Logo
Logg inn

Utskriftsvennlig versjon

Om fylkeskommunens postjournal

Postjournalen gir en oversikt over fylkeskommunens korrespondanse. Dokumenttypene er beskrevet med kodene I for inngående post, U for utgående post og N for interne dokumenter. Postjournalen for de tre foregående månedene er tilgjengelig på vår nettside. Hver arbeidsdag innen kl. 13.00 legger vi ut postjournalen fra foregående dag. Dokumenter registrert fra og med fredag til og med søndag, legger vi ut påfølgende mandag innen kl. 13.00.

Opplysningene på postjournalen er kontrollert med hensyn til personvern og offentlighet. Dokumenter som er unntatt offentlighet er merket med hjemmel i offentlighetsloven. Det er gjort en vurdering som tilsier at dokumentet ikke er offentlig tilgjengelig, men dette er nødvendigvis ikke en endelig avgjørelse.

Søk i postjournalen
Du kan søke i postjournalen enten ved å velge dato i kalenderen eller ved å benytte søkefelt. Ved å klikke på Søk kan du angi flere søkekriterier. Søkeresultatet blir presentert i en tabell. Du kan sortere tabellen ved å trykke på kolonneoverskriftene.

Innsyn i saksbehandling
Dokumenter du ønsker innsyn i, må du bestille. Klikk på lenken ved det aktuelle dokumentet i postjournalen og fyll ut skjemaet med navn og e-postadresse. Spørsmål om innsyn i dokumenter besvarer vi innen fem virkedager. Innsyn i dokumentene gir vi normalt på e-post. Dersom du ønsker å få innsyn i andre relaterte saker og dokumenter, eller i et dokument som er unntatt offentlighet, send henvendelse til postmottak@hedmark.org.

Lovhjemmel:
Offentlighetsloven
Rettleder til offentlighetsloven

Offentlig postjournal for 15.01.2018
Saksnr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
14/005069-0006 09.01.2018
I
Bekreftelse fra PPT Sigurd Vabekk Hjelle Paragraph Ofl. §13
17/004551-0080 11.01.2018
U
Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler for skoleåret 2017/2018 Ringsaker kommune Øyvind Midtskogen Bestill
17/004551-0081 11.01.2018
U
Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler for skoleåret 2017/2018 Åmot kommune Øyvind Midtskogen Bestill
17/004551-0082 11.01.2018
U
Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler for skoleåret 2017/2018 Sør-Odal kommune Øyvind Midtskogen Bestill
17/006620-0005 11.10.2017
U
Deres sak 201706966 - flytting av bekk ved Reksla - Løten kommune, Hedmark - fant vedlegg Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Øystein Lia Bestill
17/006620-0004 11.10.2017
U
Deres sak 201706966 - flytting av bekk ved Reksla - Løten kommune, Hedmark - ikke tilstrekkelig opplyst sak Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Øystein Lia Bestill
17/006919-0002 10.10.2017
U
Dokumentasjon - tannbehandling ved yrkesskade - e-postkorrespondanse Turid Wettre Paragraph Ofl. §13
16/013305-0031 12.01.2018
I
Ekspropriasjon av bruksrett til veg - anmodning om partshjelp Tonje Humberset Lilleås Paragraph Ofl. §18
17/006980-0005 12.01.2018
U
Endring av vedtekter til Brønnøysund - sendt per post Brønnøysundregistrene Kristin Rønning Bestill Vedlegg(1)
18/000259-0001 12.01.2018
I
Endringssøknad ny 132 kV jord/sjøkabel - Nes - Engelandsodden, Gjøvik - Høring av konsesjonssøknad Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Tina Amundsen Bestill Vedlegg(1)
15/001541-0010 15.01.2018
U
E-postkorrespondanse - avslutning av lærekontrakt Merethe Lillehovde Paragraph Ofl. §13
17/006919-0005 18.10.2017
U
Fortsettelse på henvendelse om tannskade Turid Wettre Paragraph Ofl. §13
18/000249-0001 11.01.2018
I
Godkjenning av praksisperiode til barne- og ungdomsarbeiderfaget Anita Aasterud Paragraph Ofl. §13
16/001245-0018 15.01.2018
U
Godkjent oppmelding - anleggsgartnerfaget Bjørn Gunnar Holst Aas Paragraph Ofl. §13
15/005112-0009 15.01.2018
U
Godkjent oppmelding - elektrikerfaget Bjørn Gunnar Holst Aas Paragraph Ofl. §13
13/000316-0017 15.01.2018
U
Godkjent oppmelding - feierfaget Harry Ottar Nilssen Paragraph Ofl. §13
15/002042-0013 15.01.2018
U
Godkjent oppmelding - telekommunikasjonsmontørfaget Bjørn Gunnar Holst Aas Paragraph Ofl. §13
18/000251-0001 11.01.2018
I
Handlingsplan for idrett og nærmiljø 2018 - 2021 Elverum Kommune Kari Nilssen Bestill Vedlegg(1)
17/006636-0003 11.01.2018
I
Henvendelse fra Jernbaneforum Kongsvingerbanen om fylkeskommunenes rolle for å styrke arbeidet i Jernbaneforum Kongsvingerbanen Kongsvinger kommune Øystein Sjølie Bestill Vedlegg(1)
18/000256-0001 12.01.2018
I
Høring - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel LNF-områder pkt 3 - gnr/bnr 60/571, Skotterud - Eidskog kommune - hjemmelshaver: Mette Hauger Tangen Eidskog Kommune Christer Danmo Bestill Vedlegg(2)
18/000269-0001 12.01.2018
I
Høring - forslag til endringer i lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester med tilhørende forskrifter Kulturdepartementet Bestill Vedlegg(2)
18/000244-0001 11.01.2018
I
Høring - omfanget av leveringspliktige posttjenester Samferdselsdepartementet Bestill Vedlegg(2)
17/005274-0006 10.01.2018
U
Invitasjon til høringskonferanser folkehelsestrategi 23., 24. og 31. januar 2018 Iht. adresseliste Sissel Løkra Bestill Vedlegg(1)
16/001516-0007 12.01.2018
I
Kopi - Eidsiva Bioenergi AS - Vedtak om endringer i konsesjonsområdets yttergrenser - fjernvarme i Elverum Norges Vassdrags- og Energidirektorat (nve) Christer Danmo Bestill Vedlegg(1)
17/007532-0011 12.01.2018
I
Kopi - Høring og offentlig ettersyn - Kommuneplanen 2018 - 2030 - Samfunnsdel - Hamar kommune Fylkesmannen i Hedmark Elise Bringslid Bestill Vedlegg(1)
Antall per side: