Logo
Logg inn

Utskriftsvennlig versjon

Om fylkeskommunens postjournal

Postjournalen gir en oversikt over fylkeskommunens korrespondanse. Dokumenttypene er beskrevet med kodene I for inngående post, U for utgående post og N for interne dokumenter. Postjournalen for de tre foregående månedene er tilgjengelig på vår nettside. Hver arbeidsdag innen kl. 13.00 legger vi ut postjournalen fra foregående dag. Dokumenter registrert fra og med fredag til og med søndag, legger vi ut påfølgende mandag innen kl. 13.00.

Opplysningene på postjournalen er kontrollert med hensyn til personvern og offentlighet. Dokumenter som er unntatt offentlighet er merket med hjemmel i offentlighetsloven. Det er gjort en vurdering som tilsier at dokumentet ikke er offentlig tilgjengelig, men dette er nødvendigvis ikke en endelig avgjørelse.

Søk i postjournalen
Du kan søke i postjournalen enten ved å velge dato i kalenderen eller ved å benytte søkefelt. Ved å klikke på Søk kan du angi flere søkekriterier. Søkeresultatet blir presentert i en tabell. Du kan sortere tabellen ved å trykke på kolonneoverskriftene.

Innsyn i saksbehandling
Dokumenter du ønsker innsyn i, må du bestille. Klikk på lenken ved det aktuelle dokumentet i postjournalen og fyll ut skjemaet med navn og e-postadresse. Spørsmål om innsyn i dokumenter besvarer vi innen fem virkedager. Innsyn i dokumentene gir vi normalt på e-post. Dersom du ønsker å få innsyn i andre relaterte saker og dokumenter, eller i et dokument som er unntatt offentlighet, send henvendelse til postmottak@hedmark.org.

Lovhjemmel:
Offentlighetsloven
Rettleder til offentlighetsloven

Offentlig postjournal for 22.06.2017
Saksnr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
16/006418-0007 15.06.2017
I
Bekreftelse vedrørende søknad om læreplass i barne- og ungdomsarbeiderfaget Merethe Lillehovde Paragraph Ofl. §13
17/004853-0001 21.06.2017
I
Bestilling - Kurs for ansatte med fokus på å mestre stress i hverdagen Fylkestannlegen i Hedmark Agnete Tørudbakken Bestill
17/004227-0012 02.06.2017
I
Bruk av Feidepålogging på Skole- og arbeidsliv Kongsvinger kommune Kristin Flesjø Bestill Vedlegg(1)
16/011996-0007 21.06.2017
U
Delutbetaling av tilskudd til Terningen Nettverk - Tilsagn RU-16/03 Terningen Nettverk Bente Karine Ellingsen Bestill
17/004602-0004 22.06.2017
I
Detaljregulering for Ydalir B7 - Utsatt frist ifm. varsel om oppstart av planarbeid - Elverum kommune Plan1 AS Kristin Ryen Reithaug Bestill Vedlegg(1)
12/006098-0004 20.06.2017
I
Dispensasjon fra forskrift om universell utforming av motorvogn i løyvepliktig transport, 3. desember 2009 nr. 1438 Iseveien Services AS Øystein Sjølie Bestill Vedlegg(1)
16/004131-0006 20.06.2017
I
Endring av søknad til videregående opplæring skoleåret 2017/2018 Unni Elisabeth Kronstad Paragraph Ofl. §13
17/002835-0001 25.04.2017
U
Felles planleggingsdag med kommunene 2017 Paal Morken Andersen Bestill
17/004841-0001 21.06.2017
U
Flytting av landbruksdirektoratet Landbruks- og matdepartementet Hilde Kristin Hansen Bestill
17/004650-0001 13.06.2017
U
Fordeling av midler til idrettsanlegg 2017 - Tilsagn om kulturbyggmidler til anleggsnr 0438005107 - Alvdal nye barneskole - Kultursal med scene - Alvdal kommune Alvdal kommune Linda Stewart Bestill
17/004600-0002 21.06.2017
U
Foreløpig svar - Detaljregulering for Prestmyra F/I3 - Varsel om oppstart av planarbeid - Elverum kommune Plan1 AS Kristin Ryen Reithaug Bestill
17/004602-0003 21.06.2017
U
Foreløpig svar - Detaljregulering for Ydalir B7 - Varsel om oppstart av planarbeid - Elverum kommune Plan1 AS Kristin Ryen Reithaug Bestill
17/004730-0002 21.06.2017
U
Foreløpig svar - Varsel om oppstart av planarbeid - detaljreguleringsplan for Nordahlvegen 36 i Stange kommune BoligPartner Kristin Ryen Reithaug Bestill
16/009441-0007 22.06.2017
U
Godkjent lærekontrakt - Merethe Lillehovde Paragraph Ofl. §13
16/009924-0007 22.06.2017
U
Godkjent lærekontrakt - Merethe Lillehovde Paragraph Ofl. §13
16/009921-0008 22.06.2017
U
Godkjent lærekontrakt - Merethe Lillehovde Paragraph Ofl. §13
16/006950-0013 22.06.2017
U
Godkjent lærekontrakt - Merethe Lillehovde Paragraph Ofl. §13
16/006439-0006 22.06.2017
U
Godkjent lærekontrakt - Merethe Lillehovde Paragraph Ofl. §13
17/003013-0003 22.06.2017
U
Godkjent lærekontrakt - Merethe Lillehovde Paragraph Ofl. §13
16/009383-0007 22.06.2017
U
Godkjent lærekontrakt - Merethe Lillehovde Paragraph Ofl. §13
17/003021-0003 22.06.2017
U
Godkjent lærekontrakt - Merethe Lillehovde Paragraph Ofl. §13
16/009637-0008 22.06.2017
U
Godkjent lærekontrakt - Merethe Lillehovde Paragraph Ofl. §13
16/010605-0008 22.06.2017
U
Godkjent oppmelding - Barne- og ungdomsarbeiderfaget - Anita Aasterud Paragraph Ofl. §13
16/001405-0008 22.06.2017
U
Godkjent oppmelding - Helsearbeiderfaget - Anita Aasterud Paragraph Ofl. §13
16/012175-0003 22.06.2017
U
Godkjent oppmelding - Helsearbeiderfaget - Anita Aasterud Paragraph Ofl. §13
Antall per side: