Logo
Logg inn

Utskriftsvennlig versjon

Om fylkeskommunens postjournal

Postjournalen gir en oversikt over fylkeskommunens korrespondanse. Dokumenttypene er beskrevet med kodene I for inngående post, U for utgående post og N for interne dokumenter. Postjournalen for de tre foregående månedene er tilgjengelig på vår nettside. Hver arbeidsdag innen kl. 13.00 legger vi ut postjournalen fra foregående dag. Dokumenter registrert fra og med fredag til og med søndag, legger vi ut påfølgende mandag innen kl. 13.00.

Opplysningene på postjournalen er kontrollert med hensyn til personvern og offentlighet. Dokumenter som er unntatt offentlighet er merket med hjemmel i offentlighetsloven. Det er gjort en vurdering som tilsier at dokumentet ikke er offentlig tilgjengelig, men dette er nødvendigvis ikke en endelig avgjørelse.

Søk i postjournalen
Du kan søke i postjournalen enten ved å velge dato i kalenderen eller ved å benytte søkefelt. Ved å klikke på Søk kan du angi flere søkekriterier. Søkeresultatet blir presentert i en tabell. Du kan sortere tabellen ved å trykke på kolonneoverskriftene.

Innsyn i saksbehandling
Dokumenter du ønsker innsyn i, må du bestille. Klikk på lenken ved det aktuelle dokumentet i postjournalen og fyll ut skjemaet med navn og e-postadresse. Spørsmål om innsyn i dokumenter besvarer vi innen fem virkedager. Innsyn i dokumentene gir vi normalt på e-post. Dersom du ønsker å få innsyn i andre relaterte saker og dokumenter, eller i et dokument som er unntatt offentlighet, send henvendelse til postmottak@hedmark.org.

Lovhjemmel:
Offentlighetsloven
Rettleder til offentlighetsloven

Offentlig postjournal for 19.10.2017
Saksnr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
17/001105-0003 18.10.2017
I
Anmodning om utbetaling av tllskuddsmidler til arbeidet med kommunedelplan for kulturminnevern i Løten kommune Løten kommune Agnethe Jovall Bestill
16/017976-0003 16.10.2017
I
Arbeidsforhold ved Hedmark Taxi/Hamar Taxi Grethe Blystad Paragraph Ofl. §13
17/006913-0001 18.10.2017
I
Avtale om konsulenttjenester for utarbeidelse av modell for felles musikksatsing mellom Hedmark og Oppland fylkeskommuner - Stiftelsen Telemarksforskning Stiftelsen Telemarksforskning Britt Vikan Bestill Vedlegg(2)
17/006995-0001 18.10.2017
I
Behov for en interkommunal verneplan for fjellet Høgfjellia Vel Elise Bringslid Bestill
16/017281-0007 18.10.2017
I
Detaljregulering for området - Sjukehusveien - Arnemoveien - Skogveien - Skolegata og Holmengata Tynset kommune Elise Bringslid Bestill Vedlegg(1)
17/006982-0001 13.10.2017
I
Drosjeløyve D-54 v/Løten taxisentral - søknad om erstatningsbil Vegard Andersen Taxi Vegard Andersen Taxi Øystein Sjølie Bestill
17/006984-0001 18.10.2017
I
Forslag til mandat og sammensetning for Samisk råd i Trøndelag - høringssak Sør-Trøndelag fylkeskommune Mostafa Pourbayat Bestill Vedlegg(2)
17/006985-0001 19.10.2017
I
Høring - forslag til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2018-2019 Kunnskapsdepartementet Kasper Tøstiengen Bestill Vedlegg(2)
17/002838-0002 18.10.2017
I
Informasjon om elektronisk innsending av klager på ikke bestått fag- /svenneprøver Utdanningsdirektoratet Bestill Vedlegg(1)
17/000048-0034 19.10.2017
U
Innkalling til høstmøte og invitasjon til workshop 10.-12.november 2017 Janne Vikerødegården Bestill Vedlegg(1)
16/015547-0010 19.10.2017
U
Klage på ikke bestått fagprøve i anleggsmaskinmekanikerfaget Ellen Løndalen Faller Paragraph Ofl. §13
16/015547-0009 19.10.2017
U
Klage på ikke bestått fagprøve i anleggsmaskinmekanikerfaget Ellen Løndalen Faller Paragraph Ofl. §13
17/006089-0005 16.10.2017
I
Kopi - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - midlertidig bruksendring/innredning av driftsbygning - gnr/bnr 381/5 - Amundrudgutua 4 - Stange kommune Stange kommune Christer Danmo Bestill Vedlegg(1)
17/006879-0003 13.10.2017
I
Kopi - Høring - Bygging av landbruksvei klasse 7 - Vermunden - Åsnes kommune Fylkesmannen i Hedmark Tina Amundsen Bestill
17/001697-0006 19.10.2017
I
Kopi - Merknad til høring av detaljreguleringsplan for Helsetvegen - Stange kommune Fylkesmannen i Hedmark Christer Danmo Bestill Vedlegg(1)
17/000506-0010 19.10.2017
I
Kopi - Merknader til høring av reguleringsplan for Kval 4 i Ringsaker kommune Fylkesmannen i Hedmark Elise Bringslid Bestill Vedlegg(1)
17/002127-0010 19.10.2017
I
Kopi - Reguleringsplan for Amlisberget skianlegg i Ringsaker kommune - Merknader til høring Fylkesmannen i Hedmark Elise Bringslid Bestill Vedlegg(1)
17/006350-0005 17.10.2017
I
Kopi - Tilsagn om UT-midler til gjennomføring av prosjektet: prosjekt: Mat & Reiseliv i #Osloregionen Fylkesmannen i Hedmark Bestill
17/005369-0007 17.10.2017
I
Kopi - Uttalelse etter befaring - plan for nydyrking - gnr/bnr 89/4 - Os kommune søker: Tobias Hodøl Sametinget Ove Holseng Bestill
17/003994-0008 16.10.2017
I
Korrigert forslag - plan for nydyrking - Tømmerøien - gnr/bnr 48/1 - Folldal kommune Folldal kommune Kjetil Skare Bestill Vedlegg(1)
13/002482-0016 16.10.2017
I
Lærebedriftens sluttrapport - tilskudd fra Utdanningsdirektoratet Solveig Ljødal Paragraph Ofl. §13
13/002026-0017 16.10.2017
I
Lærebedriftens sluttrapport - tilskudd fra Utdanningsdirektoratet Solveig Ljødal Paragraph Ofl. §13
16/007193-0007 17.10.2017
I
Lærekontrakt til godkjenning - bilskadefaget Merethe Lillehovde Paragraph Ofl. §13
16/006116-0005 19.06.2017
I
Lærekontrakt til godkjenning - tømrerfaget Merethe Lillehovde Paragraph Ofl. §13
16/006132-0006 19.06.2017
I
Lærekontrakt til godkjenning - tømrerfaget Merethe Lillehovde Paragraph Ofl. §13
Antall per side: