Logo
Logg inn

Utskriftsvennlig versjon

Om fylkeskommunens postjournal

Postjournalen gir en oversikt over fylkeskommunens korrespondanse. Dokumenttypene er beskrevet med kodene I for inngående post, U for utgående post og N for interne dokumenter. Postjournalen for de tre foregående månedene er tilgjengelig på vår nettside. Hver arbeidsdag innen kl. 13.00 legger vi ut postjournalen fra foregående dag. Dokumenter registrert fra og med fredag til og med søndag, legger vi ut påfølgende mandag innen kl. 13.00.

Opplysningene på postjournalen er kontrollert med hensyn til personvern og offentlighet. Dokumenter som er unntatt offentlighet er merket med hjemmel i offentlighetsloven. Det er gjort en vurdering som tilsier at dokumentet ikke er offentlig tilgjengelig, men dette er nødvendigvis ikke en endelig avgjørelse.

Søk i postjournalen
Du kan søke i postjournalen enten ved å velge dato i kalenderen eller ved å benytte søkefelt. Ved å klikke på Søk kan du angi flere søkekriterier. Søkeresultatet blir presentert i en tabell. Du kan sortere tabellen ved å trykke på kolonneoverskriftene.

Innsyn i saksbehandling
Dokumenter du ønsker innsyn i, må du bestille. Klikk på lenken ved det aktuelle dokumentet i postjournalen og fyll ut skjemaet med navn og e-postadresse. Spørsmål om innsyn i dokumenter besvarer vi innen fem virkedager. Innsyn i dokumentene gir vi normalt på e-post. Dersom du ønsker å få innsyn i andre relaterte saker og dokumenter, eller i et dokument som er unntatt offentlighet, send henvendelse til postmottak@hedmark.org.

Lovhjemmel:
Offentlighetsloven
Rettleder til offentlighetsloven

Offentlig postjournal for 15.03.2018
Saksnr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
18/000021-0039 15.03.2018
I
Innkalling til møte 22.3.18 i styringsgruppa for Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma Trine Frisli Fjøsne Bestill Vedlegg(6)
18/000205-0015 08.03.2018
I
Folkehelsekonferansen 19.-20. april 2018 - foredrag Eilert Sundt - e-postkorrespondanse Per Hvamstad Elise Kristensen Bestill Vedlegg(1)
18/000205-0013 07.03.2018
I
Folkehelsekonferanse Hamar - foredrag - e-postkorrespondanse Antidoping Norge v/Fredrik Lauritzen Elise Kristensen Bestill
18/000205-0014 09.03.2018
I
Folkehelsekonferanse Hamar - foredrag - e-postkorrespondanse Antidoping Norge v/Bo Lindblad Elise Kristensen Bestill
18/000205-0016 14.02.2018
I
Regionale og lokale innspill til ny nasjonal handlingsplan for økt fysisk aktivitet i 2018 - e-postkorrespondanse Helsedirektoratet v/Rolf Hansen Elise Kristensen Bestill
18/000205-0011 05.03.2018
I
Folkehelsekonferanse på Hamar 19. april 2018 - foredrag - e-postkorrespondanse Randi H. Augenstein Elise Kristensen Bestill
18/000205-0017 11.03.2018
I
Folkehelsekonferanse på Hamar 20. april 2018 - foredrag - e-postkorrespondanse Karen Tømte Elise Kristensen Bestill Vedlegg(2)
17/004943-0007 14.03.2018
I
Samarbeidavtale 2 - prosjekt 274272 - Fingerprint as a Key Box Hege Taarud Paragraph Ofl. §26
17/004943-0006 14.03.2018
I
Samarbeidavtale 1 - prosjekt 274272 - Fingerprint as a Key Box Hege Taarud Paragraph Ofl. §26
17/004943-0003 04.01.2018
I
Applying for 4 months extension for project 'Fingerprint as a key box (274272) - e-mail correspondence Hege Taarud Paragraph Ofl. §26
17/004943-0005 14.03.2018
I
Signert kontrakt for prosjekt 274272 - Fingerprint as a Key Box Hege Taarud Paragraph Ofl. §26
17/005700-0003 13.03.2018
I
Rv.3 - Miljøtitlak Alvdal - Ny steibru arealoverføring - vedlagt følger matrikkelbrev på eiendommen gnr/bnr 7/85 i Alvdal Alvdal og Tynset kommuner Tonje Humberset Lilleås Bestill Vedlegg(1)
17/007941-0002 13.03.2018
I
Postforkynning med mottakskvittering - 17-175972REN-JTYN - NORDISTUEN - Rendalen kommune Nord-Østerdal jordskifterett Tonje Humberset Lilleås Bestill Vedlegg(2)
18/000602-0003 07.03.2018
I
Prøveprotokoll - bilfaget, lette kjøretøy Paragraph Ofl. §13
18/001706-0002 08.03.2018
I
Oppmelding - praksiskandidat - maskinførerfaget Paragraph Ofl. §13
17/007529-0003 14.03.2018
I
Angående salg og service fagbrev - har bestått skiftlig eksamen Paragraph Ofl. §13
18/004469-0001 15.03.2018
I
Forespørsel om oppmelding til eksamen - salgsfaget Paragraph Ofl. §13
18/004466-0001 15.03.2018
I
Bekreftelse av fagbrev i tavlemontørfaget fra 1988 Elisabeth Firing Paragraph Ofl. §13
18/003732-0002 09.03.2018
I
Lærekontrakt til godkjenning - frisørfaget Merethe Lillehovde Paragraph Ofl. §13
18/001932-0002 15.03.2018
I
Åpning av vigo Unni Elisabeth Kronstad Paragraph Ofl. §13
18/004449-0001 07.03.2018
I
Melding om flytting til/fra barneverninstitusjon i Hedmark Willy Kroken Paragraph Ofl. §13
18/004112-0002 10.03.2018
I
Uttalelse til søknad om inntak til videregående opplæring skoleåret 2018/2019 Ragnhild Eriksen Paragraph Ofl. §13
18/004472-0001 13.03.2018
I
Anmodning om uttalelse - Østby utmarkslag - deling av grunneiendom - gnr/bnr 9/81, 82, 68 og 145 - Trysil kommune Trysil Kommune Christer Danmo Bestill Vedlegg(3)
18/001616-0003 14.03.2018
I
Kopi - Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering for Størksvegen 7 i Trysil kommune Statens vegvesen - Region øst Christer Danmo Bestill Vedlegg(1)
18/001347-0003 15.03.2018
I
Svar - Innsyn klientmappe - dokumentasjon Kristin Rønning Paragraph Ofl. §13
Antall per side: