Logo
Logg inn

Utskriftsvennlig versjon

Om fylkeskommunens postjournal

Postjournalen gir en oversikt over fylkeskommunens korrespondanse. Dokumenttypene er beskrevet med kodene I for inngående post, U for utgående post og N for interne dokumenter. Postjournalen for de tre foregående månedene er tilgjengelig på vår nettside. Hver arbeidsdag innen kl. 13.00 legger vi ut postjournalen fra foregående dag. Dokumenter registrert fra og med fredag til og med søndag, legger vi ut påfølgende mandag innen kl. 13.00.

Opplysningene på postjournalen er kontrollert med hensyn til personvern og offentlighet. Dokumenter som er unntatt offentlighet er merket med hjemmel i offentlighetsloven. Det er gjort en vurdering som tilsier at dokumentet ikke er offentlig tilgjengelig, men dette er nødvendigvis ikke en endelig avgjørelse.

Søk i postjournalen
Du kan søke i postjournalen enten ved å velge dato i kalenderen eller ved å benytte søkefelt. Ved å klikke på Søk kan du angi flere søkekriterier. Søkeresultatet blir presentert i en tabell. Du kan sortere tabellen ved å trykke på kolonneoverskriftene.

Innsyn i saksbehandling
Dokumenter du ønsker innsyn i, må du bestille. Klikk på lenken ved det aktuelle dokumentet i postjournalen og fyll ut skjemaet med navn og e-postadresse. Spørsmål om innsyn i dokumenter besvarer vi innen fem virkedager. Innsyn i dokumentene gir vi normalt på e-post. Dersom du ønsker å få innsyn i andre relaterte saker og dokumenter, eller i et dokument som er unntatt offentlighet, send henvendelse til postmottak@hedmark.org.

Lovhjemmel:
Offentlighetsloven
Rettleder til offentlighetsloven

Offentlig postjournal for 20.03.2018
Saksnr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
16/012489-0004 14.03.2018
I
Revisjon av avropet - Fellesprosjektet - Byggetekniske rådgivertjenester - Sweco Norge AS og Hedmark fylkeskommune Sweco Norge AS Mari-Mette Toverud Solheim Bestill Vedlegg(1)
15/003709-0019 19.03.2018
U
Svar - Scandinavian Mountains - en internasjonal og holdbar destinasjon med attraktiv besøksnæring i SITE - Søknad om forlengelse av prosjektet fram til 31.12.2018. Trysil kommune Stig A. Ø. Skoglund Bestill
18/004171-0004 19.03.2018
U
Landskappleiken 2018 i Trysil - Tilsagn om tilskudd inntil kr. 250.000,- Trysil-Knut Dans- og Spelemannslag Torunn H. Kornstad Bestill Vedlegg(3)
16/012488-0008 14.03.2018
I
Revidert avrop - Rammeavtale for fellesprosjektet - byggetekniske rådgivertjenester Unionconsult Vvs- og Klimarådgivning AS Mari-Mette Toverud Solheim Bestill Vedlegg(1)
14/006840-0013 09.03.2018
I
Nytt tilskuddsbrev 2018 - Opplæring i rusinstitusjoner Utdanningsdirektoratet Willy Kroken Bestill Vedlegg(1)
18/004547-0001 20.03.2018
I
Læreplan i mediespesialisering - valgfritt fag i Utdanningsprogram for medier og kommunikasjon Utdanningsdirektoratet Bestill
18/004532-0001 19.03.2018
I
Søk om midler til ekstern barnehage- og skolevurdering Utdanningsdirektoratet Bestill
16/001652-0002 20.03.2018
I
Nedbygging av mottak - avvikling av driften ved Kongsvinger asylmottak med virkning fra 1. april 2018 Utlendingsdirektoratet Randi Sletnes Bjørlo Bestill
18/004535-0001 14.03.2018
I
Vedlab rapport 18024 - vedartsanalyser på materiale fra Nord-Odal - Sand VEDLAB Egil Brodshaug Bestill
18/001705-0001 19.03.2018
U
Avtale Venues 2018 Venues Lise Cathrine Pedersen Bestill
17/001097-0105 16.03.2018
U
Svar - Utbetalingsanmodning - Den kulturelle skolesekken - Fikse den greia - videreføring Widar Aspeli Øyvind Midtskogen Bestill
10/001819-0093 20.03.2018
U
Krav om innsyn Østlendingen v/ Bjørn-Frode Løvlund Jørn Øversveen Bestill
18/000738-0018 20.03.2018
U
Avslag Lærling i kontor- og administrasjonsfaget i Hedmark fylkeshus Line R. Ramdahl Paragraph Ofl. §25
18/000738-0019 20.03.2018
U
Avslag Lærling i kontor- og administrasjonsfaget i Hedmark fylkeshus Line R. Ramdahl Paragraph Ofl. §25
18/000738-0020 20.03.2018
U
Avslag Lærling i kontor- og administrasjonsfaget i Hedmark fylkeshus Line R. Ramdahl Paragraph Ofl. §25
18/000077-0024 02.03.2018
U
Foreløpig svar - Søknad om tilskudd til ungdomsaktiviteter - Utvikling av nye møteplasser, arrangementer og opplevelser Janne Vikerødegården Bestill
17/007777-0038 20.03.2018
I
Melding fra leverandør - 2017/7777 - Telefonitjenester abonnement og trafikk til Hedmark fylkeskommune Stein-Erik Rønningen Paragraph Ofl. §23
18/004242-0001
I
Avtale 18/04242 - Hjullaster til Solør vgs - Pon Equipment AS og Hedmark fylkeskommune Stein-Erik Rønningen Paragraph Ofl. §13
17/001725-0149 19.03.2018
U
Svar - Utbetaling av deler av tilskudd Jørn Øversveen Bestill
18/001277-0001 19.03.2018
I
Avtale 18/01277 - Bilrekvisita - Mekonomen AS og Hedmark fylkeskommune Øystein Sætrang Paragraph Ofl. §13
18/004150-0003 20.03.2018
U
RFFI - Svar søknad - Kvalifiseringsstøtte - ES613131 PB284690 Hege Taarud Paragraph Ofl. §26
18/004151-0009 20.03.2018
U
RFFI - Svar søknad - Kvalifiseringsstøtte - ES613035 PB285219 Hege Taarud Paragraph Ofl. §26
18/004151-0004 08.02.2018
U
Funding Application Questions Hege Taarud Paragraph Ofl. §26
18/004511-0003 16.03.2018
U
Svar - Brumunddalshallen - utkast til avtale Tonje Humberset Lilleås Paragraph Ofl. §23
18/004511-0004 19.03.2018
U
Brumunddalhallen - utkast til referat Tonje Humberset Lilleås Paragraph Ofl. §23
Antall per side: