Logo
Logg inn

Utskriftsvennlig versjon

Om fylkeskommunens postjournal

Postjournalen gir en oversikt over fylkeskommunens korrespondanse. Dokumenttypene er beskrevet med kodene I for inngående post, U for utgående post og N for interne dokumenter. Postjournalen for de tre foregående månedene er tilgjengelig på vår nettside. Hver arbeidsdag innen kl. 13.00 legger vi ut postjournalen fra foregående dag. Dokumenter registrert fra og med fredag til og med søndag, legger vi ut påfølgende mandag innen kl. 13.00.

Opplysningene på postjournalen er kontrollert med hensyn til personvern og offentlighet. Dokumenter som er unntatt offentlighet er merket med hjemmel i offentlighetsloven. Det er gjort en vurdering som tilsier at dokumentet ikke er offentlig tilgjengelig, men dette er nødvendigvis ikke en endelig avgjørelse.

Søk i postjournalen
Du kan søke i postjournalen enten ved å velge dato i kalenderen eller ved å benytte søkefelt. Ved å klikke på Søk kan du angi flere søkekriterier. Søkeresultatet blir presentert i en tabell. Du kan sortere tabellen ved å trykke på kolonneoverskriftene.

Innsyn i saksbehandling
Dokumenter du ønsker innsyn i, må du bestille. Klikk på lenken ved det aktuelle dokumentet i postjournalen og fyll ut skjemaet med navn og e-postadresse. Spørsmål om innsyn i dokumenter besvarer vi innen fem virkedager. Innsyn i dokumentene gir vi normalt på e-post. Dersom du ønsker å få innsyn i andre relaterte saker og dokumenter, eller i et dokument som er unntatt offentlighet, send henvendelse til postmottak@hedmark.org.

Lovhjemmel:
Offentlighetsloven
Rettleder til offentlighetsloven

Offentlig postjournal for 21.03.2018
Saksnr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
15/001540-0024 20.03.2018
I
Anmodning om utbetaling med detaljert kostnadsrapportering - prosjekt: IDA - Internasjonalisering, Destinasjonsutvikling & Attraksjonskraft Visit Hedmark AS Bestill Vedlegg(15)
17/007708-0006 21.03.2018
I
Antikvarisk dokumentasjon før riving - gnr/bnr 61/1 - Vestgardsvegen 144 i Løten kommune Egil Westgård Agnethe Jovall Bestill Vedlegg(2)
16/014352-0008 01.03.2018
U
Bekreftelse på avsluttet lærekontrakt i malerfaget Simon Rostgaard Paragraph Ofl. §13
16/001312-0017 19.03.2018
I
Bekreftelse på fortsatt oppfølging i registeret over offentlig godkjent virksomhet - "årlig melding" - renhold Arbeidstilsynet Bestill
13/000116-0030 19.03.2018
I
Bekreftelse på fortsatt oppføring i register over offentlig godkjente virksomheter - årlig melding renhold Arbeidstilsynet Elin Kristensen Bestill Vedlegg(1)
18/000627-0005 20.03.2018
I
Dokumentasjon utdanning fra Bulgaria Unni Elisabeth Kronstad Paragraph Ofl. §13
11/007066-0103 21.03.2018
I
Eidsiva Energi AS - innkalling til eiermøte 12. april 2018 Eidsiva Energi AS Kari Mette Lindahl Bestill Vedlegg(1)
17/000097-0010 05.01.2018
I
Endelig avtale - Partnership agreement between the lead partner and its project partners for the implementation of the project R043 RDI2Club of Interreg Baltic Sea Region JAMK University of Applied Sciences Øyvind Nordstrand Bestill Vedlegg(2)
17/000749-0008 20.03.2018
I
Endring av søknad innføringsklasse Sigurd Vabekk Hjelle Paragraph Ofl. §13
18/004564-0001 21.03.2018
I
Forslag fylkesvåpen NRK Hedmark og Oppland v/Stein S Eide Randi Sletnes Bjørlo Bestill
18/001707-0003 19.03.2018
U
Forvaltning av RDA-midler - Tilsagn om tilskudd inntil kr. 10.360.000,- Innovasjon Norge Innlandet v/Christian Hedløv Engh Espen Køhn Bestill Vedlegg(3)
18/000210-0011 13.03.2018
U
Fritak fra politiske verv - Dag Rønning (SP) - oppnevning av nytt medlem i Rådgivende utvalg for samiske spørsmål Trøndelag Fylkeskommune Solvår Kolåseter Bestill
16/009919-0008 21.03.2018
U
Godkjent oppmelding - ambulansefaget Anita Aasterud Paragraph Ofl. §13
16/009918-0008 21.03.2018
U
Godkjent oppmelding - ambulansefaget Anita Aasterud Paragraph Ofl. §13
16/016981-0006 21.03.2018
U
Godkjent oppmelding - anleggsmaskinmekanikerfaget Hans Skjøthaug Paragraph Ofl. §13
16/008733-0008 21.03.2018
U
Godkjent oppmelding - bilfaget, lette kjøretøy Hans Skjøthaug Paragraph Ofl. §13
16/016979-0005 21.03.2018
U
Godkjent oppmelding - børsemakerfaget Jorunn Hollerud Saxrud Paragraph Ofl. §13
15/005112-0013 21.03.2018
U
Godkjent oppmelding - elektrikerfaget Bjørn Gunnar Holst Aas Paragraph Ofl. §13
16/013153-0008 21.03.2018
U
Godkjent oppmelding - helsearbeiderfaget Anita Aasterud Paragraph Ofl. §13
16/010442-0006 21.03.2018
U
Godkjent oppmelding - helsearbeiderfaget Anita Aasterud Paragraph Ofl. §13
16/009575-0008 21.03.2018
U
Godkjent oppmelding - industrimekanikerfaget Hans Skjøthaug Paragraph Ofl. §13
16/008507-0010 21.03.2018
U
Godkjent oppmelding - salgsfaget Solveig Ljødal Paragraph Ofl. §13
18/004368-0002 21.03.2018
U
Godkjent oppmelding - salgsfaget Solveig Ljødal Paragraph Ofl. §13
18/004281-0002 21.03.2018
U
Godkjent oppmelding - vaskerifaget Hans Skjøthaug Paragraph Ofl. §13
18/004568-0001 21.03.2018
I
Høring vedrørende søknad om bygging og ombygging av traktorvei klasse 7 som en forlengelse av skogsveien Hanstadrønningen - Elverum kommune - søker: Børre Rogstadkjærnet Elverum kommune Kjetil Skare Bestill
Antall per side: