Logo
Logg inn

Utskriftsvennlig versjon

Om fylkeskommunens postjournal

Postjournalen gir en oversikt over fylkeskommunens korrespondanse. Dokumenttypene er beskrevet med kodene I for inngående post, U for utgående post og N for interne dokumenter. Postjournalen for de tre foregående månedene er tilgjengelig på vår nettside. Hver arbeidsdag innen kl. 13.00 legger vi ut postjournalen fra foregående dag. Dokumenter registrert fra og med fredag til og med søndag, legger vi ut påfølgende mandag innen kl. 13.00.

Opplysningene på postjournalen er kontrollert med hensyn til personvern og offentlighet. Dokumenter som er unntatt offentlighet er merket med hjemmel i offentlighetsloven. Det er gjort en vurdering som tilsier at dokumentet ikke er offentlig tilgjengelig, men dette er nødvendigvis ikke en endelig avgjørelse.

Søk i postjournalen
Du kan søke i postjournalen enten ved å velge dato i kalenderen eller ved å benytte søkefelt. Ved å klikke på Søk kan du angi flere søkekriterier. Søkeresultatet blir presentert i en tabell. Du kan sortere tabellen ved å trykke på kolonneoverskriftene.

Innsyn i saksbehandling
Dokumenter du ønsker innsyn i, må du bestille. Klikk på lenken ved det aktuelle dokumentet i postjournalen og fyll ut skjemaet med navn og e-postadresse. Spørsmål om innsyn i dokumenter besvarer vi innen fem virkedager. Innsyn i dokumentene gir vi normalt på e-post. Dersom du ønsker å få innsyn i andre relaterte saker og dokumenter, eller i et dokument som er unntatt offentlighet, send henvendelse til postmottak@hedmark.org.

Lovhjemmel:
Offentlighetsloven
Rettleder til offentlighetsloven

Offentlig postjournal for 21.02.2018
Saksnr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
13/000140-0024 03.01.2018
I
Dokumentasjon - sluttrapport - avklaring Sigurd Vabekk Hjelle Paragraph Ofl. §13
18/001439-0001 19.02.2018
I
Endring av reguleringsplan for Brumunddals sentrum - kvartalet Øverbakkvegen - Nygata - Ringsaker kommune - varsel om oppstart av planarbeid - høring Ringsaker Kommune Elise Bringslid Bestill Vedlegg(2)
14/000903-0020 19.02.2018
I
Ettersendelse av dokumentasjon - oppmelding - praksiskandidat - helsearbeiderfaget Anita Aasterud Paragraph Ofl. §13
17/007595-0004 19.02.2018
I
Ett-trinns søknadsbehandling - gnr/bnr 49/32 - Våler kommune Våler Kommune Agnethe Jovall Bestill Vedlegg(2)
17/005274-0013 21.02.2018
N
Folkehelsestrategi 2018-2022 - Høringsuttalelse fra Rådet for likestilling for funksjonshemmede Ingvild Beate Røise Bestill
17/006554-0002 19.02.2018
I
Foreløpig invitasjon til Riksantikvarens Utviklingsnett 19. april i Stavanger Riksantikvaren Elisabeth Seip Bestill Vedlegg(1)
17/007169-0002 21.02.2018
U
Foreløpig svar - RF13.50 - Støtteordning kulturminner - tilskudd til verneverdige bygg og anlegg - søknadsnummer: 2017-0049 - prosjekt: Restaurering av den opprinnelige bureiserboligen på Åsli - Sømådalen - Engerdal kommune - Halvor Hansson Halvor Hansson Tore Lahn Bestill
17/007677-0002 21.02.2018
U
Foreløpig svar - RF13.50 - Søknad om tilskudd til verneverdige bygg og anlegg - søknadsnummer: 2017-0121 - prosjekt: Låverehabilitering Malmer - fase 2 - gnr/bnr 33/1 m. fl. - Eidskog kommune Inger Marie Malmer Tore Lahn Bestill
17/007204-0002 21.02.2018
U
Foreløpig svar - RF13.50 - søknadsnr 2017-0053 - kulturminner - tilskudd til verneverdige bygg og anlegg - prosjekt: Restaurering av røykstua på Askogsberg Øvre - Grue kommune - Henning Holt Henning Holt Tore Lahn Bestill
17/007246-0002 21.02.2018
U
Foreløpig svar - RF13.50 - Søknadsnummer: 2017-0063 - kulturminner - tilskudd til verneverdige bygg og anlegg - Prosjektnavn: Bevaring av Gardstunet Lunder med gnr/bnr 120/8 i Kongsvinger kommune Hans Julius Østvold Tore Lahn Bestill
17/007591-0002 21.02.2018
U
Foreløpig svar - RF13.50 - Søknadsnummer 2017-0060 - Prosjekt: Grunnmursutbedring Føderådsbygning - Opsal gård - gnr/bnr 327/1 - Stange kommune - støtteordning Kulturminner - Tilskudd til verneverdige bygg og anlegg Louise Qvam Tore Lahn Bestill
17/007289-0005 21.02.2018
U
Foreløpig svar - Søknad - tilskudd til kulturminneverntiltak - Bevaring av Blaarud - 2018-2020 - gnr/bnr 1/1 - Stange kommune Stiftelsen Blaarud v/Helge Haugerud Tore Lahn Bestill
17/007526-0002 21.02.2018
U
Foreløpig svar - Søknad - tilskudd til kulturminneverntiltak - restaurering av seterstue - gnr/bnr 68/1 - Stordigerheden - Våler kommune - søker: Olav Bredalen Olav Bredalen Tore Lahn Bestill
17/007527-0002 21.02.2018
U
Foreløpig svar - Søknad - tilskudd til kulturminneverntiltak - restaurering av stabbur - Svenkerud - gnr/bnr 2/1 - Våler kommue - søker: Christian Svenkerud Christian Svenkerud Tore Lahn Bestill
13/013177-0020 21.02.2018
U
Foreløpig svar - Søknad om støtte - tilskudd til kulturminneverntiltak - bevaringsarbeid 2018 - fase 2B - Alfheim - gnr/bnr 3/1 - Grue kommune Nordre Grue Arbeiderlag Tore Lahn Bestill
17/007723-0002 21.02.2018
U
Foreløpig svar - Søknad om støtte - Tilskudd til kulturminneverntiltak - Moskauvollen - gnr/bnr 8/36 - Våler kommune Erik Berg Tore Lahn Bestill
16/017124-0006 21.02.2018
U
Foreløpig svar - Søknad om støtte - tilskudd til kulturminneverntiltak - Sollia - gnr/bnr 179/17 - Stange kommune Arne Nordnes Tore Lahn Bestill
17/007593-0002 21.02.2018
U
Foreløpig svar - Søknad om støtte - tilskudd til kulturminneverntiltak i fylkeskommunen - Gnr/bnr 44/3 - Lia - Våler kommune - søker: Per Ove Leistad Per Ove Leistad Tore Lahn Bestill
17/007179-0002 21.02.2018
U
Foreløpig svar - Søknad om tilskudd til kulturminneverntiltak - omlegging av tak - Holen - gnr/bnr 67/10 - Våler kommune - søker: Jørn-Terje Dragly Jørn-Terje Dragly Tore Lahn Bestill
17/007160-0002 21.02.2018
U
Foreløpig svar - Søknad om tilskudd til kulturminneverntiltak - restaurering av Kvitbergskoia - Romedal Almenning Romedal Almenning Tore Lahn Bestill
17/007181-0002 21.02.2018
U
Foreløpig svar - Søknad om tilskudd til kulturminneverntiltak - restaurering av seterstue - Bremserudvollen - gnr/bnr 19/17 - Våler kommune - søker: Krister Verket Krister Verket Tore Lahn Bestill
17/007178-0002 21.02.2018
U
Foreløpig svar - Søknad om tilskudd til kulturminneverntiltak - restaurering av Skarderudsetra - gnr/bnr 72/3 - Våler kommune - søker: Lars Kristian Dahl Lars Kristian Dahl Tore Lahn Bestill
12/004471-0008 21.02.2018
U
Foreløpig svar - Søknad om tilskudd til kulturminneverntiltak i fylkeskommunen - restaureringsplan for trinn 2 - sidebygningen - Lundeby gård - gnr/bnr 49/1 - Våler kommune - søker: Ivar O. Krekvik Ivar O Krekvik Tore Lahn Bestill
17/007228-0002 21.02.2018
U
Foreløpig svar - Søknad om tilskudd til kulturminneverntiltak i fylkeskommunen - utskifting av yttertak/hovedtak - Vik - gnr/bnr 166/46 - Stange kommune Frode Kristiansen Tore Lahn Bestill
18/001458-0001 19.02.2018
I
Forspørsel om deltakelse i forskningsprosjekt - studie om implementering av HR-praksis Per-Magnus Thompson Bestill
Antall per side: