Logo
Logg inn

Utskriftsvennlig versjon

Om fylkeskommunens postjournal

Postjournalen gir en oversikt over fylkeskommunens korrespondanse. Dokumenttypene er beskrevet med kodene I for inngående post, U for utgående post og N for interne dokumenter. Postjournalen for de tre foregående månedene er tilgjengelig på vår nettside. Hver arbeidsdag innen kl. 13.00 legger vi ut postjournalen fra foregående dag. Dokumenter registrert fra og med fredag til og med søndag, legger vi ut påfølgende mandag innen kl. 13.00.

Opplysningene på postjournalen er kontrollert med hensyn til personvern og offentlighet. Dokumenter som er unntatt offentlighet er merket med hjemmel i offentlighetsloven. Det er gjort en vurdering som tilsier at dokumentet ikke er offentlig tilgjengelig, men dette er nødvendigvis ikke en endelig avgjørelse.

Søk i postjournalen
Du kan søke i postjournalen enten ved å velge dato i kalenderen eller ved å benytte søkefelt. Ved å klikke på Søk kan du angi flere søkekriterier. Søkeresultatet blir presentert i en tabell. Du kan sortere tabellen ved å trykke på kolonneoverskriftene.

Innsyn i saksbehandling
Dokumenter du ønsker innsyn i, må du bestille. Klikk på lenken ved det aktuelle dokumentet i postjournalen og fyll ut skjemaet med navn og e-postadresse. Spørsmål om innsyn i dokumenter besvarer vi innen fem virkedager. Innsyn i dokumentene gir vi normalt på e-post. Dersom du ønsker å få innsyn i andre relaterte saker og dokumenter, eller i et dokument som er unntatt offentlighet, send henvendelse til postmottak@hedmark.org.

Lovhjemmel:
Offentlighetsloven
Rettleder til offentlighetsloven

Offentlig postjournal for 27.02.2017
Saksnr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
17/001362-0001 24.02.2017
I
Anmodning om uttalelse - søknad om tilbygg til bolig på gnr/bnr 232/1 - Stange kommune - søker: Anne Magnhild Gaustad Stange kommune Tore Lahn Bestill Vedlegg(4)
16/010089-0011 24.02.2017
I
Avslutte lærekontrakt Merethe Lillehovde Paragraph Ofl. §13
17/001361-0003 23.02.2017
I
Elverum kommune - Eiendomsskatt - 2017 - gnr/bnr 13/1124-2-0 Elverum kommune Tonje Humberset Lilleås Bestill
17/001361-0002 23.02.2017
I
Elverum kommune - Eiendomsskatt - 2017 - gnr/bnr 13/696-0-0 Elverum kommune Tonje Humberset Lilleås Bestill
17/001361-0001 23.02.2017
I
Elverum kommune - Eiendomsskatt - 2017 - gnr/bnr 13/833-0-0 Elverum kommune Tonje Humberset Lilleås Bestill
16/002818-0004 14.01.2017
I
Erklæring - melding til oppfølgingstjenesten fra ungdom med ungdomsrett som har takket nei til videregående opplæring i Hedmark Sjur Alhaug Paragraph Ofl. §13
17/001152-0002 27.02.2017
I
Ettersendelse av dokumentasjon til søknad om inntak til videregående opplæring skoleåret 2017/2018 Unni Elisabeth Kronstad Paragraph Ofl. §13
17/000039-0003 27.02.2017
U
Formidling av søkere til læreplass på www.vigobedrift.no Til godkjente frittstående lærebedrifter i Hedmark Merethe Lillehovde Bestill Vedlegg(1)
16/014409-0005 03.02.2017
I
Fornyelse ruteløyve Boreal og Nettbuss Hedmark Trafikk Øystein Sjølie Bestill
16/009472-0006 27.02.2017
I
Gjelder søknad om skole Paragraph Ofl. §13
15/005779-0006 27.02.2017
U
Godkjent oppmelding i barne- og ungdomsarbeiderfaget Inger Masdal Paragraph Ofl. §13
16/006932-0009 27.02.2017
U
Godkjent oppmelding i barne- og ungdomsarbeiderfaget Inger Masdal Paragraph Ofl. §13
16/007896-0009 27.02.2017
U
Godkjent oppmelding i barne- og ungdomsarbeiderfaget Inger Masdal Paragraph Ofl. §13
15/007751-0008 27.02.2017
U
Godkjent oppmelding i barne- og ungdomsarbeiderfaget Inger Masdal Paragraph Ofl. §13
14/010450-0050 24.02.2017
U
Grue tannklinikk - radon målerapport Fylkestannlegen I Hedmark Anne Kathrine Brænd Bestill Vedlegg(1)
14/010450-0037 17.01.2017
U
Hamar tannklinikk - radon målerapport Fylkestannlegen I Hedmark v/ Claes Næsheim Anne Kathrine Brænd Bestill Vedlegg(1)
16/007674-0006 15.02.2017
I
Heving av lærekontrakt - hestefaget Bjørn Gunnar Holst Aas Paragraph Ofl. §13
17/001350-0001 26.02.2017
I
Hjelp til karriereveiledning Jorunn Fossen Paragraph Ofl. §13
17/001249-0002 20.02.2017
I
Hodalen landskapsvernområde - revisjon av forvaltningsplan - høringsforslag - melding om politisk vedtak - Tolga kommune Tolga kommune Hanne Thingstadberget Bestill
17/001358-0001 24.02.2017
I
Høring - søknad om ombygging av de to traktorveiene Finnsbakkoia og traktorvei i Bjørnsåsen - begge beliggende i Svartholtet - Elverum kommune - søker: Jan Henrik Opsahl Elverum kommune Kjetil Skare Bestill Vedlegg(8)
17/001360-0001 24.02.2017
I
Høring på søknad om bygging av 800 meter landbruksveg kl. 8 - enkel traktorvei i Nergrenda i Åsnes kommune - søker: Harald Sæta Landbrukskontoret for Våler og Åsnes Tina Amundsen Bestill Vedlegg(3)
13/013899-0043 24.02.2017
I
Innkalling til styremøte IKA Øst 2. mars 2017 IKA Øst IKS Randi Langøigjelten Bestill Vedlegg(8)
12/001253-0022 26.02.2017
I
Innkalling til årsmøte og invitasjon til åpent møte i Jernbaneforum Røros- og Solørbanen 13. mars 2017 Regionrådet for Fjellregionen Øystein Sjølie Bestill
16/013516-0029 24.02.2017
I
Klage på avslag på søknad om spillemidler til kulturbygg - Ingeborg Refling Hagen kulturhus - Fredheim Kulturdepartementet Linda Stewart Bestill Vedlegg(1)
14/001225-0005 27.02.2017
U
Kompetanseheving og midler fra Naturfagsenteret *VGS Postmottak Ingvild Holen Bestill Vedlegg(2)
Antall per side: