Logo
Logg inn

Utskriftsvennlig versjon

Om fylkeskommunens postjournal

Postjournalen gir en oversikt over fylkeskommunens korrespondanse. Dokumenttypene er beskrevet med kodene I for inngående post, U for utgående post og N for interne dokumenter. Postjournalen for de tre foregående månedene er tilgjengelig på vår nettside. Hver arbeidsdag innen kl. 13.00 legger vi ut postjournalen fra foregående dag. Dokumenter registrert fra og med fredag til og med søndag, legger vi ut påfølgende mandag innen kl. 13.00.

Opplysningene på postjournalen er kontrollert med hensyn til personvern og offentlighet. Dokumenter som er unntatt offentlighet er merket med hjemmel i offentlighetsloven. Det er gjort en vurdering som tilsier at dokumentet ikke er offentlig tilgjengelig, men dette er nødvendigvis ikke en endelig avgjørelse.

Søk i postjournalen
Du kan søke i postjournalen enten ved å velge dato i kalenderen eller ved å benytte søkefelt. Ved å klikke på Søk kan du angi flere søkekriterier. Søkeresultatet blir presentert i en tabell. Du kan sortere tabellen ved å trykke på kolonneoverskriftene.

Innsyn i saksbehandling
Dokumenter du ønsker innsyn i, må du bestille. Klikk på lenken ved det aktuelle dokumentet i postjournalen og fyll ut skjemaet med navn og e-postadresse. Spørsmål om innsyn i dokumenter besvarer vi innen fem virkedager. Innsyn i dokumentene gir vi normalt på e-post. Dersom du ønsker å få innsyn i andre relaterte saker og dokumenter, eller i et dokument som er unntatt offentlighet, send henvendelse til postmottak@hedmark.org.

Lovhjemmel:
Offentlighetsloven
Rettleder til offentlighetsloven

Offentlig postjournal for 15.03.2018
Saksnr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
17/006866-0025 14.03.2018
U
Svar - Tilbakemelding - tildeling ledig drosjeløyve D-57 ved Løten taxisentral, frasigelse tildelt løyve Lodhra Nadeem Grethe Blystad Bestill
18/004175-0004 15.03.2018
I
Krav om innsyn i 18/004175-0003 - Taxiturer i Trysil - priser Gro Janita Repseth Grethe Blystad Bestill
15/006864-0009 15.03.2018
U
Drosjeløyve d-197 ved Koppang taxisentral - endring vilkår Willy Hagen Mottakere ihht liste Grethe Blystad Bestill
18/004456-0001 12.03.2018
I
Oversendelse til ekstern uttalelse - etablering av vei / kjørespor til hytte på gnr/bnr 17/386 Vinjeveien 1801 - Svanhild Nilsen - Brumunddal - Stor-Elvdal kommune Stor-Elvdal Kommune Hanne Thingstadberget Bestill Vedlegg(2)
16/016335-0011 14.03.2018
U
Svar - Statsbudsjettet 2017 - regionale forskningsfond - tilskudd til forskning Kunnskapsdepartementet Hege Taarud Bestill Vedlegg(2)
17/004943-0005 14.03.2018
I
Signert kontrakt for prosjekt 274272 - Fingerprint as a Key Box Hege Taarud Paragraph Ofl. §26
17/004943-0006 14.03.2018
I
Samarbeidavtale 1 - prosjekt 274272 - Fingerprint as a Key Box Hege Taarud Paragraph Ofl. §26
17/004943-0003 04.01.2018
I
Applying for 4 months extension for project 'Fingerprint as a key box (274272) - e-mail correspondence Hege Taarud Paragraph Ofl. §26
17/004943-0007 14.03.2018
I
Samarbeidavtale 2 - prosjekt 274272 - Fingerprint as a Key Box Hege Taarud Paragraph Ofl. §26
18/004141-0004 04.03.2018
U
RFFI - Bekreftelse på mottatt søknad - Forskerprosjekt - satsingsområder i FoUi-strategien for Innlandet - ES613234 PB285296 Hege Taarud Paragraph Ofl. §26
17/001532-0062 14.03.2018
I
Rapportering pr. 01.03.2018 - fagskoleutdanning helsefag - Hedmark Meadlearn AS / NKI AS Ingrid Lauvdal Bestill Vedlegg(2)
17/001532-0061 14.03.2018
I
Rapportering pr 01.03.2018 for fagskoleutdanning i Helsefag Norges Yrkesakademi AS Ingrid Lauvdal Bestill Vedlegg(1)
18/000076-0012 15.03.2018
U
Høringssvar Elverum Kommune BUK - Barn og unges kommunestyre Janne Vikerødegården Bestill Vedlegg(1)
18/000439-0071 15.03.2018
U
Avslag Innkjøpskonsulent/rådgiver Judith Norderhaug Paragraph Ofl. §25
18/000439-0073 15.03.2018
U
Avslag Innkjøpskonsulent/rådgiver Judith Norderhaug Paragraph Ofl. §25
18/000439-0075 15.03.2018
U
Avslag Innkjøpskonsulent/rådgiver Judith Norderhaug Paragraph Ofl. §25
18/000439-0059 15.03.2018
U
Avslag Innkjøpskonsulent/rådgiver Judith Norderhaug Paragraph Ofl. §25
18/000439-0061 15.03.2018
U
Avslag Innkjøpskonsulent/rådgiver Judith Norderhaug Paragraph Ofl. §25
18/000439-0065 15.03.2018
U
Avslag Innkjøpskonsulent/rådgiver Judith Norderhaug Paragraph Ofl. §25
18/000439-0055 15.03.2018
U
Avslag Innkjøpskonsulent/rådgiver Judith Norderhaug Paragraph Ofl. §25
18/000439-0066 15.03.2018
U
Avslag Innkjøpskonsulent/rådgiver Judith Norderhaug Paragraph Ofl. §25
18/000439-0060 15.03.2018
U
Avslag Innkjøpskonsulent/rådgiver Judith Norderhaug Paragraph Ofl. §25
18/000439-0062 15.03.2018
U
Avslag Innkjøpskonsulent/rådgiver Judith Norderhaug Paragraph Ofl. §25
18/000439-0064 15.03.2018
U
Avslag Innkjøpskonsulent/rådgiver Judith Norderhaug Paragraph Ofl. §25
18/000439-0056 15.03.2018
U
Avslag Innkjøpskonsulent/rådgiver Judith Norderhaug Paragraph Ofl. §25
Antall per side: