Logo
Logg inn

Utskriftsvennlig versjon

Om fylkeskommunens postjournal

Postjournalen gir en oversikt over fylkeskommunens korrespondanse. Dokumenttypene er beskrevet med kodene I for inngående post, U for utgående post og N for interne dokumenter. Postjournalen for de tre foregående månedene er tilgjengelig på vår nettside. Hver arbeidsdag innen kl. 13.00 legger vi ut postjournalen fra foregående dag. Dokumenter registrert fra og med fredag til og med søndag, legger vi ut påfølgende mandag innen kl. 13.00.

Opplysningene på postjournalen er kontrollert med hensyn til personvern og offentlighet. Dokumenter som er unntatt offentlighet er merket med hjemmel i offentlighetsloven. Det er gjort en vurdering som tilsier at dokumentet ikke er offentlig tilgjengelig, men dette er nødvendigvis ikke en endelig avgjørelse.

Søk i postjournalen
Du kan søke i postjournalen enten ved å velge dato i kalenderen eller ved å benytte søkefelt. Ved å klikke på Søk kan du angi flere søkekriterier. Søkeresultatet blir presentert i en tabell. Du kan sortere tabellen ved å trykke på kolonneoverskriftene.

Innsyn i saksbehandling
Dokumenter du ønsker innsyn i, må du bestille. Klikk på lenken ved det aktuelle dokumentet i postjournalen og fyll ut skjemaet med navn og e-postadresse. Spørsmål om innsyn i dokumenter besvarer vi innen fem virkedager. Innsyn i dokumentene gir vi normalt på e-post. Dersom du ønsker å få innsyn i andre relaterte saker og dokumenter, eller i et dokument som er unntatt offentlighet, send henvendelse til postmottak@hedmark.org.

Lovhjemmel:
Offentlighetsloven
Rettleder til offentlighetsloven

Offentlig postjournal for 15.08.2017
Saksnr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
17/005611-0002 14.08.2017
U
Anmodning om utttalelse - søknad om å rive del av gammel driftsbygning - gnr/bnr 103/1 - Tynset kommune - søker: Eldbjør Svein Sletten Tynset kommune Magne Kvam Bestill
13/000039-0003 09.08.2017
I
Avlysning av dialogmøte 09.08.2017 Kristin Ryen Reithaug Paragraph Ofl. §13
17/005743-0001 09.08.2017
I
Bistand til realplanlegging og regulering til vannsportaktivitet Norges Motorsportforbund Bestill Vedlegg(1)
13/006290-0006 15.08.2017
I
Dronning Sonjas skolepris 2017 - påminnelse Utdanningsdirektoratet Bestill
16/012991-0014 15.08.2017
U
Elev PC - videregående opplæring i annet fylke Anne Kristin Huse Paragraph Ofl. §13
15/001768-0054 15.08.2017
I
Fremtidig utvikling av regionalt planforum - invitasjon til drøftingsmøte Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kristin Ryen Reithaug Bestill Vedlegg(1)
17/005744-0001 15.08.2017
I
Frigivelse av kulturminner - ID88051 - Gålåsholmen - Hamar Kommune Gålåsholmen AS v/Kristian Platou Nygård Ove Holseng Bestill Vedlegg(2)
16/009654-0006 26.06.2017
I
Godkjenning av lærekontrakt - kokkfaget Merethe Lillehovde Paragraph Ofl. §13
15/005859-0007 15.08.2017
U
Godkjent oppmelding - Energimontørfaget - Bjørn Gunnar Holst Aas Paragraph Ofl. §13
17/005388-0002 15.08.2017
U
Godkjent oppmelding - Gjenvinningsfaget - Hans Skjøthaug Paragraph Ofl. §13
17/005575-0002 15.08.2017
U
Godkjent oppmelding - Gjenvinningsfaget - Hans Skjøthaug Paragraph Ofl. §13
17/005576-0002 15.08.2017
U
Godkjent oppmelding - Gjenvinningsfaget - Hans Skjøthaug Paragraph Ofl. §13
17/005081-0004 15.08.2017
U
Godkjent oppmelding - Skogfaget - Bjørn Gunnar Holst Aas Paragraph Ofl. §13
17/005747-0001 15.08.2017
I
Høring - Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser Helse- og omsorgsdepartementet Randi Wahlsten Bestill Vedlegg(3)
17/003963-0020 15.08.2017
I
Innkalling fagprøve - asfaltfagt - reiseregning - Anne Vorset Paragraph Ofl. §13
14/010302-0004 10.08.2017
I
Invitasjon til den nasjonale integreringskonferansen 27. september 2017 Justis- og beredskapsdepartementet Mostafa Pourbayat Bestill Vedlegg(1)
17/005641-0002 15.08.2017
I
Kapasitetsløft for Norwegian Wood Cluster ved NTNU i Gjøvik NTNU Gjøvik v/Tom Johnstad Øyvind Nordstrand Bestill Vedlegg(1)
16/001537-0011 15.08.2017
I
Kontakt i NAV - læreplass Simon Rostgaard Paragraph Ofl. §13
15/008474-0009 15.08.2017
I
Kopi - Merknader til forslag til detaljreguleringsplan for Ydalir skole og barnehage - planID 2015007 - Elverum kommune Fylkesmannen i Hedmark Kristin Ryen Reithaug Bestill Vedlegg(1)
15/007923-0021 14.08.2017
I
Kopi - Svar - Søknad om OU-midler til samling for nyansatte 2017 Kommunesektorens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Torodd Gjendal Bestill
17/002229-0005 14.08.2017
I
Kopi - Tillatelse til fradeling av parsell fra grunneiendom gnr/bnr 17/108 - Ringsvegen 13 i Ottestad - Stange kommune Stange kommune Kjetil Skare Bestill Vedlegg(1)
16/001497-0017 14.08.2017
I
Kopi - Uttalelse til offentlig ettersyn av Gåsbu hyttegrend i Hamar kommune Statens vegvesen - Region øst Elise Bringslid Bestill Vedlegg(1)
17/004809-0004 14.08.2017
I
Kopi - Uttalelse til varsel om detaljregulering for Raubekkgata 17 og 19 - gnr/bnr 1/5871 og 1761 - Hamar kommune Statens vegvesen - Region øst Elise Bringslid Bestill Vedlegg(1)
14/005042-0021 14.08.2017
I
Krav om innsyn i 14/005042-0018 - Vedrørende søknad om endring av togtilbudet i Hedmark Tore Steien Øystein Sjølie Bestill
17/001991-0015 15.08.2017
I
Melding fra leverandør - 17/1991 - Anskaffelse av varmdrikkeautomater Øystein Sætrang Paragraph Ofl. §23
Antall per side: