Logo
Logg inn

Utskriftsvennlig versjon

Om fylkeskommunens postjournal

Postjournalen gir en oversikt over fylkeskommunens korrespondanse. Dokumenttypene er beskrevet med kodene I for inngående post, U for utgående post og N for interne dokumenter. Postjournalen for de tre foregående månedene er tilgjengelig på vår nettside. Hver arbeidsdag innen kl. 13.00 legger vi ut postjournalen fra foregående dag. Dokumenter registrert fra og med fredag til og med søndag, legger vi ut påfølgende mandag innen kl. 13.00.

Opplysningene på postjournalen er kontrollert med hensyn til personvern og offentlighet. Dokumenter som er unntatt offentlighet er merket med hjemmel i offentlighetsloven. Det er gjort en vurdering som tilsier at dokumentet ikke er offentlig tilgjengelig, men dette er nødvendigvis ikke en endelig avgjørelse.

Søk i postjournalen
Du kan søke i postjournalen enten ved å velge dato i kalenderen eller ved å benytte søkefelt. Ved å klikke på Søk kan du angi flere søkekriterier. Søkeresultatet blir presentert i en tabell. Du kan sortere tabellen ved å trykke på kolonneoverskriftene.

Innsyn i saksbehandling
Dokumenter du ønsker innsyn i, må du bestille. Klikk på lenken ved det aktuelle dokumentet i postjournalen og fyll ut skjemaet med navn og e-postadresse. Spørsmål om innsyn i dokumenter besvarer vi innen fem virkedager. Innsyn i dokumentene gir vi normalt på e-post. Dersom du ønsker å få innsyn i andre relaterte saker og dokumenter, eller i et dokument som er unntatt offentlighet, send henvendelse til postmottak@hedmark.org.

Lovhjemmel:
Offentlighetsloven
Rettleder til offentlighetsloven

Offentlig postjournal for 15.03.2018
Saksnr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
17/006866-0025 14.03.2018
U
Svar - Tilbakemelding - tildeling ledig drosjeløyve D-57 ved Løten taxisentral, frasigelse tildelt løyve Lodhra Nadeem Grethe Blystad Bestill
17/001532-0062 14.03.2018
I
Rapportering pr. 01.03.2018 - fagskoleutdanning helsefag - Hedmark Meadlearn AS / NKI AS Ingrid Lauvdal Bestill Vedlegg(2)
15/006864-0009 15.03.2018
U
Drosjeløyve d-197 ved Koppang taxisentral - endring vilkår Willy Hagen Mottakere ihht liste Grethe Blystad Bestill
18/004462-0001 08.03.2018
I
Melding om vedtak - tilgang innvilget NAV Aa-registeret Grethe Blystad Bestill
17/007941-0002 13.03.2018
I
Postforkynning med mottakskvittering - 17-175972REN-JTYN - NORDISTUEN - Rendalen kommune Nord-Østerdal jordskifterett Tonje Humberset Lilleås Bestill Vedlegg(2)
12/005000-0015 14.03.2018
I
Oppgradering av Einunna kraftverk - Folldal kommune - Begrenset høring av endringer i godkjent detaljplan innen miljø- og landskap Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Arne Magnus Hekne Bestill Vedlegg(1)
17/001532-0061 14.03.2018
I
Rapportering pr 01.03.2018 for fagskoleutdanning i Helsefag Norges Yrkesakademi AS Ingrid Lauvdal Bestill Vedlegg(1)
17/006866-0026 15.03.2018
U
Svar - Tildeling ledig drosjeløyve D-57 v/Løten taxisentral Ole Johnny Mellum Grethe Blystad Bestill
17/000046-0008 14.03.2018
I
Rapportering - Den kulturelle spaserstokken 2017 - Os kommune Os Kommune Linda Stewart Bestill
18/001621-0003 12.03.2018
I
Søknad om drosjeløyve v/Brøttum taxisentral Ove Nerhagen Grethe Blystad Bestill Vedlegg(4)
18/000205-0015 08.03.2018
I
Folkehelsekonferansen 19.-20. april 2018 - foredrag Eilert Sundt - e-postkorrespondanse Per Hvamstad Elise Kristensen Bestill Vedlegg(1)
18/000205-0011 05.03.2018
I
Folkehelsekonferanse på Hamar 19. april 2018 - foredrag - e-postkorrespondanse Randi H. Augenstein Elise Kristensen Bestill
17/004474-0016 09.03.2018
I
Kopi - Reguleringsplan for dobbeltspor Espa-Sørli Intercity Dovrebanen - Hov - gnr/bnr 171/1 - Stange kommune - Vedtak om utgifter til særskilt gransking av automatisk fredet kulturminne jf. kulturminneloven § 10 1.ledd - steinalderboplass id 151320 Riksantikvaren Kjetil Skare Bestill Vedlegg(2)
17/007711-0012 13.03.2018
I
Kopi - Innvilgelse av søknad om dispensasjon for nydyrking i Moldberget skog - gnr/bnr 15/12, 3 - Åsnes kommune - Hedmark - jf. kulturminneloven § 8 første ledd - konflikt med 14 kullgroper Riksantikvaren Tina Amundsen Bestill
17/002782-0002 13.03.2018
I
Kopi - Tilskudd til arkeologiske kulturminner - Statsbudsjettet 2018 kap 1429 post 70 - sikring og prioriterte myndighetsoppgaver Riksantikvaren Elisabeth Seip Bestill
18/004451-0001 13.03.2018
I
Høring av NOU 2018: 4 - Sjøveien videre - Forslag til ny havne- og farvannslov Samferdselsdepartementet Randi Sletnes Bjørlo Bestill Vedlegg(2)
18/004447-0001 15.03.2018
U
Bekymring i Jernbaneforum Dovrebanen Sør for InterCity-fremdriften Samferdselsdepartementet Øystein Sjølie Bestill
16/015013-0016 14.03.2018
I
Teknisk kontroll av områderegulering for Sagli Masseuttak - Kongsvinger kommune Statens Kartverk Hamar Elise Bringslid Bestill Vedlegg(1)
16/013784-0011 15.03.2018
U
Ringsaker kommune - endring reguleringsplan - Garveriparken Statens vegvesen - Region øst Erlend Myking Bestill Vedlegg(6)
18/001616-0003 14.03.2018
I
Kopi - Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering for Størksvegen 7 i Trysil kommune Statens vegvesen - Region øst Christer Danmo Bestill Vedlegg(1)
18/004456-0001 12.03.2018
I
Oversendelse til ekstern uttalelse - etablering av vei / kjørespor til hytte på gnr/bnr 17/386 Vinjeveien 1801 - Svanhild Nilsen - Brumunddal - Stor-Elvdal kommune Stor-Elvdal Kommune Hanne Thingstadberget Bestill Vedlegg(2)
18/004424-0001 14.03.2018
I
Grue Taxi - vakter - e-postkorrespondanse Taxi Hedmark Grethe Blystad Bestill
16/001921-0003 12.03.2018
U
Støtte til fylkestingsgruppene 2018 Til politiske partier representert i Hedmark fylkesting Marit Grindvoll Bestill
18/004472-0001 13.03.2018
I
Anmodning om uttalelse - Østby utmarkslag - deling av grunneiendom - gnr/bnr 9/81, 82, 68 og 145 - Trysil kommune Trysil Kommune Christer Danmo Bestill Vedlegg(3)
18/004457-0001 08.03.2018
I
Hva mener dere om Trøndelagsplanen? Trøndelag Fylkeskommune Bestill
Antall per side: