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten Elise Bringslid Bestill Vedlegg(1)
17/008152-0002 12.01.2018
U
Svar - Søknad om nydyrking - gnr/bnr 60/1 med flere - Våler kommune - søker: August Embretsen - Kulturvernfaglig uttalelse Våler kommune Ove Holseng Bestill
17/008149-0002 12.01.2018
U
Svar - Søknad om nydyrking - gnr/bnr 67/21 - Våler kommune - søker: Olav Jacob Tøraasen - Kulturvernfaglig uttalelse Våler kommune Ove Holseng Bestill
17/001524-0008 21.12.2017
U
Skjema for rapportering tildelte midler skolehelsetjeneste - rapport helsesøstertjenesten Våler kommune Ingrid Lauvdal Bestill Vedlegg(1)
17/007577-0003 13.01.2018
I
RF13.50 - Søknadsnummer 2017-0165 - prosjektnavn: Brosjyre om jordbruket i Åmot kommune - støtteordning Økt innovasjon, kompetanse og nyetableringer i Hedmark Åmot kommune Bestill Vedlegg(6)
17/004551-0081 11.01.2018
U
Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler for skoleåret 2017/2018 Åmot kommune Øyvind Midtskogen Bestill
17/006919-0004 17.10.2017
U
Vedrørende tannbehandling ved yrkesskade - e-postkorrespondanse Turid Wettre Paragraph Ofl. §13
18/000246-0001 11.01.2018
I
Melding om tilsyn - Elverum videregående skole Ane Tonette Lognseth Paragraph Ofl. §13
16/020945-0002 19.10.2017
U
Produksjon av eksamensoppgaver i NOR1206 og NOR1408 vår og høst 2018 Geir Solberg Paragraph Ofl. §13
16/020945-0003 20.10.2017
U
Produksjon og gjennomlesing av eksamensoppgaver i NOR1206 og NOR1408 vår og høst 2018 Geir Solberg Paragraph Ofl. §13
16/013305-0031 12.01.2018
I
Ekspropriasjon av bruksrett til veg - anmodning om partshjelp Tonje Humberset Lilleås Paragraph Ofl. §18
16/013305-0030 27.12.2017
I
Kopi - Skjønn - 16-079080SKJ-SOST - Næringlivegen Tonje Humberset Lilleås Paragraph Ofl. §18
18/000249-0001 11.01.2018
I
Godkjenning av praksisperiode til barne- og ungdomsarbeiderfaget Anita Aasterud Paragraph Ofl. §13
Antall per side: